Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за пословно-производни објекат у Ситнешима

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за пословно-производни објекат у Ситнешима

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности општине Србац обавјештава грађане да је по захтјеву инвеститора „ГРАНИТ“, одговорно лице Драгослав Драгомировић, покренут поступак издавања еколошке дозволе за пословно-производни објекат – каменорезачка радња, на земљишту означеном као к.ч.н.бр. 33/6, К.О. Ситнеши.

Капацитет и асортиман производње и услуга су промјенљиве ставке и искључиво су зависне од тржиште.

Уз захтјев је приложено:

  • Потврда о регистрацији“ГРАНИТ“ Драгослав Драгомировић с.п. М. Ситнеши, број 06/1.02/0810-053-2-166/13 од 25.12.2013. године, Србац, Пореска управа, Министарство финансија;
  • Копија Посједовног листа – Препис број 830/1, број документа 21.40/952.1-1-4342/2009 од 12.11.2009. године, К.О. Ситнеши, катастарски срез Србачки, општина Србац;
  • Копија Записника о извршеном техничком пријему од 04.02.2004. године у предмету техничког прегледа изграђеног пословног објекта – каменорезачка радионица са пословно-управним простором инвеститора, број 11/04 израђен од стране УПП „Инжњеринг“ а.д. Градишка 2;
     Копија Рјешења о исправци правоснажног рјешења о одобрењу грађења каменорезачке радионе приземног објекта 20×8 м са пословно –управним простором габарита 10×8 m, спратности (приземље, спрат, поткровље), број: 04/1-361-19 од 05.03.2004. године израђен од стране Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности, општина Србац;
  • Копија Рјешења о употреби објекта, број 04/3-361-20 од 05.05.2004. године, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности, општина Србац;
  • Копија Рјешења о регистрацији за обављање предузетничке дјелатности као основног занимања, број 04-350-94/13 од 17.12.2013. године, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Административна служба, начелник општине, општина Србац;
  • Копија Рачуна-Отпремница број ФА-602-В/22 од 05.11.2022. године за набавку сировине Бенгал РП ИX (гранит) од ГИМ д.о.о. Трн-Лакташи.

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију у просторијама Општинске управе општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова до 10.03.2023. године.