Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Расписан оглас за пријем 440 кандидата у професионалну војну службу

Расписан оглас за пријем 440 кандидата у професионалну војну службу

Министарство одбране Босне и Херцеговине објавило је јавни оглас за пријем 440 кандидата (дјевојака и младића) у професионалну војну службу (ПВС) у склопу Оружаних снага БиХ (ОСБиХ).

Рок за пријаву на овај оглас је 30 дана од дана објављивања на службеној страници министарства (17. марта 2023. године), а потенцијални кандидати аплицирају за посао у почетном чину војника с могућношћу професионалног развоја и напредовања у каријери.

Ради се о формацијским мјестима у ОСБиХ која се попуњавају кандидатима из реда сва три народа у Босни и Херцеговини, као и из реда Осталих.

На оглас се могу пријавити младићи и дјевојке који имају завршену средњу школу трећег и четвртог степена, а да нису млађи од 18 година, нити старији од 27 година те да испуњавају услове огласа расписаног за одређено формацијско мјесто.

Kандидати који тренутно похађају завршни разред средње школе, уз пријаву на јавни оглас, могу доставити доказ да похађају завршни разред средње школе, са називом врсте школе и звања које стичу.

“Министарство одбране БиХ на овај начин пружа могућност и погодност младићима и дјевојкама у БиХ, који испуњавају услове и буду одабрани кроз објективан и транспарентан процес пријема, да имају изазован посао са сигурном платом и могућношћу континуираног професионалног развоја и напредовања у каријери у Оружаним снагама БиХ”, наводе из Министарства одбране БиХ.

Потребне информације и обрасце за пријаву кандидати могу преузети на службеној интернет страници Министарства одбране БиХ ОВДЈЕ или лично добити од центара за регрутовање и транзицију.

Према утврђеним критеријумима, избор кандидата врши Kомисија за избор војника у ОСБиХ, коју именује министар одбране БиХ, док се селекција и избор кандидата реализују у склопу три фазе тестирања и провјера, те основну војничку обуку.

Тестирања кандидата ће бити реализована у центрима за регрутовање у Сарајеву – касарна “Рајловац“, Бањалуци – касарна “Kозара”, Чапљини – касарна “Божан Шимовић” и у Тузли – војна база “Аеродром Дубраве”.

Након завршених тестирања, Kомисија за избор ће обавити интервју са најуспјешнијим кандидатима и, након завршеног интервјуа, извршити избор и предложити министру одбране БиХ кандидате за упућивање на основну војничку обуку.

Kандидати који успјешно заврше основну војничку обуку примају се у професионалну војну службу у почетном чину војника, а на формацијска мјеста на која буду изабрани у процесу пријема.