Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за пословно-производни објекат у Повеличу

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за пословно-производни објекат у Повеличу

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац обавјештава јавност да је по захтјеву инвеститора „Татић Трејд“ д.о.о. Повелич, покренут поступак издавања еколошке дозволе за пословно-производни објекат – механичко цијепање огревног дрвета, на земљишту означеном као к.ч.н. бр. 2064/1 К.О. Повелич.

Пројектовани капацитет погона износи 1000 m3 цијепаног дрвета годишње.

Уз захтјев је приложено:

  1. Копија Рјешења о регистрацији, број: 057-0-Рег-12-001370 од 22.05.2012. године, Окружни привредни суд у Бања Луци;
  2. Копија Увјерења о регистрацији /упису у јединствен регистар обвезника индиректних пореза, број: 04/1-17-1-УПЈР/1-3883-2/17 од 07.07.2017. године;
  3. Копија Катастарског плана, катастарска општина Повелич, подручна јединица Србац од 07.12.2022.године;
  4. Копија Посједовног листа препис број: 546/4, број 21.40-952.1-1-3772/2022 од 07.12.2022. године, катастарска општина Повелич, катастарски срез-србачки срез, општина Србац;
  5. Копија Земљокњижни извадак,од 07.12.2022. године, НАР и РЗ број: 21.40/714 1-1-903/22 ЗК уложак:680, катастарска општина: С/П Повелич, политичка општина Србац;
  6. Локацијски услови за изградњу пословно- производног објекта у Повеличу, општина Србац, бр. 05-364-6/16 од дана 16.03.2023. године издани од стране Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности;
  7. Копија Уговора за испоруку- огревно дрво, тврди лишћар, обло класа И, закључен између Јавног предузећа шумарства ”Шуме Републике Српске” а.д.Соколац, Шумско газдинство „Градишка” из Градишке и ”Татић Трејд” д.о.о. Србац из Српца, број: Уговора 4981/22-а од 28.06.2022.године;
  8. Копија Фактуре о продаји пиљевине предузећу „Елград“ д.о.о. Теслић, број: 117 од дана 16.09.2022.године;
  9. Копија Рачуна за комуналне услуге 11/22, број; 19724/22 од 23.11.2022. године издана од стране КП „Комуналац“ АД Србац;
  10. Копија Уговора о купопродаји електричне енергије између ЗП” Електрокрајина” а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција” Србац и „Татић Трејд“ д.о.о. Србац, број: 04-2103/14 од 09.04.2014. године.

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију у просторијама Општинске управе општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова у периоду од 20.03.2023. године до 20.04.2023. године.