Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за објекат за примарну прераду дрвета

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за објекат за примарну прераду дрвета

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности упутило је обавјештење за јавност у којем се каже да је по захтјеву инвеститора „МАРТИЋ-ЕКСПОРТ“, одговорно лице Душко Мартић, покренут поступак издавања еколошке дозволе за пословно-производни објекат за примарну прераду дрвета – пиланска производња резане грађе, на земљишту означеном као к.ч.н.бр. 1461, К.О. Каоци.

Планирани производни капацитет пилане је 3 000 m3 обловине на годишњем нивоу.

Уз захтјев је приложено:
– Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе за погон за пословно-производни објекат за примарну прераду дрвета – пиланска производња резане грађе капацитета 3000 m3 обловине на годишњем нивоу, израђени од „Техничко еколошки завод“ д.о.о. Бања Лука, број 99-12-ЕК/22 од децембра 2022. године.
– Копија рјешења о употреби објекта број: 04/3-361-110 од 15.09.2004. године.
– Копија Посједовног листа број 552/2.
– Копија Земљишнокњижног извадка, ЗК уложак бр. 59.
– Копија Рјешења о испуњености услова за обављање дјелатности пиланске прераде дрвета број: 02/3-173-57 од 18.10.2004. године.
– Копија Уговора са ОДЈКП „Комуналац“ Србац о одвозу пиљевине број 51/04 од 16.09.2004. године.
– Копија Уговора о црпљењу септичке јаме са КП „Водовод“ а.д. Србац, број 953/12 од 02.07.2012. године.
– Копија Отпремница за обло техничко дрво.

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију у просторијама Општинске управе општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова у периоду од 12.01.2023. године до 13.02.2023. године.