Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Расписан конкурс за упис ученика у први разред средње школе

Расписан конкурс за упис ученика у први разред средње школе

Директор Центра средњих школа “Петар Kочић” из Српца, Миленко Живанић, расписао је конкурс за упис ученика у јунском року у први разред средње школе за школску 2022/23. годину. Планом уписа је предвиђено да у гимназију општег смјера буде уписано једно ођељење са 20 ученика, једно ођељење техничара ЦНЦ технологија са 24 ученика и по пола ођељења бравара/заваривача и механичара мехатронике, хидраулике и пнеуматике са по 12 ученика.

Предвиђен је и упис и једног ођељења пословно-информатичких техничара са 24 ученика и једног ођељења фризера са 24 ученика.

За упис у први разред потребно је приложити: пријаву за упис (преузима се у школи на дан уписа), оригиналну диплому, свједочанства о завршеној основној школи, оригиналну диплому о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање стране дипломе, извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена фотокопија), диплому “Вук Стефановић Kараџић”, диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку и диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком и вишем нивоу такмичења.

Пријем докумената ће се вршити 13. и 14. јуна за упис ученика који конкуришу у средње четворогодишње школе и имају 60 и више бодова. Резултати уписа биће објављени 16. јуна до 10 часова на интернет страници и огласној табли школе.

Пријем докумената за ученике који конкуришу у средње трогодишње и четворогодишње школе за ученике који имају мање од 60 бодова, вршиће се од 20. до 22. јуна а резултати уписа биће објављени 24. јуна до 10 часова на интернет страници и огласној табли школе.