Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Расписан конкурс за упис ученика у прве разреде средњих школа

Расписан конкурс за упис ученика у прве разреде средњих школа

Директор Центра средњих школа “Петар Kочић” из Српца, Миленко Живанић, расписао је конкурс за упис ученика у јунском року у прве разреде средњих школа за школску 2023/24. годину.

Планом уписа је предвиђено да у гимназију општег смјера буде уписано једно одјељење са 16 ученика, једно одјељење царинских техничара са 24 ученика, једно одјељење трговаца са 20 ученика и по пола одјељења механичара мехатронике, хидраулике и пнеуматике, бравара/заваривача, конобара и кувара са по 12 ученика, односно пет одјељења са 108 ученика.

За упис у први разред потребно је приложити: пријаву за упис (преузима се у школи на дан уписа), оригиналну диплому, свједочанства о завршеној основној школи, оригиналну диплому о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање стране дипломе, извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена фотокопија), диплому “Вук Стефановић Kараџић”, диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку и диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком и вишем нивоу такмичења.

Пријем докумената ће се вршити 19. и 20. јуна за ученике који имају 60 и више бодова а конкуришу у средње четворогодишње школе. Резултати уписа биће објављени у четвртак 22. јуна до 10 часова на интернет страници и огласној табли школе.

Пријем докумената за ученике који конкуришу у средње трогодишње и четворогодишње школе за ученике који имају мање од 60 бодова, вршиће се од 26. до 28. јуна а резултати уписа биће објављени у петак 30. јуна до 10 часова на интернет страници и огласној табли школе.