"Агро караван"
- прва емисија о Српцу на Агро ТВ

"Агро караван"
- друга емисија о Српцу на Агро ТВ

Буџет за 2022. годину
Буџет општине Србац за 2022. годину.
Ребаланс 2 буџета општине Србац за 2021. годину.

Припрема буџета за 2022. годину
Упутсвто за припрему буџета,
Упутство за сектор културе, спорта и информисања,

Извршење буџета за 2020. годину
Ребаланс буџета општине Србац за 2021. годину,
Извјештај о извршењу буџета од 1-12. мјесеца 2020. године.

Bуџет за 2021. годину
Буџет општине Србац за 2021. годину.
Ребаланс буџета општине Србац за 2020. годину.

План буџета за 2020. годину
Буџет општине Србац за 2020. годину.
Ребаланс буџета општине Србац за 2019. годину.

Извршење буџета за 2019. годину
Извјештај о извршењу буџета од 1-6. мјесеца 2019. године.
Извјештај о извршењу буџета од 1-12. мјесеца 2019. године

Извршење буџета за 2018. годину
Извјештај о извршењу буџета од 1-12. мјесеца 2018. године

Буџет за 2019 годину.
Буџет општине Србац за 2019. г.
Ребаланс буџета општине Србац за 2018. г.

Буџет за 2018. годину:
Буџет општине Србац за 2018. годину
Ребаланс буџета општине Србац за 2017. годину

Буџет за 2017. годину:
Усвојени буџет за 2017. годину
Извршење буџета од 1. до 12. мјесеца 2017. године
Образложење извршења буџета
Закључак о извршењу буџета

Извршење буџета за првих шест мјесеци 2017. године:
Извршење буџета од 1. до 6. мј. 2017. г.
Образложење извршења буџета

Извршење буџета за 2016. годину:
Извршење 1. до 12. мј.
Образложење извршења буџета 2016. г.