Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење за грађане о увиду у документацију у поступку издавања еколошке дозволе

Обавјештење за грађане о увиду у документацију у поступку издавања еколошке дозволе

Обавјештава се заинтересована јавност да у периоду од 02.03.2022. године до 04.04.2022. године може извршити увид у приложену документацију по захтјеву инвеститора „AQUA TIM“ д.о.о. Лакташи, у поступку издавања еколошке дозволе за постројење за захватање, прераду и паковање подземне воде, на локацији означеној као к.ч.н. бр. 2465/4 и 2465/5, К.О. Срђевићи, општина Србац заведен под бројем: 15.04-96-17/22.

Укупан пројектован капацитет предметног комплекса износи 8l/s.

Уз захтјев код надлежног Министарства приложено је:
– Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе за постројење за захватање, прераду и паковање подземне воде, капацитета захватања воде 8l/s (28 800 l/h) на локацији Горњи Срђевићи, општина Србац.
– Рјешење о употребној дозволи, број: 05-361-32/15 од 30.04.2015. године.
– Рјешење о водној дозволи, број:01/4-4-7666-1/20 од 10.12.2020. године.
– Рјешење о еколошкој дозволи, број: 15.04-96-37/14 од 25.04.2014. године.

Грађани могу оставити примједбе и сугестије сваког радног дана у Општинској управи општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт).