Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Пружена подршка будућем раду Општинске управе, начелника и мјесних заједница

Пружена подршка будућем раду Општинске управе, начелника и мјесних заједница

Усвајањем годишњег плана рада начелника и Општинске управе и методологије за унапређење рада мјесних заједница у значајној мјери побољшаће се пружање услуга грађанима и направити значајнији искорак ка одговорнијем и транспарентнијем раду локалне управе у будућности.

Ово је закључено на јучерашњој 19. редовној сједници Скупштине општине Србац на којој су одборници дали подршку начелнику и његовим сарадницима за нови годишњи план рада који је усклађен са циљевима Стратегије развоја општине Србац за период 2022-2028. године.

Начелник општине Млађан Драгосављевић рекао је да ће се годишњи план, између осталог, базирати на Пројекту општинског, околишног и економског управљања (МЕГ) којег финансира Влада Швајцарске а имплементира УНДП у БиХ и Програму сертификације општина са повољним пословним окружењем у југоисточној Европи BFC SEE који подразумијева одређене иновације који се реализује у сарадњи са Привредном комором Републике Српске.

С тим у вези, урађени су детаљни планови рада за сваку организациону јединицу, од службе начелника, преко општинских одјељења, одсјека за стратешко планирање, управљање развојем и инвестиције, јединице за интерну ревизију и територијалне ватрогасно-спасилачке јединице са детаљно наведеним пројектима у овој години, роковима извршења, финансијским средствима, стручним кадром и могућим ризицима.

“Овакав приједлог се по први пут налази пред одборницима и базира се на многим пословима и пројектима којима ћемо унаприједити квалитет живота грађана а који ће бити подржани од виших нивоа власти и међународних институција”, рекао је начелник Драгосављевић.

У том погледу, усвојене су и одлуке о испитивању задовољства привредних субјеката о квалитету пружања услуга Општинске управе Србац и испитивању задовољства грађана радом Општинске управе и Скупштине општине Србац. Испитивање ће се вршити у склопу пројекта МЕГ а вршиће се анкетом која ће се спроводити једном годишње, у другој половини календарске године, утврђене методологијом УНДП-а.

Одборник Александар Бабић је рекао да је позитивно што је локална управа кренула са програмима који ће побољшати рад локалне управе и живот грађана, посебно се осврћући на BFC SEE програм који ће општини Србац доста олакшати да се кандидује за одређене пројекте и добије додатна новчана средства.

„У протеклих шест година јасно је видљиво да начелник са сарадницима добро води општину. Прошла година је била рекордна по броју реализованих инвестиција а у исто вријеме буџет је стабилан и ликвидан“, рекао је Бабић.

На сједници је усвојен и извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Србац за 2021. годину којом је била предвиђена реализација 25 пројеката укупне вриједности 2.625.000 KМ од чега се континуирано проводило 19 а од шест пројеката се одустало или су одгођени.

О извјештају је говорио шеф одсјека за локални економски развој и инвестциије, Милорад Лепир, који је рекао да је Стратегија развоја општине Србац урађена још 2010. године, након чега се 2017. године кренуло са њеним ревидирањем за период до 2020, а потом је на препоруку министарства важење продужено до краја 2021. године.

„Сличан извјештајни документ је био прошле године на сједници скупштине али у обавези смо били да га урадимо по новој методологији како бисмо добили BFC SEE сертификат. У међувремену смо усвојили нову стратегију за период до 2028. године и сваки наредни извјештај урадићемо у овој форми“, рекао је Лепир.

На питање одборнице Данијеле Божић Новковић о сарадњи са дијаспором која је наведена у извјештају, Лепир је рекао да се она углавном своди на личне контакте са србачким привредницима из иностранства који су често финансијски помагали инфраструктурне пројекте који су захтијевали учешће грађана.

По овом питању дискутовала је и одборница Мара Цвијановић Делевић коју је занимало на који начин је остварен повећан степен тржишне оријентације у пољопривреди и већа доступност квалификоване радне снаге, на шта је одговоре дао начелник ођељења за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности Марко Михољчић.

„То подразумијева да је већи број пољопривредника пласирао своје производе у тржне и откупне центре и остварио општинске и републичке подстицаје. Видљиво је да је све већи број њих пријављује количине земљишта које обрађују како би могли добити ове подстицаје. Што се тиче доступности квалификоване радне снаге, организовали смо многе обуке, нарочито у периоду прије пандемије, у сарадњи са Заводом за запошљавање РС, који су се односили на програме доквалификације и преквалификације, школе за завариваче, курсеве за рачуновође и слично“, рекао је Михољчић.

У наставку сједнице одборници су усвојили одлуку о усвајању методологије за унапређење рада мјесних заједница општине Србац у склопу пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ кога финансирају Влада Швајцарске и Влада Шведске а спроводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у сарадњи са Савезом општина и градова Републике Српске.

Одборник Желимир Урић поздравио је ову одлуку истичући да ће се тиме институција мјесних заједница подићи на виши ниво.

“У ранијем периоду се дешавало када нови сазив верификује мандате и дође на изборну сједницу Савјета мјесних заједница нисмо имали траг из прошлости ко су били претходни предсједници и чланови савјета, нити материјале попут финансијских извјештаја и започетих пројеката, иако су појединци водили одређену евиденцију. Институт примопредаје дужности биће користан за нове савјете и натјераће их да чувају архиву и старају се о мјесној заједници онако како би требало”, рекао је Урић.

Он је додао да је негативна страна ове одлуке то што ниједна мјесна заједница нема своје канцеларије искључиво за те намјене.

“Kроз пројекат УНДП-а можемо уредити однос мјесних заједница према општини, усвојити кодекс како да се понашају, дефинисати шта су дужности и обавезе, порадити на томе какав ће бити однос општине према мјесним заједницама и које су дужности општине према њима, добити одговоре на упите и слично”, рекао је Урић.

На скупштини је једногласно усвојен и програм професионалног усавршавања одборника за 2023. годину и извјештај о реализацији одлука које је донијела Скупштина општине Србац од 1. јуна до 31. децембра прошле године. Секретар Скупштине општине Србац, Срђан Бркић, рекао је да је циљ овог извјештаја повећање транспарентности и мјерење ефикасности рада локалне управе по одлукама Скупштине општине Србац.

“У другом полугодишту прошле године имали смо пет сједница а Скупштина је усвојила 61 одлуку, од чега је број реализованих 54 а нереализованих је остало седам, од чега је шест извјесно и у току су реализације због времена које је за њих потребно а једна ће остати нереализована, будући да се односи на продају стана у згради за младе брачне парове, која је у изградњи, гдје је једна странка одустала од поднесеног захтјева”, рекао је Бркић.

Одборник Бранко Браховац истакао је добру сарадњу законодавне и извршне власти и рекао да се готово све усвојене одлуке спроводе у дјело.
“Локална самоуправа показује висок степен демократичности а у неким другим општинама није тако, јер се многе скупштинске одлуке не извршавају од стране локалне власти”, рекао је Граховац.

Без веће расправе усвојен је извјештај о имплементацији уговора о пружању јавних водних услуга за период од 08.09.2022. до 31.12.2022. године, који је потписан између Општине Србац и Kомуналног предузећа “Водовод”. Извјештај је образложио предсједник комисије за праћење уговора, Божо Марковић, који је рекао да се ради о једној од саставних активности МЕГ пројекта у којем је Општина Србац узела активно учешће.

На скупштини је усвојен и план и програм систематске дератизације и дезинсекције и програм мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Србац за ову годину.

Одборници су усвојили и одлуку о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора за подручје општине Србац у износу од 709,43 KМ, што је мање у односу на поједине општине у окружењу, попут Брода гдје износи 750 KМ по квадратном метру, Дервенти 796,30 KМ, Лакташима 898,30 KМ и Градишци 1104 KМ по квадратном метру.

Усвојена је и одлука о висини накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта за 2023. годину која за прву зону износи 20 KМ по квадратном метру, другу 16,67 KМ, трећу 13,33 KМ, четврту 10 KМ, пету 6,67 KМ и шесту зону 3,33 KМ по квадратном метру. У односу на претходну годину дошло је до пораста висине накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта, обзиром да је дошло до пораста тржишних цијена материјала и грађевинских радова за уређење грађевинског земљишта и изградњу инфраструктурних објеката.

