Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Начелник донио нову наредбу о обавезном спровођењу мјера до 10. маја

Начелник општине Млађан Драгосављевић донио је нову наредбу о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изаване новим вирусом корона (COVID-19)

1. У циљу спречавања ширења вируса кoрона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва забрањују се на територији Општине Србац од 26.04.2021. до 10.05.2021.године:

– сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,
– сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),
– организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће, на отвореном и у затвореном простору,
– рад „wellness“ и спа центрима,
– рад базенима осим за обављање тренажног процеса од стране професионалних спортиста и професионалних спортских организација,
– рад биоскопима.

2. У периоду од 26.04.2021. до 10.05.2021. ограничава се радно вријеме у периоду од 6 до 22 часа:
– свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.),
– приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.
3. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору те да се придржавају упутства ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.

4. Изузетно од тачке 3. ове Наредбе од обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
3) лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката.

5. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичкo растојање од два метра а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.

6. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне куће, као и остали продајни објекти да одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 3. ове Наредбе са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине укупног објекта.

7. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
4) придржавају се упутства ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају,
5) одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуга у случају непоштовања мјера.

8. Од 26.04.2021. до 10.05.2021. године забрањује се продаја алкохолних пића свим привредним субјектима у периоду од 22 до 6 часова.

9. Од 26.04.2021. до 10.05.2021. године у периоду од 22 до 6 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

10. Од 26.04.2021. до 10.05.2021. године дозвољавају се организоване рекреативне активности, тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста у групама до 30 лица као и професионалне такмичарске активности спортских организација и спортиста, али без присуства публике или других лица која нису акредитована од стране организатора.

11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

12. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања и
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.

13. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „ Институт за јавно здравство Републике Српске“

14. Сви субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
2) одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене,

15. Правни субјекти који врше јавна овлашћења требају организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће.

16. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи Министарство унутрашњих послова, Одјељење за инспекцијске послове општине Србац путем надлежних инспектора и Комунална полиција у саставу овог Одјељења. Одјељење за инспекцијске послове ће о извршеном надзору благовремено обавјештавати Начелника Општине у функцији Комаданта општинског штаба за ванредне ситуације.

17. Непоштовање мјера забране из ове Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“ број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ бр. 90/17, 42/20 и 98/20).

18. У складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, примјењују се:

– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (COVID-19) („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20) и

– Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20).

19. Овом Наредбом престаје да важи Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изаване новим вирусом корона (COVID-19) број 02-022-102/21 од 19.04.2021. године.

20. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *