Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Четврта сједница Скупштине општине Србац у уторак 2. марта

Предсједник Скупштине општине Србац Милош Будић заказао је за уторак 2. марта четврту сједницу локалног парламента на којој ће се наћи 25 тачака дневног реда.

Сједница почиње у 10 часова.

Дневни ред:
1. Извјештај Комисије за избор и именовања:
а) о констатовању престанка мандата Владимиру Гужвићу и приједлог закључка,
б) о додјели мандата Мирку Стојићу, приједлог закључка и давање свечане заклетве,

2. Изводи из записника са одржаних: прве, друге и треће сједнице Скупштине општине Србац,

3. Извјештај о успјеху и владању ученика на крају првог полугодишта за школску 2020/21. годину,

4. Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице за 2020. годину,

5. Извјештај о утрошку средстава из Буџета Општине Србац за 2020. годину за културно-спортске манифестације,

6. Информација о раду и Извјештај о утрошку новчаних средстава из Буџета општине Србац спортских организација на подручју општине Србац за 2020. годину,

7. Информација о утрошку новчаних средстава од посебних водних накнада у 2020. години на подручју општине Србац,

8. Информација о утрошку новчаних средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2020. годину на подручју општине Србац,

9. Информација о стању у области заштите и спасавања на подручју општине Србац у 2020. години,

10. Приједлог Одлуке о распоређивању средстава за реализацију пројекта техничког опремања Територијалне ватрогасне јединице Србац за 2021. годину,

11. Приједлог Одлуке о финансирању и категоризацији спорта и физичке културе општине Србац за 2021. годину,

12. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о комуналним таксама,

13. Приједлог Плана капиталних инвестиција за 2021. годину,

14. Приједлог Одлуке о дугорочном задужењу Општине Србац путем четврте емисије обвезница,

15. Приједлог Одлуке о четвртој емисији обвезница,

16. Приједлог Одлуке о прихватању средстава за реализацију пројекта „Реконструкција потисног цјевовода у општини Србац“

17. Приједлог Одлуке о приступању продаји неизграђеног грађевинског земљишта у КО Црнаја,

18. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора и једног члана Управног одбора ЈП „Радио Србац“ Србац,

19. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора и једног члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Србац,

20. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ Агенције за развој малих и средњих предузећа Општине Србац,

21. Приједлог Рјешења о разрјешењу Сузане Штрбац дужности члана Управног одбора ЈУ Центар за културу и спорт Србац,

22. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Центар за културу и спорт Србац,

23. Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана Управног одбора ЈУ Центар за културу и спорт Србац,

24. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор и именовање:
-директора и једног члана Управног одбора ЈП „Радио Србац“ Србац,
-директора и једног члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Србац,
-чланова Управног одбора ЈУ Агенција за развој малих и средњих предузећа Општине Србац
-једног члана Управног одбора ЈУ Центар за културу и спорт Србац

25. Одборничка питања и одговори на одборничка питања.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.

BosnianCroatianEnglishFrenchGermanItalianRussianSerbianSpanish