Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Двадесета сједница Скупштине општине Србац у четвртак 16. марта

Двадесета сједница Скупштине општине Србац у четвртак 16. марта

Предсједник Скупштине општине Србац, Милош Будић, заказао је за четвртак 16. марта двадесету редовну сједницу локалног парламента на којој ће се наћи 29 тачака дневног реда.

Сједница почиње у 10 часова.

Дневни ред:

 1. Извјештај Комисије за избор и именовања:
  а) о констатовању престанка мандата Мићи Малбашићу и приједлог Закључка,
  б) о констатовању додјеле мандата Горану Марићу, приједлог Закључка и полагање свечане заклетве,
 2. Извод из записника са 19. сједнице Скупштине општине Србац,
 3. Извјештај о успјеху и владању ученика на крају првог полугодишта за школску 2022/23. годину,
 4. Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2022. годину,
 5. Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Србац за 2022. годину,
 6. Приједлог Програма капиталних инвестиција за период од 2022-2027. године,
 7. Приједлог Плана капиталних инвестиција за 2023. годину,
 8. Приједлог Програма утрошка средстава посебних намјена за развој неразвијених дијелова општине Србац прикупљених од корисника шума и шумског земљишта у својини Републике Српске у 2023. години на подручју општине Србац,
 9. Информација о резултатима спроведене анкете о задовољству грађана комуналним услугама на подручју општине Србац,
 10. Информација о стању у области заштите и спасавања на подручју општине Србац у 2022. години,
 11. Информација о усвојеном плану интегритета,
 12. Информација о раду Полицијске станице Србац за 2022. годину,
 13. Информација о стању шума и шумског земљишта у грађанској својини за период јануар – децембар 2022. године,
 14. Информација о плану шумско-узгојних радова и искориштавању шума у приватној својини за 2023. годину,
 15. Приједлог Одлуке о усвајању Календара културних и спортских манифестација на подручју општине Србац за 2023. годину,
 16. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о продаји стамбене јединице (стана) у изградњи у згради за младе брачне парове у Српцу Владимиру Лазендићу из Ножичког,
 17. Приједлог Одлуке о давању сагласности Комуналном предузећу „Водовод“ а.д. Србац на цијене комуналних услуга,
 18. Приједлог Рјешења о разрјешењу Слађане Поткоњак дужности директора Јавне установе Центар за социјални рад Србац,
 19. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за социјални рад Србац,
 20. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Центар за социјални рад Србац,
 21. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор једног члана Школског одбора Јавне установе Центар средњих школа „Петар Кочић“ Србац испред јединице локалне самоуправе,
 22. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о избору Комисије за избор и именовања,
 23. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о избору Комисије за борачка питања,
 24. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о избору Комисије за награде и признања,
 25. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о избору Одбора за здравље,
 26. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о избору Савјета за пољопривреду,
 27. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор директора Јавне установе Центар за социјални рад Србац,
 28. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор једног члана Школског одбора Јавне установе Центар средњих школа „Петар Кочић“ Србац
 29. Одборничка питања и одговори на одборничка питања.