Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за погон за примарну прераду дрвета

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за погон за примарну прераду дрвета

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац обавјештава јавност да је по захтјеву инвеститора: Услужно резање грађе „Дринић“, Ђурађ Дринић с.п. Гламочани, покренут поступак издавања еколошке дозволе за погон за примарну прераду дрвета, на земљишту означеном као к.ч.н.бр. 1076 и 1077 К.О. Гламочани.

Уз захтјев је приложено:
• Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе израђени од стране: „Техничко-еколошки завод“ д.о.о. Бања Лука, број 16-03-ЕK/20 од марта 2023. Године,
• Рјешење о употреби објекта: 04/3-361-52 од 17.08.2004. године, издато од стране Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности Општине Србац,
• Рјешење о водној дозволи број: 01/4-4-3195-1/23 од 25.04.2023. године, издато од стране Јавна установа „Воде Српске“ Бијељина;

Увид у достављену документацију се може извршити сваког радног дана у Општинској управи општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова у периоду од 22.05.2023. године до 21.06.2023. године.