Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Расписан конкурс за пријем дјеце у вртић

Расписан конкурс за пријем дјеце у вртић

Дјечији вртић “Наша радост” Србац расписао је конкурс за пријем дјеце за радну 2023/24.годину.

На цјелодневни боравак у трајању од 9 часова примају се дјеца јасличког узраста, старости од једне до три године и вртићког узраста, старости од три године до поласка у школу.

У вртић се примају:

  • Узраста од 1-2 године – јасличка група 10 дјеце
  • Узраста од 2-3 године – старија јасличка 2 дјеце
  • Узраста од 4-5 година – средња вртићка група 5 дјеце
  • Узраста од 3-6 година – мјешовита вртићка група 30 дјеце
  • Узраста од 5-6 година – старија вртићка група 8 дјеце

Уз захтјев који се може добити у објекту вртића потребно је приложити :

  • Извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија, без обзира на датум издавања).

По пријему доставља се љекарско увјерење дјетета добијено на основу прегледа о физичком и психичком развоју дјетета и лабораторијских налаза који садрже брис грла и носа и налаз столице од надлежне здравствене установе.

Конкурс је отворен 15 дана, од 15 до 30. јуна 2023. године. Пријаве се предају сваким радним даном од 8 до 15 часова искључиво у просторијама ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“,Србац, улица 11. Новембар бб, Србац.

Новопримљена дјеца полазе у вртић 1. септембра 2023. године.