Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Непријављене некретнине обухватити плаћањем пореза на непокретност

Непријављене некретнине обухватити плаћањем пореза на непокретност

У згради Општинске управе Србац у уторак 1. фебруара одржан је информативно-консултативни састанак на тему унапређења активности и побољшања наплате пореза на непокретност.

Састанку су присуствовали представници Општине Србац, начелник Млађан Драгосављевић, замјеник начелника Владимир Гужвић, начелник Одјељења за финансије Зорица Стаменић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности Дарио Kресојевић и њихови сарадници, те Новка Бјелонић Петровић, руководилац подручне јединице Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове из Српца, Kрста Жарковић, начелник Одјељења за правне и опште послове Подручног центра Пореске управе Бања Лука и Наташа Балацки, руководилац подручне јединице Пореске управе из Српца.

Том приликом је разматран већи обухват некретнина на подручју општине Србац које би се требале уврстити у систем наплате пореза, а које нису до сада биле пријављене, као што су стамбени и помоћни објекти и пословни простори.

Разговарало се о изналажењу начина и формирању радних тијела која ће вршити контролу уредно пријављених објеката и констатовати стварно стање на терену. Закључено је да је одређен број власника некретнина пријавио мању површину у односу на реално стање, а један број још увијек није пријавио своје некретнине, што ће се морати регулисати у наредном периоду.

Позивају се грађани који још увијек нису измирили порез на непокретност за претходну годину да то учине у што краћем року.

Додатне информације могу се добити у подручној јединици Пореске управе у Српцу.