Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Продужени рокови за пријаву на три јавна позива пројекта EU4AGRI и EU4BusinessRecovery

Продужени рокови за пријаву на три јавна позива пројекта EU4AGRI и EU4BusinessRecovery

Пројекат EU4AGRI и EU4BusinessRecovery продужио је крајње рокове за пријаву на три отворена јавна позива.

  1. Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа, вриједан је 2 милиона KМ.

Овај јавни позив као и смјернице за потенцијалне подносиоце пријава се искључиво односе на мјеру подршке у прерађивачке капацитете пољопривредно-прехрамбене индустрије кроз увођење иновација и развој нових и/или унапређење постојећих производа, маркетиншких алата, те осигурање континуитета пословања и сигурног и здравог радног окружења.

Kо се може пријавити?

На јавни позив се могу пријавити обрти, предузетници, задруге и предузећа, микро, мала и средња предузећа која запошљавају мање од 250 радника, те сви пројекти који се искључиво односе на производњу производа за људску прехрану а у склопу сектора: прераде воћа, прераде гљива, љекобиља, зачинског биља, винарства и прераде маслина, прераде поврћа, прераде млијека, прераде меда, прераде меса, прераде јаја, прераде и конзервирање риба, прераде житарица, те производња готове хране и јела.

Подносиоци пријава могу поднијети само једну пријаву на овај јавни позив. Подносиоци пријава могу да поднесу пријаве за пројекте дефинисане овим јавним позивом искључиво самостално. Пријаве више подносилаца у оквиру једног приједлога неће бити узете у обзир. Подносиоци пријава су одговорни за реализацију пројекта укључујући и финансијске обавезе.

Подносиоци пријаве који су у претходном периоду користили финансијску подршку кроз мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа (односи се на мјеру финанцирану од стране EU4AGRI/EU4BusinessRecovery) се сматрају неприхватљивим подносиоцима.

Средства подршке по једној пријави могу износити од 30.000 KМ до 300.000 KМ и могу се користити само за финанцирање прихватљивих трошкова (наведени износи не укључују ПДВ који се сматра неприхватљивим трошком).

Максимални износ тражене финансијске подршке за пројекте који спадају под ЛОТ1 не могу бити већи од 80.000 KМ (износ без ПДВ-а), док износ тражене финансијске подршке за пројекте који спадају под ЛОТ2 морају бити од 80.001 KМ до 300.000 KМ (износи без ПДВ-а).

Износ обавезног финанцијског учешћа подносиоца пријаве (односи се на оба ЛОТ-а) је 30% укупних прихватљивих трошкова. Суфинансирање мора бити новчано те се учешће неке друге врсте неће узимати у обзир.

Пријаве се могу поднијети од 9. маја 2023. године док је крајњи рок 28. јула 2023. године, до 15:00 сати. Пријаве поднесене кроз друге канале (пошта или e-mail) се неће узети у разматрање.

Више о Јавном позиву може се прочитати ОВДЈЕ.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава хттпс://јавнипозив.ундп.ба/ који је обезбиједио EU4AGRI пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (e-mail, пошта, факс и слично) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.

EU4AGRI је четверогодишњи (2020-2024) пројекат Европске уније вриједан 20.25 милиона еура чији је циљ модернизација пољопривредно-прехрамбеног сектора у Босни и Херцеговини. Пројекат проводе и суфинансирају Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у БиХ и Чешка развојна агенција (ЦзДА).

  1. Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке увођењу иновација и информационо-комуникационих технологија у пољопривредно-прехрамбени сектор

Пројекат EU4AGRI објављује нови Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке увођењу иновација и информационо-комуникационих технологија у пољопривредно-прехрамбени сектор, вриједан 1.3 милиона KМ.

Прихватљиви подносиоци пријава

Пријава се подноси искључиво у партнерству које сачињавају два члана из сљедећих категорија:

Kатегорија 1:

Микро, мала и средња предузећа из ИТ сектора, која су регистрована за обављање ДЈелатности 62.0 (Рачунарско програмирање, савјетовање и дјелатности у вези с њима) и/или 63.01 (Обрада података, услуге хостинга и ђелатности у вези с њима; интернетски портал) по стандардној класификацији дјелатности;

Kатегорија 2:

Микро, мала и средња предузећа из пољопривредно-прехрамбеног сектора, а што могу бити:

-обрти/самостални предузетници,
-задруге,
-предузећа, или
микро, мала и средња предузећа (задруге, предузећа) која економски и интересно окупљају пољопривредне произвођаче или становништво руралних подручја, пружајући им организациону и савјетодавну подршку.

Партнерство се мора састојати од два члана, при чему чланови партнерства морају бити из различитих категорија. Подносилац пријаве може бити из било које од двије категорије.

Подносилац пријаве је одговоран за реализацију пројекта укључујући и финансијске обавезе.

1.Предузећа до 250 запослених.
2.Предузећа до 250 запослених.
3.Пољопривредне апотеке нису прихватљиве нити као подносиоци пријава нити као партнери.

За сваки пројекат подносилац пријаве мора осигурати властито суфинансирање у износу од минимално 30 % укупног износа прихватљивих трошкова који се односе на набавку опреме и услуга. Дио буџета пројекта који се односи на развој софтверског или ИоТ рјешења у потпуности сноси EU4AGRI пројекат.

Суфинансирање мора бити новчано, те се учешће неке друге врсте неће узимати у обзир.

Пријаве се могу поднијети од 15. маја 2023. године док је крајњи рок 14. јула 2023. године, до 15:00 сати. Пријаве поднесене кроз друге канале (пошта или емаил) се неће узети у разматрање.

Додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем формулара за питања на web страници пројекта javnipoziv.undp.ba у временском периоду од 15.05.2023. до 15.06.2023. године. На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока се неће одговарати.

Више о Јавном позиву можете прочитати ОВДЈЕ.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba/ који је обезбиједио EU4AGRI пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (е-маил, пошта, фаx и сл.) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.

EU4AGRI је четворогодишњи (2020-2024) пројекат Европске уније вриједан 20.25 милиона еура чији је циљ модернизација пољопривредно-прехрамбеног сектора у Босни и Херцеговини. Пројекат проводе и суфинансирају Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у БиХ и Чешка развојна агенција (ЦзДА).

  1. Јавни позив за подршку инвестицијама намијењених убрзаној дигитализацији примарне пољопривредне производње

Пројекат EU4BusinessRecovery, којег финансирају Европска унија и Савезна Република Њемачка, објављује Јавни позив за додјелу бесповратних средстава инвестицијама намијењених дигиталној трансформацији предузећа у сектору пољопривреде у Босни и Херцеговини. Kроз овај јавни позив, вриједан 1 милион KМ, Европска унија и Савезна Република Њемачка подржаће унапређење пословања пословних субјеката у сектору примарне пољопривредне производње кроз оптимизацију пословних активности, инвестицијом у алате и технологије који доприносе убрзаној дигитализацији предузећа.

Kо се може пријавити?

На јавни позив могу се пријавити обрти / самостални предузетници, пољопривредне задруге, микро, мала и средња предузећа која се активно баве примарном производњом воћа и поврћа, садног материјала, виноградарства и маслинарства, производњом меса, млијека и јаја, узгојем житарица, узгојем гљива, љековитог и зачинског биља, пчеларством.

Средства подршке по једној пријави могу износити од 15.000 KМ до 300.000 KМ (без ПДВ-а) и могу се користити само за финансирање прихватљивих трошкова. За сваки пројекат, подносилац пријаве мора осигурати властито суфинансирање у износу од минимално 25% укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције док ће пројекат финансирати максималних 75% укупног износа кроз мјеру подршке. Прихватљиве инвестиције и трошкови се односе на набавку опреме, машина, алата, комуникацијских уређаја, хардвера и софтвера за контролу, праћење, управљање и надзор производних процеса.

Kонцепте пројекта са потребном документацијом потребно је доставити искључиво путем онлајн платформе javnipoziv.undp.ba до 30.06.2023. године до 15:00 сати.