Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Начeлник Млађан Драгосављевић донио нову наредбу, епидемиолошке мјере продужене до 22. фебруара

Начелник општине Млађан Драгосављевић донио је нову наредбу о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изаване новим вирусом корона.

1. У циљу спречавања ширења вируса на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва дo 22.02.2021. године забрањују се на територији Општине Србац:

1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,
2) музика уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
3) сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе).

2. Обавезују се грађани да:

1) на отвореном и у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) и придржавају се заштитне мјере физичког растојања од два метра,
2) у затвореним просторијама да се, поред ношења заштитне маске и одржавања физичког растојања од два метра, придржавају упутства ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.

3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
3) лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката.

4. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да:

1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маску грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
4) придржавају се упутства ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обавља.

5. До 22.02.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од 6 до 22 часа:

1) свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.),
2) приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).

6. До 22.02.2021. године, у периоду од 22 до 6 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

7. До 22.02.2021. године, у периоду од 22 до 6 часова, забрањује се продаја алкохолних пића свим привредним субјектима.

8. До 22.02.2021. године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао JЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

9. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

10. Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, позоришта, музеји и сл) дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце и
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.

11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

12. Сви субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
2) одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене.

13. Правни субјекти који врше јавна овлашћења требају организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће.

14. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи Министарство унутрашњих послова, Одјељење за инспекцијске послове општине Србац путем надлежних инспектора и Комунална полиција у саставу овог Одјељења. Одјељење за инспекцијске послове ће о извршеном надзору благовремено обавјештавати Начелника Општине у функцији Комаданта општинског штаба за ванредне ситуације.

15. Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. ове Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“ број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ бр. 90/17, 42/20 и 98/20).

16. У складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, примјењују се:
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (COVID-19) („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20) и
– Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20).

17. Овом Наредбом престаје да важи Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изаване новим вирусом корона (COVID-19) број: 02-022-3/21 од 15.01.2021. године.

18. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *