Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Начелник општине Млађан Драгосављевић донио нове мјере до 5. априла

Начелник општине Млађан Драгосављевић донио је данас нову наредбу о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изаване новим вирусом корона (COVID-19).

1. У циљу спречавања ширења вируса кoрона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва забрањују се на територији Општине Србац:

1) До 05.04.2021. године забрањују се:

– сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,
– сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),
– рад фитнес центрима (фитнес клубови, боди-билдинг клубови и слични објекти) и културно-умјетничким друштвима,
– организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану ипиће,

2) од 29.03. до 05.04.2021. године забрањује се:

– рад угоститељским објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице и др.) изузев објеката из тачке 2. ове Наредбе.
– рад базенима „wellness“ и спа центрима,
– рад скијалиштима и скијашким центрима,
– рад трговачим центрима и субјектима који послују у оквиру трговачког центра изузев aпотека и субјеката чија је претежна дјелатност трговина прехрамбеним производима као и субјеката који послују у просторима који имају засебан улаз у односу на улаз трговачког центра без обзира на врсту дјелатности коју обављају,
– рад приређивачима игара на срећу, осим приређивачима интернет игара и лутријских игара на срећу, осим класичне томболе,
– активности унутар установа културе које подразумијевају истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).

2. Угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја, а услуге исхране и пића могу пружати у периоду од 6 до 22 часа само гостима којима пружају услуге смјештаја.

3. У периоду од 29.03. до 05.04.2021. године, Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације, обуставља се васпитно-образовни рад у просторијама основних и средњих школа, универзитета и установа за образовање одраслих у Републици Српској уз обавезу организовање наставе на даљину коришћењем средстава електронске комуникације.

4. У периоду од 29.03. до 05.04.2021.године, школе страних језика и удружења грађана која пружају неформалне обуке за дјецу и ученике, као и ауто школе дужне су да наставу и активности које захтјевају рад са више људи у групи (предавања, обуке прве помоћи и сл.) организују на даљину коришћењем средстава електронске комуникације,

5. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштиту маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору те да се придржавају упутства ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.

6. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичкo растојање од два метра а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.

7. Изузетно од тачке 5. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
3) лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката.

8. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
4) придржавају се упутства ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају,
5) обезбиједе једно или више лица која ће упозоравати посјетиоце и кориснике услуга да се морају придржавати препоручених епидемиолошких мјера (ковид редар/редари) а у супротном ускратити им услугу.

9. Изузетно од тачке 1. подтачка 2., алинеја 1. до 29.03.2021. године у периоду од 6 до 22 часова дозвољава се вршење услуге доставе хране и пића као и шалтерска продаја хране и пића без могућности конзумирања унутар и испред угоститељског објекта.

10. Од 29.03. до 05.04.2021. године забрањује се продаја алкохолних пића свим привредним субјектима у периоду од 22 до 6 часова.

11. Од 29.03. до 05.04.2021. године у периоду од 22,00 до 6 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

12. Од 29.03. до 05.04.2021. године забрањују се организоване рекреативне активности, тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим професионалиних спортских активности укључујући и тренажни процес истих, али без присуства публике, родитеља или других лица која нису акредитована од стране организатора.

13. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

14. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања и
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.

15. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са упутством ЈЗУ„Институт за јавно здравство Републике Српске“.

16. Сви субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
2) одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене,

17. Правни субјекти који врше јавна овлашћења требају организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће.

18. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи Министарство унутрашњих послова, Одјељење за инспекцијске послове општине Србац путем надлежних инспектора и Комунална полиција у саставу овог Одјељења. Одјељење за инспекцијске послове ће о извршеном надзору благовремено обавјештавати Начелника Општине у функцији Комаданта општинског штаба за ванредне ситуације.

19. Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. ове Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“ број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ бр. 90/17, 42/20 и 98/20).

20. У складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, примјењују се:
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (COVID-19) („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20) и
– Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20).

21. Овом Наредбом престаје да важи Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изаване новим вирусом корона (COVID-19) број 02-022-87/21 од 22.03.2021. године.

22. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *