Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Саопштење Општинске изборне комисије о поступку гласања на Општим изборима путем мобилног тима

Саопштење Општинске изборне комисије о поступку гласања на Општим изборима путем мобилног тима

Општинска изборна комисија (ОИК) обавјештава грађане општине Србац да је у току провођење активности евидентирања бирача који ће гласати путем мобилних тимова.

Наведено се односи на бираче који имају бирачко право и који желе да гласају на Општим изборима у БиХ 2. октобра 2022. године, а због болести, старости или инвалидитета су везани за своје станове и нису у могућности гласати на редовном бирачком мјесту.

Према одредби члана 19. Правилника о употреби и изради извода из Централног бирачког списка, за ову категорију бирача извод из Централног бирачког списка се сачињава на основу података надлежног органа за социјалну заштиту и других органа који имају податке о овим лицима.

Истим чланом Правилника је одређено да се изражена воља ових бирача да на дан избора гласају у својим становима утврђује писменом изјавом сваког бирача и пратећом медицинском документацијом о болести или инвалидитету бирача као услову за његово кућно лијечење. Наведена медицинска документација је саставни дио извјештаја који ће ОИK доставити Централној изборној комисији БиХ као образложење оваквог вида гласања.

У циљу достављања приједлога за израду Извода из коначног Централног бирачког списка за бираче који ће гласати путем мобилних тимова, ОИK Србац је Центру за социјални рад као и савјетима мјесних заједница и домовима за његу старих лица на подручју општине Србац упутила захтјев за доставу података о наведеним лицима.

Ради евидентирања наведених бирача и успостављања контакта са истим потребно је доставити сљедеће податке: име и презиме бирача, име једног родитеља бирача, пол, датум рођења, тачна адреса пребивалишта, број телефона и медицинску документацију о болести или инвалидности бирача као услов за његово кућно лијечење.

Наведени подаци могу се доставити на адресу Општинске изборне комисије Србац путем Центра за бирачки списак лично, телефоном на број 051/740-001 локал 126 (надлежни службеник Лакић Борислав) или на e-mail адресу: oik@srbac-rs.com најкасније до 1. септембра 2022. године.

Из ОИK Србац напомињу да без свих тражених података неће моћи извршити потребне провјере и упис лица у приједлог извода из Централног бирачког списка те самим тим наведена лица неће моћи остварити своје бирачко право путем мобилног тима.