Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Подршка мрежама организација цивилног друштва (EU4CS)

Подршка мрежама организација цивилног друштва (EU4CS)

Oтворен je Позив подршке постојећим и новооснованим мрежама организација цивилног друштва, који се финансира у оквиру програма EU4CS.

Позив је отворен за подношење пројектних приједлога до 21. марта 2023. године до 12.00 часова.

Општи циљ овог позива је јачање партиципативних демократија и процеса приближавања и интеграције у БиХ, кроз појачани допринос цивилног друштва и медија.

Специфични циљеви су:

– Институционализација учешћа цивилног друштва у доношењу политика и процесу доношења одлука.
– Даља изградња капацитета организација цивилног друштва у БиХ.
– Наставак подршке мрежама заснованим на питањима из области владавине права, образовања, здравства, изборних процеса, социјалне укључености, животне средине и климатских промена, младих, културе, локалне економије и предузетништва, права жена, слободе изражавања и медија, као и борби против корупције.

На предметни позив могу се пријавити невладине организације.

Такође, јавни позив се састоји од 13 ЛОТ-ова, односно подршке мрежама организација цивилног друштва и сарадње у области:

Лот 1: владавине права
Лот 2: борбе против корупције
Лот 3: образовања
Лот 4: здравства
Лот 5: изборних процеса
Лот 6: социјалне инклузије
Лот 7: области животне средине и климатских промена
Лот 8: младих
Лот 9: културе
Лот 10: локалне привреде и предузетништва
Лот 11: женских права
Лот 12: слободе изражавања и медија
Лот 13: реализацијe активности Ресурсног центра (тренутно није у функцији)

Укупан буџет Позива износи 7,8 милиона евра, док се износ средстава за један ЛОТ креће од 400 000 до 600 000 евра.

Детаљне информације о позиву доступне су ОВДЈE.