Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Позив на плаћање комуналне накнаде, рјешења из 2020. године имају трајни карактер

Општинска управа Србац подсјећа све обвезнике плаћања комуналне накнаде да Рјешења која су издата у 2020. години имају трајни карактер, односно важе до промјене цијене бода, промјене прописа или промјене у погледу права на непокретностима.

Обавезу за комуналну накнаду која се односи на 2021. годину потребно је платити најкасније до 30.11.2021. године.

Накнада се уплаћује на жиро-рачун Буџета СО-е Србац, бр: 551-018-00009973-26 РЈП Уникредит банка АД Бања Лука или 562-010-81309982-33 НЛБ банка АД Б.Лука – врста прихода 722461, буџетска организација 9999999 општина 095.

Као прилог овог дописа је и примјерак Рјешења о комуналној накнади гдје се може видјети да под тачком 5. стоји: „Ово рјешење важи све док надлежни орган управе не донесе ново рјешење услијед промијењених околности у погледу права на непокретностима или промјене прописа.“ 

Обавјештавамо грађане да је у функцији и Viber број 066/760-752 на који можете добити све потребне информације везано за комуналну накнаду (упит о стању тренутног дуга, упит за доставу копије Рјешења, и сл.).

Чланом 22, став 1, 23. и 24. Закона о комуналним дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 124/11) и чланом 3. став 1 Одлуке о комуналној накнади (“Службени гласник општине Србац”, број: 9/12, 3/13 и 2/17) прописана је обавеза плаћања комуналне накнаде за кориштење и одржавање објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, за све објекте високоградње по квадратном метру корисне површине.

Обвезници плаћања комуналне накнаде су власници стамбеног, пословног или другог простора, носиоци станарског права, закупци стамбеног, пословног или другог простора, односно физичка и правна лица која су корисници објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње.

Све додатне информације обвезници плаћања комуналне накнаде могу добити путем телефона: Viber 066/760-752, тел. 051/740-001, локал 230, или путем mail-a: sandramiholjcic.finansije@gmail.com.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *