Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Нацрт Зонинг плана ушћа Врбаса у Саву на јавном увиду до 22. марта

Нацрт Зонинг плана ушћа Врбаса у Саву на јавном увиду до 22. марта

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац обавјештава јавност да је нацрт Зонинг плана ушћа ријеке Врбас у Саву на територији Општине Србац изложен на јавни увид.

Нацртом Плана обухваћено је подручје ушћа ријеке Врбас у Саву, односно простор који је са сјеверне стране оивичен ријеком Савом, са западне стране ријеком Врбас, са јужне стране насипом иза којег се дијелом налазе индивидуални стамбени објекти, док са источне стране егзистира неизграђено подручје, укупне површине од око 13,9 ha (139.000,00 m2).

Нацрт Зонинг плана ушћа ријеке Врбас у Саву на територији Општине Србац излаже се на јавни увид у просторијама Општинске управе општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова и просторијама „Роутинг“ д.о.о., Бања Лука, улица Првог крајишког корпуса број 16 од 8 до 16 часова у периоду од 22.02.2023. године до 22.03.2023. године.

За вријеме трајања јавног увида, све до 22.03.2023. године свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрт, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрт бити изложен или доставити у форми дописа Општинској управи општине Србац – Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне дјелатности.