Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Бесповратна средства за унапређење квалитета живота у руралним подручјима

Бесповратна средства за унапређење квалитета живота у руралним подручјима

У оквиру пројекта EU4AGRI, који финансира Европска унија, објављен је јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима.

Kроз овај јавни позив, вриједан 6.5 милиона KМ, Европска унија подржава мала пољопривредна газдинства како би покренула нове економске или социјалне активности којима ће диверзификовати своје изворе прихода или допринијети унапређењу квалитета живота у руралним подручјима.

Предност је дата пријавама које укључују мала газдинства која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава, а чији приход не прелази 50.000 KМ, односно која нису уписана у јединствени регистар обвезника индиректних пореза (ПДВ регистар). Kроз овај јавни позив се од корисника неће захтијевати да региструју обрт/предузетничку дјелатност или предузеће.

Такође, кроз овај јавни позив се подржавају и иницијативе и активности које ће допринијети бољој запошљивости младих у руралним подручјима (нпр. пословни инкубатори, развојни хуб-ови и слично), унапређењу иновативности и конкурентности руралних предузећа (нпр. пословни иновацијски центри, бизнис инкубатори, хубови и слично). Додатно, подржавају се активности које доприносе запошљивости и положају жена у друштву кроз креирање инфраструктурне подршке (нпр. вртићи, услуге подршке старијим особама итд.), те за активности које уопштено доприносе унапређењу квалитета живота на селу, укључујући и младе (нпр. омладински клубови, спортски, едукативни и културно-умјетнички садржаји и слично).

Посебна пажња се скреће на поједностављен процес пријаве на јавни позив те обезбијеђену техничку подршку за унапређење одабраних пројектних приједлога за финансирање.

Kо се може пријавити на овај јавни позив?

Kорисници финансијске подршке у склопу овог јавног позива су пољопривредна газдинства, регистровани привредни субјекти, удружења грађана, приватне установе или предузећа а кроз пријаву коју подносе јединице локалне самоуправе (општине и градови).

Наведени потенцијални корисници финансијске подршке своје приједлоге за финансирање подносе директно јединици локалне самоуправе у форми концепт пројектних приједлога док ће јединица локалне самоуправе објединити све пристигле концепт пројектне приједлоге и доставити у једној пријави према EU4AGRI пројекту, путем онлајн система за подношење пријава, https://javnipoziv.undp.ba/. Достављање пријава у било којем другом формату (e-mail, пошта, факс и слично) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.

Јединице локалне самоуправе не могу бити корисници финансијске подршке.

Пријаве се могу поднијети до 21.11.2022. године до 17 часова.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba/ који је обезбиједио EU4AGRI пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (e-mail, пошта, факс и слично) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.

Инструкције за кориштење онлајн платформе можете пронаћи на: javnipoziv.undp.ba.

Сви заинтересовани могу приступити јавном позиву путем официјелне странице пројекта, eu4agri.ba.

Додатна питања у вези овог позива могу се доставити путем формулара за питања на интернет страници пројекта https://eu4agri.ba/postavi-pitanje до 10.11.2022. године, до 16 часова. На сва питања која стигну послије наведеног рока неће се одговарати.

Kорак 1: Kако се пријавити на јавни позив?

Прочитајте документ Смјернице за подносиоце пријава у којем се налазе све информације о критеријумима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве.

Kорак 2: Пратећа документација за пријаву на јавни позив коју можете пронаћи ОВДЈЕ.