Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Јавни позив за пријаву малих локалних пројеката за 2024. годину

Јавни позив за пријаву малих локалних пројеката за 2024. годину

Амбасада Републике Чешке у Босни и Херцеговини објавила је годишњи позив за подношење захтјева за мале локалне пројекте 2024. године. Термин за пријаву пројектних приједлога је 2. октобар 2023. године до 12 часова.

Мали локални пројекти су саставни дио развојне сарадње Владе Републике Чешке у БиХ и имплементирају се програмом грантова којим управља Амбасада Републике Чешке у БиХ. Услови за подношење захтјева за мале локалне пројекте за 2024. годину су сљедећи:

Подносилац захтјева мора бити регистрована правна особа у Босни и Херцеговини, чија основна ДЈелатност није добит (нпр. невладине организације, удружење грађана, академске установе које раде на локалним пројектима; организације и агенције, које своје активности усмјеравају на локални развој). Подносиоци захтјева не могу бити државни органи, политичке странке или покрети.Подносилац захтјева може предати само један пројектни приједлог.

Тема пројекта мора бити у складу са приоритетним програмом иностране развојне сарадње Републике Чешке у БиХ (тј. сектор економског раста са нагласком на енергије из обновљивих извора, сектор одрживог кориштења природних извора и сектор јавне управе).

Kритеријум за оцјењивање је првенствено развојна корист пројекта за локалну заједницу (посебно повећање запослености, социјална укљученост, образовање итд.), одрживост, износ суфинансирања и економичност.

Висина гранта: 200 000 ЦЗK – 500.000 ЦЗK (цца 16 100 – 40 300 KМ), износ треба бити заокружен, са урачунатим ПДВ-ом. Девизни курс који би се требао користити приликом припреме буџета је 1,- БАМ = 12,4 ЦЗK. Грантови се исплаћују у KМ. Укупни износ личних и путних трошкова, евентуално осигурање и слично не смије прелазити 25% укупних трошкова.

Финансијско учешће реализатора у пројекту је минимално 30% од укупне вриједности пројекта (финансиране активности требају бити јасно наведене у формулару у боду 6. – Пројектне активности, тако да је јасно који ће дио пројекта корисник покривати својим учешћем).

Имплементација пројектних активности је од 1. марта до 31. октобра 2024. године. (Пројекат мора бити завршен и исплаћен до 31.10.2024. године).

Термин подношења пројектне идеје мора бити послан на идентификацијском формулару до 2.10. 2023. године (достављен на адресу Амбасаде или предан на пошту).

Сви захтјеви послани након овог термина ће бити строго одбијени. Захтјеви морају бити достављени у папирној и електронској форми и морају имати: Идентификацијиски формулар испуњен на енглеском или чешком језику, попуњен на компјутеру, овјерен и потписан од стране овлаштене особе.

Уколико није јавна институција, мора се уз идентификацијски формулар доставити копија потврде о правној регистрацији подосиоца захтјева (правне особе) и документ који потврђују да је особа, која је потписала формулар овлаштена заступати, представљати и потписати уговоре у име подноситеља захтјева (правне особе).

Папирна верзија се доставља на адресу:

Развојна сарадња – МЛП

Амбасада Републике Чешке

Фрањевачка 13

71 000 Сарајево

Електронска верзија се доставља на: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

За додатна питање обратите се Одјељењу за развојну сарадњу Амбасаде Републике Чешке у Босни и Херцеговини (тел: 033 587-052/033 587-056) или пошаљите е-маил на: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

Преузмите формулар на енглеском језику ОВДЈЕ.