Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за пословно-производни објекат Перутнине Птуј

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за пословно-производни објекат Перутнине Птуј

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске доставило је захтјев Општини Србац да омогући заинтересованој јавности бесплатан увид у захтјев подносиоца „Перутнина Птуј С“ д.о.о. Србац за издавање еколошке дозволе за пословно-производни објекат за термичку прераду нуспроизвода треће категорије са погоном за производњу анималног протеина и складишног објекта у склопу пословно-производног комплекса клаонице у Повеличу, општина Србац, на локацији означеној као к.ч. бр. 62/1, 62/4 и 63 К.О. Црнаја.

Поступак по захтјеву за издавање еколошке дозволе води се код надлежног органа –
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију у просторијама Општинске управе општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7:30 до 14:30 часова у периоду од 30.03.2023. године до 28.04.2023. године, као и на нашој интернет страници ОВДЈЕ.

Заинтересована јавност мишљења и примједбе може доставити у року од 30 дана уписом у књигу примједби или доставом овом органу поштом или непосредно.

Након истека назначеног рока, Општина Србац ће мишљења и примједбе доставити Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, које води предметни управни поступак.