Међутим, износ ренте је мањи у односу на општине у окружењу, попут Брода гдје за прву зону износи 32 KМ, Дервенте 32,28 KМ, Градишке 72 KМ, Лакташа 82,62 KМ за стамбени простор и 33,05 KМ за производну дјелатност, те Прњавора 34 KМ за објекте до 400 квадрата и 100 KМ за објекте преко 400 квадрата.

На данашњој скупштини усвојена је и одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пашњака у својини Општине Србац, Ристи Петковићу из Пријебљега који је доставио најповољнију понуду на јавни оглас за давање у закуп пашњака у катастарској општини Бајинци, укупне површине 21,34 хектара. Пољопривредно земљиште се даје у закуп ради обављања испаше у оквиру сточарске производње, на период од 10 година, а за коришћење пашњака закупац се обавезује на уредно плаћање годишње закупнине у износу од 1.136,77 KМ.

Током сједнице, начелник општине Млађан Драгосављевић упознао је одборнике и са плановима о изградњи нове амбуланте породичне медицине у Разбоју, гдје се тренутно бира најповољнија локација за ову инвестицију. Он је нагласио да се активности у погледу изградње амбуланте воде већ неколико година и додао да је у рјешавање овог питања активно укључен и Савјет мјесне заједнице.

Одборник Саша Јовичић рекао је да је ова иницијатива одлична и подсјетио да је још за вријеме његовог мандата на мјесту директора Дома здравља Србац урађено идејно рјешење које би се могло искористити за овај пројекат.

Јовичић, који обавља дужност предсједника Удружења приватних здравствених установа Републике Српске, рекао је да је у овом својству недавно учествовао на састанку са министром здравља и социјалне заштите, представницима Фонда здравственог осигурања РС, актива директора болница, Медицинског факултета и других, на тему израде плана мреже здравствених установа.

Он је рекао да је један од закључака био да се направи пресјек стања медицинског кадра како би се пронашло рјешење да се задржи сваки медицински радник на нашим просторима јер се то показало значајним током пандемије вируса корона.

“Нарочито требамо обратити пажњу на здравствени кадар у нашој општини како би се студентима медицине дао приоритет у запошљавању”, истакао је Јовичић.

Према његовим ријечима, на овом састанку било је расправе и око теренских амбуланти јер је констатовано да значајан број њих нема економску оправданост.

“Мој став је био да се то не може гледати на такав начин јер се морају обезбиједити услови за њихов рад како пацијенти из руралних средина не би морали нужно долазити у Србац због неких основних ствари већ да све рјешавају управо у теренским амбулантама”, рекао је Јовичић.

На приједлог одборника Бранка Граховца да се покуша пронаћи начин за оживљавање здравственог туризма, одборник Јовичић је рекао да се већ воде неке активности у том правцу о чему ће јавност бити накнадно информисана.

У осврту на рад јучерашње скупштине, начелник општине Млађан Драгосављевић је рекао да је показан висок ниво демократичности.

„Трудићемо се да и у наредном периоду побољшамо њен рад, нарочито у погледу одговора на одборничка питања јер је било примједби од стране појединих одборника да не добијају редовно писмене одговоре, иако постоје оправдане околности за кашњење. Сматрам да је у неким ситуацијама долазило до неспоразума, јер су добијали усмене одговоре на самој скупштини, са чим су се сложили, тако да није било потребе за писменим одговорима. Заузели смо став да се до сљедеће скупштине пошаљу писмено сви одговори, чак и у оним случајевима када су на сједници добили усмени одговор“, рекао је начелник Драгосављевић.

Предсједник Скупштине општине Милош Будић рекао је да су готово све предложене тачке усвојене једногласно што довољно говори о ефикасности рада.

“Од многих тачака издвојио бих извјештај о реализацији Стратегије развоја општине и годишњи план рада начелника и Општинске управе што је урађено на квалитетан начин и заслужено добило подршку присутних одборника”, рекао је Будић.

На јучерашњој скупштини било је ријечи и о већој финансијској подршци спортским организацијама и омладинским пројектима, која је издвојена у оквиру ребаланаса буџета за 2022. годину, о чему више можете прочитати ОВДЈЕ.