Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Трећа сједница Скупштине општине Србац у уторак 26. јануара

Предсједник Скупштине општине Милош Будић заказао је за уторак 26. јануара трећу сједницу локалног парламента на којој ће се наћи 30 тачака дневног реда.

Сједница почиње у 10 часова.

Дневни ред:
1. Приједлог Програма рада Скупштине општине Србац за 2021. годину,
2. Приједлог Програма комуналног уређења мјеста Српца у 2021. години,
3. Приједлог Програма мјера за спречавање и сузбијање, елиминацју и ерадикацију заразних болести на подручју општине Србац за 2021. годину,
4. Приједлог Плана систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2021. годину,
5. Приједлог Програма систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2021. годину,
6. Приједлог Плана рада и финансирања система противградне заштите општине Србац за 2021. годину,
7. Извјештај o раду Система противградне превентиве на подручју општине Србац у сезони 2020. године,
8. Извјештај o успјеху и владању ученика на крају другог полугодишта школске 2019/2020. године,
9. Извјештај o упису ученика у прве разреде основних и средњих школа у школској 2020/2021. години,
10. Извјештај o остварењу Акционог плана имплементације развојних пројеката Општине Србац за 2019. годину,
11. Извјештај o утрошку средстава за награде матурантима за 2020. годину на подручју општине Србац,
12. Информација о реализацији Програма коришћења средстава за подстицај запошљавања за 2019. годину,
13. Информација о утрошку новчаних средстава за пројекте омладинских неформалних група у 2020. години на подручју општине Србац,
14. Информација о реализацији програма о утрошку новчаних средстава посебних намјена за развој неразвијених дијелова општине Србац прикупљених од корисника шума и шумског земљишта у својини Републике Српске у 2020. години на подручју општине Србац,

15. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање:
а) секретара Скупштине општине Србац,
б) начелника одјељења Општинске управе општине Србац,
в) предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Србац.

16. Приједлог Одлуке о давању мишљења на приједлог Плана уписа ученика у први разред ЈУ Центар средњих школа „Петар Кочић“ за школску 2021/22. годину,
17. Приједлог Одлуке о одређивању износа новчаног учешћа родитеља за боравак дјеце у ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Србац за 2021. годину,
18. Приједлог Одлуке о усвајању Плана имплементације развојних пројеката општине Србац за период 2021-2023. године,
19. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама,
20. Приједлог Одлуке о приступању изради измјене Урбанистичког пројекта „Спортска дворана и трговачки центар“ у КО Србац Мјесто,
21. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног m² корисне површине стамбеног и пословног простора за подручје општине Србац за 2021. годину,
22. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта за 2021. годину,
23. Приједлог Одлуке о приступању продаји неизграђеног грађевинског земљишта у индустријској зони у КО Црнаја,
24. Приједлог Одлуке о замјени неизграђеног грађевинског земљишта општине Србац за грађевинско земљиште Божић Добрице и Божић Стојана из Српца,

25. Приједлози Одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта:
а) Шаула Жељку из Српца, у КО Србац Село,
б) Ћулум Љубомиру из Српца, у КО Расавац,
в) Рац Босиљки из Српца, у КО Црнаја и
г) Алексић Драгану из Ћукала, у КО Расавац.

26. Приједлог рјешења о именовању:
а) Комисије за статут и прописе,
б) Комисије за буџет и финансије,
в) Комисије за људска права, надзор, представке и притужбе грађана,
г) Комисије за мјесне заједнице, сарадњу са општинама и градовима,
д) Комисије за борачка питања,
ђ) Комисије за награде и признања,
е) Комисије за вјерска питања,
ж) Комисије за питања младих,
з) Комисије за послове из стамбене области,
и) Комисије за заштиту околине, културног и природног насљеђа,
ј) Одбора за друштвени положај жене и равноправност међу половима,
к) Одбора за праћење примјене Етичког кодекса Скупштине општине Србац,
л) Одбора за здравље,
љ) Савјета за пољопривреду и
м) Савјета за спорт.

27. Приједлог рјешења о утврђивању листе стручњака за именовање Конкурсних комисија за пријем службеника Општинске управе општине Србац,
28. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор и именовање секретара Скупштине општине Србац,
29. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор Oдбора за жалбе општине Србац,
30. Одборничка питања и одговори на одборничка питања.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *