Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Одржан мирни протест пољопривредника, начелник Млађан Драгосављевић издао саопштење

Одржан мирни протест пољопривредника, начелник Млађан Драгосављевић издао саопштење

Група пољопривредних произвођача са подручја србачке општине одржала је данас у Српцу мирни протест исказујући незадовољство резултатима јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Србац путем прибављања писаних понуда.

Јавни оглас је био расписан 9.12.2021. године а предмет је био закуп пољопривредног земљишта у у укупној површини од 213,0675 хектара у K.О. Ситнеши, Доња Лепеница, Срђевићи и Брезовљани, и то за сточарску производњу укупне површине 116,7521 хектара, ратарску 84,1684 хектара и воћарску производњу 12,1470 хектара.

Учешће у протесту узели су понуђачи који се нису нашли на листи будућих закупаца сматрајући да процес додјеле, односно бодовања, није био транспарентан тражећи да се јавни позив дјелимично или у потпуности поништи.

Начелник општине Млађан Драгосављевић рекао је да разумије потребу оних који нису остварили право на закуп земљишта да искажу незадовољство, али је чињеница да је општина Србац једина која је у периоду од неколико година уназад провела два јавна позива за додјелу земљишта у закуп како би се коначно уредило стање у овој области.

“Имали смо ситуацију да се дуги низ година земљиште неконтролисано обрађивало и доста тога упућује да одређени појединци имају интерес да се такво неуређено стање одржи, како јавни позив не би успио. Да нисмо провели овај јавни оглас могло се догодити да би један концесионар добио у закуп свих 213 хектара пољопривредног земљишта, што би имало далекосежне посљедице. Уколико бисмо правилно уредили ову област, то би било добро због остваривања права на субвенције код ресорног министарства, али и Општине Србац”, рекао је начелник Драгосављевић.

Он додаје да је цијела процедура извршена у складу са Правилником кога доноси Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, чиме су се и водили чланови комисије при обиласку оних који су аплицирали на јавни позив, а бодовање је извршено на основу чињеничног стања на терену.

“Понукани чињеницом да би могло бити оних који ће бити незадовољни резултатима јавног позива, активно смо покушали пронаћи начине да превазиђемо ову ситуацију и пронашли смо додатних 15 хектара земљишта које ћемо брзо моћи дати у закуп путем јавног позива. Поред тога, имамо још једну површину од тридесетак хектара која је такође намијењена за давање у закуп. Све то су морали да знају пољопривредни произвођачи са којима сам водио разговоре и дао им то до знања, али је то занемарено. Сигурно је да и од одређеног броја њих постоји постоји и недовољна информисаност о цијелом проблему”, рекао је начелник Драгосављевић.

Kако би се избјегле све евентуалне недоумице, Општинска управа Србац на челу са начелником општине Млађаном Драгосављевићем издала је и званично саопштење у којем се каже:

САОПШТЕЊЕ

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта је припремљен и проведен у складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10, 05/12, 58/19 и 119/21) и Правилником о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), Одлуке Скупштине општине Србац, број: 01-022-178/21 од 28.09.2021.године и Одлуке о измјени одлуке Скупштине општине Србац,број: 01-022-213/21 од 26.11.2021. године,

Предмет Јавног огласа је закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Србац у укупној површини од 213,0675ha, намијењено за: сточарску, ратарску и воћарску производњу.

У току припреме јавног огласа одржан је састанак са представницима два удружења пољопривредних произвођача са подручја општине Србац а то су Удружења Врбас и Мотајица, што је у складу са чланом 10. Правилника. Том приликом су дефинисане површине земљишта за закуп као и утврђивање посебних услова за давање у закуп пољопривредног земљишта. На основу Члана 10. Правилника, Општина Србац није имала обавезу позивања представника свих пољопривредних произвођача, као ни свих удружења чије је сједиште на територији града, односно општине, нити су истим бројно дефинисани представници пољопривредних произвођача као учесници у току припреме јавног огласа. На накнадну иницијативу Удружења товљача бројлера одржан је састанак са њиховим представницима који су упознати са тада расписаним Јавним огласом.

Након извршеног бодовања, неки од незадовољних пољопривредних произвођача имали су примједбе на одређене чланове правилника који се односе на систем бодовања. Правилник о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18) је важећи акт за провођење поступка закупа пољопривредног земљишта на територији цијеле Републике Српске, па тако и општине Србац, а исти је усвојила Влада Републике Српске.

Конкретне примједбе незадовољних пољопривредних произвођача односиле су се на систем бодовања категорија близина посједа, социоекономске критеријуме, борачки статус као и на опште услове правилника у смислу како су понуђачи из других дјелова општине Србац имали право да аплицирају на земљиште које се налази у њиховим катастарским општинама.

Према Члану 30. тачка 3. Правилника, дефинисано је да понуда понуђача према критеријуму близине посједа бодује се само ако је понуђач доставио доказе којима потврђује да земљиште у властитом посједу граничи или да ово земљиште дијели канал или пут од катастарске честице, односно блок парцеле пољопривредног земљишта која је предмет разматрања.

Било је примједби незадовољних произвођача зашто су на земљиште које се налази у к.о. у којима они живе аплицирали пољопривредници из других мјесних заједница. Чланом 3. Правилника дефинисани су општи услови за додјелу пољопривредног земљишта у својини Републике у закуп, а гдје стоји да се на јавни оглас могу пријавити привредна друштва и предузетници регистровани за обављање пољопривредне дјелатности као и физичка лица која се баве пољопривредном производњом, а који испуњавају следеће опште услове:

Општи услови:
– да је понуђач уписан у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоц,
– да је понуђачима пребивалиште, односно сједиште на подручју општине на којој се налази земљиште које се даје у закуп, најмање годину дана прије подношења понуде за закуп,
– да понуђач посједује пољопривредну механизацију,
– да понуђач нема доспјелих, а неизмирених обавеза по основу закупнине и/или концесионе накнаде према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Из приложених општих услова евидентно је да би понуђач аплицирао на јавни оглас о закупу пољопривредног земљишта неопходно је да има пребивалиште на подручју општине на којој се налази земљиште које се даје у закуп најмање годину дана прије подношења понуде за закуп. С обзиром на наведено, било који понуђач са подручја општине Србац је могао да аплицира на било коју парцелу која је била објављена у јавном огласу.

Чланом 37. Дефинисано је д према критеријуму статус породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида прве и друге категорије понуђач може да добије пет бодова, док према критеријуму статус борца прве и друге категорије понуђач може да добије 2,5 бода.

Чланом 4. Правилника дефинисано је право првенства, а гласи:
ˮПраво првенства за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике имају привредна друштва, предузетници и физичка лица који немају закључен уговор о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике.

Понуда понуђача који имају закључен уговор о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике може се узети у разматрање ако за то пољопривредно земљиште које се даје у закуп није поднесена понуда лица која имају право првенства у складу са ставом 1. овог члана. Ако за пољопривредно земљиште које се даје у закуп није поднесена понуда лица која имају право првенства у складу са ст. 1. и 2. овог члана, може се узети у разматрање понуда понуђача који има закључен уговор о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике.

Бодовање понуда за сточарску производњу вршено је у складу са са члановима од бр. 31. до 38. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске.
Бодовање понуда за ратарску производњу вршено је у складу са члановима 32., 33., 35., 36., 37. и 38.Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске.
Бодовање понуде за воћарску производњу вршено је у складу са члановима 32., 33., 35., 36., 37. и 38.Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске.
Приликом бодовања у потпуности је испоштован поменути Правилник као и Јавни оглас, на којега је ресорно Министарство дало сагласност број:12.03.5-330-2352/21 од 07.09.2021. године као и на Одлуку о измјени одлуке о расписивању Јавног огласа број: 12.03.5-330-3166/21 од 23.11.2021. године.

BosnianCroatianEnglishFrenchGermanItalianRussianSerbianSpanish