Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење о издавању еколошке дозволе за изградњу пословног објекта – маркета у Српцу

Обавјештење о издавању еколошке дозволе за изградњу пословног објекта – маркета у Српцу

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац обавјештава грађане да је по захтјеву привредног друштва „ЛЕБУРИЋ-КОМЕРЦ“, покренут поступак издавања еколошке дозволе за изградњу пословног објекта –маркета приземне спратности, са пратећим садржајима на земљишту означеном као к.ч.н.бр. 757/2, 658/18, 658/24, 658/27, 658/28, 660/1, 661, 662/10, 662/13, 662/14, 662/15 и 662/16, К.О. Србац Мјесто.

Уз захтјев је приложено:

  • Локацијски услови;
  • Докази уз издавање еколошке дозволе.

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију у просторијама Општинске управе општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7:30 до 15 часова у периоду од 14.02.2023. године до 14.03.2023. године.