Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за погон за производњу плочастог намјештаја

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за погон за производњу плочастог намјештаја

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац обавјештава грађане да је по захтјеву инвеститора ЗТР „Тандем ГД“, власника Душка Ивковића из Српца, покренут поступак издавања еколошке дозволе за погон за производњу плочастог намјештаја, на земљишту означеном као к.ч.н.бр. 669/16 и 669/26, уписана у ПЛ – 2246 K.О. Србац Мјесто.

Планирани производни капацитет погона је 1 000 м² плоча мјесечно, односно 12 000 м² плоча годишње .

Уз захтјев је приложено:

  • Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе за погон за производњу плочастог намјештаја капацитета 1000 м² плоча мјесечно, односно 12000 м² плоча годишње, израђени од „Техничко-еколошки завод“ д.о.о. Бања Лука, број 18-03-ЕK/20 од марта 2020. године.
  • Локацијски услови број: 05-364-8/22 од 25.05.2022. године.
  • Рјешење о водној дозволи број: 01/10-3-2247-1/22 од 04.04.2022. године.
  • Закључак о исправци грешке у рјешењу 01/10-3-2247-2/22 од 03.06.2022. године.

Увид у достављену документацију се може извршити сваког радног дана у Општинској управи општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова у периоду од 17.06.2022. године до 18.07.2022. године.

BosnianCroatianEnglishFrenchGermanItalianRussianSerbianSpanish