Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Општина Србац планира унаприједити пословно окружење кроз BFC SEE програм

Општина Србац започела је активности на приступању BFC SEE програму као јединственом Програму сертификације повољног пословног окружења у југоисточној Европи који се проводи у Републици Србији, Хрватској, Македонији и Босни и Херцеговини.

Овај програм намијењен је градовима и општинама који су опредјељени да унаприједе привредни амбијент, подстакну развој локалне економије и привуку инвестиције.

Тим поводом, у скупштинској сали у Српцу одржан је састанак општинског тима за цертификацију именованог од стране начелника општине Млађана Драгосављевића, са представницима програма BFC SEE у Привредној комори Републике Српске, Свјетланом Kевић Зрнић и Оливером Радић.

Том приликом је општинском тиму, који ће бити задужен за овај процес, појашњено да добијање BFC SEE сертификата подразумијева испуњавање 10 критеријума са више од 70 поткритеријума за унапређење квалитета услуга и информација које јединице локалне самоуправе пружају привредницима и страним инвеститорима.

Kако би општина Србац уопште могла приступити програму, неопходно је да већ у старту испуњава 50 одсто успостављених критеријума цертификације, а цјелокупан процес провјере испуњености свих критеријума траје годину дана.

Вођа општинског тима, Марко Михољчић, рекао је да је Општина Србац још у фебруару прошле године исказала интерес за добијањем BFC SEE сертификата, али је пандемија вируса корона одгодила активности за ову годину.

Уколико задовољи минимум тражених критеријума и потпише уговор о приступању овом програму, пред општинским тимом ће бити обиман посао како би евалуаторима који ће надгледати овај процес доставио доказе о испуњености, о чему завршну ријеч даје Верификациона комисија коју чине представници земаља BFC SEE мреже, а затим и чланови Регионалног савјета.

Неки од критеријума које општина Србац мора испунити да би била цертификована као општина са повољним пословним окружењем су доношење стратегије локалног развоја, успостављање организационе јединице задужене за локални економски развој, успостављање боље сарадње јавног и приватног сектора кроз формирање Привредног савјета и побољшање система услуга за добијање дозвола за градњу.

Потребно је обезбиједити и подршку развоју предузетништва и комуналних услуга, одговорно управљање трошковима и финансијама, обезбјеђење података о привредним кретањима на локалном нивоу и електронске базе података, проактиван приступ промоцији инвестиција, располагање ажурним промотивним материјалом, те обезбјеђење информација о доступности радне снаге и усклађености са потребама привреде.

Према Михољчићевим ријечима, наша локална заједница већ испуњава 39 одсто критеријума а у наредним седмицама ће општински тим кренути са испуњавањем траженог минимума како би се званично кренуло са процесом сертификације.

По окончању реализације овог програма и добијања BFC SEE сертификата, општини Србац би било омогућено дугорочно стратешко планирање, већа укљученост привредника у доношење одлука на локалном нивоу, скраћење рокова и поједностављење административних процедура, омогућавање подстицаја и олакшица привреди, редизајнирање општинске интернет странице у сврху веће подршке привреди и инвестиционим потенцијалима, праћење динамике тржишта рада и стална доступност информација о радној снази, издвајање средстава за покретање пословних активности, промоција индустријских зона, 24-очасовна доступност информација грађанима у погледу комуналних услуга и слично.

Србац ће тиме бити више препознат како од постојећих привредника на територији општине, тако и од инвеститора, као атрактивна дестинација за нове пројекте. Одржавање и ширење пословних активности и нова улагања омогућиће претпоставке за нова запошљавања а тиме и унапређење животног стандарда грађана.

Период важења цертификата ограничен је на три године, током којих се врши константна провјера, унапређење и одрживост успостављених процедура, а потом слиједи процес рецертификације који траје девет мјесеци и који је на добровољној бази, односно локалне самоуправе самостално доносе одлуку да ли желе задржати епитет општине или града са повољним пословним окружењем.

Анализе су показале да су услови за пословање у BFC SEE срединама 70% бољи него у градовима и општинама које немају овај печат квалитета, а готово три пута су успјешније у привлачењу инвестиција.

Од 2012. године BFC SEE програму је приступило випе од 80 локалних самоуправа из региона, а општине и градови из Републике Српске који тренутно имају овај цертификат су: Бања Лука, Бијељина, Приједор, Градишка, Брод, Нови Град, Прњавор, Теслић и Лакташи док су у процесу рецертификације Добој и Kотор Варош, а град Требиње је поднио захтјев за улазак у процес цертификације.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *