Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Србачки основци похађају Школу у природи на Јахорини

Србачки основци похађају Школу у природи на Јахорини

Учeници петог рaзрeдa ОШ “Јован Јовановић Змај” Србац јуче су oтпутoвaли нa Jaхoрину у Шкoлу у прирoди која се рeaлизуje пo Нaстaвнoм плaну и прoгрaму прoписaнoм oд стрaнe Министaрствa просвјете и културе Републике Српске.

Настава у природи на Јахорини реализоваће се у периоду од 18.5. до 22.5.2022. године и похађа је 46 ученика петог разреда.

У пратњи ученика су њихове учитељице: Сања Игњатић, Бранка Малешевић и Јелена Бијељић.

Ђаци су смјештени у Шумарској кући „Огњиште“ на Јахорини. У пратњи ученика је и доктор, а обезбијеђене су услуге водича и аниматора. За ученике који нису укључени у Школу у природи организује се редовна настава.

Ученици су допутовали на Јахорину око 12 часова. По доласку су се смјестили у хотел, одморили, а након тога са аниматором договорили око активности које укључују наставне, рекреативне и забавне садржаје као и тематске вечери.

Годишњим планом рада школе предвиђено је организовање Школе у природи у трајању од пет дана. Школа у природи је стручно организована настава на терену, којој претходе разне припреме. Једна од припрема је она од стране учитеља. Учитељи планирају реализацију садржаја и активности прилагођених терену.

Овакав облик рада има велике предности у односу на класичну, свакодневну наставу. Дјеца уче посматрајући, уочавајући, описујући промјене у природи. Уче на „отвореном“. Заједнички боравак, са групом вршњака, може се сматрати малом “животном школом“ за свако дијете.