Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Расписан јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа

Расписан јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске расписало је јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа (МСП).

Предмет Јавног позива је додјела подстицаја за мала и средња предузећа за дигиталну трансформацију, техничке иновације, очување старих и умјетничких заната и домаће радиности, организовање заједничког наступа малих и средњих предузећа на сајму, односно изложби и за организовање сајма, односно конференције.

Циљ додјеле подстицајних средстава је подршка јачању, развоју, промоцији и динамичнијем расту малих и средњих предузећа.

Пројекти дигиталне трансформације су нови пројекти, суфинансирају се са 80% од највише вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 10.000 KМ до 30.000 KМ.

Право на подстицај за дигиталну трансформацију имају мала и средња предузећа која испуњавају опште услове и која за претежну дјелатност имају један од разреда дјелатности из сљедећих области Подручја Ц – Прерађивачка индустрија из Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске и то: 13 до 18, 22 и 25 до 33.

Пројекти који за предмет имају техничку иновацију су пројекти у току реализације или нови пројекти, а суфинансирају се са 80% од највише вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 3.000 KМ до 60.000 KМ.

Право на подстицај за техничку иновацију имају мала и средња предузећа која испуњавају опште услове, запошљавају мање од 10 радника и за претежну дјелатност имају један од разреда дјелатности из сљедећих области Подручја Ц – Прерађивачка индустрија из Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске и то: 13 до 18, 20, 22 и 24 до 33 или један од сљедећих разреда дјелатности из Правилника о занатским дјелатностима и то: 45.20, 74.20, 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.23, 95.24, 96.02 и 96.04.

Пројекти који за предмет имају очување старих и умјетничких заната и домаће радиности су пројекти у току реализације или нови пројекти, а суфинасирају се са 100% од највише вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 1.000 KМ до 5.000 KМ.

Право на подстицај за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности имају мала и средња предузећа која испуњавају опште услове и посебан услов да имају статус старог или умјетничког заната или домаће радиности, као и развојне агенције, установе, организације (коморе) и удружења која испуњавају опште услове и посебан услов да су основани с циљем заступања интереса и подршке привредницима или других активности у вези са очувањем старих и умјетничких заната и домаће радиности.

Пројекти који за предмет имају организовање заједничког наступа малих и средњих предузећа на сајму, односно изложби су пројекти у току реализације или нови пројекти, а суфинансирају се са 80% од највише вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 7.000 KМ до 30.000 KМ.

Право на подстицај за организовање заједничког наступа малих и средњих предузећа на сајму, односно изложби имају мала и средња предузећа која испуњавају опште услове, као и развојне агенције, установе, организације (коморе) и удружења која испуњавају опште услове и посебни услов да су основани с циљем заступања интереса и подршке привредницима или других активности у области малих и средњих предузећа.

Пројекти који за предмет имају организовање сајма, односно конференције су пројекти у току реализације или нови пројекти, а суфинансирају се са 80% од највише вриједности оправданих улагања, при чему вриједност оправданих улагања може бити у распону од 7.000 KМ до 30.000 KМ.

Право на подстицај за организовање сајма, односно конференције имају развојне агенције, установе, организације (коморе) и удружења која испуњавају опште услове и посебни услов да су основани с циљем заступања интереса и подршке привредницима или других активности у области малих и средњих предузећа, као и мала и средња предузећа која испуњавају опште услове и посебни услов да за претежну дјелатност имају разред дјелатности 82.30.

Подносилац захтјева доставља на јавни позив документа која су прописана Уредбом, наводи се у саопштењу.

У смјерницама за спровођење поступка додјеле подстицаја, које су објављене на интернет страници Министарства привреде и предузетништва, наведена је потребна документација за учешће на јавном позиву, критеријуми за оцјену и бодовање захтјева, обавезе будућих корисника подстицаја, као и други подаци од значаја за овај поступак.

Обрасце за попуњавање који се односе на захтјев за додјелу подстицаја, изјаве да пројекат није већ подржан из буџета Републике Српске и јединице локалне самоуправе и о примљеној државној помоћи и спецификације реализованих и нереализованих пројектних активности обавезно преузети на интернет страници Министарства привреде и предузетништва.

Јавни позив објављен је дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници Министарства привреде и предузетништва и остаје отворен 15 дана од дана објављивања, односно до 6. октобра.

Додатне информације доступне су на бројеве телефона 051/338-909 и 051/338-993 и на електронским адресама m.acimovic@mpp.vladars.net и o.smitran@mpp.vladars.net.

У складу са намјеном пројекта, захтјеве на јавни позив са потребном документацијом у материјалном облику и припадајући преносилац дигиталних података /УСБ меморија/, потребно је послати на адресу: Влада Републике Српске, Министарство привреде и предузетништва, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бањалука, са ознаком: “Kомисија за спровођење поступка додјеле подстицаја за /навести намјену пројекта/ – не отварати”.