Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за фарму за тов бројлера

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за фарму за тов бројлера

Mинистарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске доставило је захтјев Општини Србац да омогући заинтересованој јавности бесплатан увид у захтјев подносиоца Срђана Гојковића из Кладара, општина Србац, за издавање еколошке дозволе за фарму за тов бројлера, на локацији означеној као к.ч. бр. 1463 К.О. Кладари, општина Србац и достављену документацију, као и да наведену документацију постави на званичну интернет страницу.

Поступак по захтјеву за издавање еколошке дозволе води се код надлежног органа – Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију у просторијама Општинске управе општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7:30 до 14:30 часова у периоду од 30.05.2023. године до 29.06.2023. године, као и на нашој интернет страници ОВДЈЕ.

Заинтересована јавност мишљења и примједбе може доставити у року од 30 дана уписом у књигу примједби или доставом овом органу поштом или непосредно.

Након истека назначеног рока, Општина Србац ће мишљења и примједбе доставити Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, које води предметни управни поступак.