Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Забрана рада сточних пијаца и организовање сајмова и изложби животиња

Забрана рада сточних пијаца и организовање сајмова и изложби животиња

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске донијело је рјешење о забрани рада сточних пијаца, организовању сајмова, изложби и других окупљања животиња, продаји хране животињског поријекла и хране за животиње ван пословног простора, на територији цијеле Републике Српске.

Ангажује се орган надлежан за унутрашње послове да у циљу пружања помоћи Министарству у примјени и спровођењу мјера за ширење, сузбијање и искорјењивање болести врши појачан надзор промета свиња на подручју Републике Српске, који у овом тренутку имају слободан статус од афричке куге свиња, због спречавања ширења болести и могућег кршења већ прописаних одредаба о промету.

Ове мјере остају на снази 30 дана уз редовно праћење епидемиолошке ситуације.

Наиме, дана 22.06.2023. године Министарство је службеним путем обавијештено да је у лабораторији за молекуларну дијагностику ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука утврђено присуство генома вируса афричке куге свиња , Извјештај о испитивању број: 20-9353/2023 и 20/9355-2023 од 22.06.2023. године, узорака унутрашњих органа угинуле свиње и пуне крви, живе, клинички сумњиве свиње.

Чланом 48. став 1 тачке 9) и 17) Закона о ветеринарству у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 75/17), прописано је да када се на основу резултата дијагностичких испитивања потврди присуство заразне болести или у случају појаве сумње на заразне болести, Министарство налаже мјере које су неопходне за спречавање ширења, сузбијање и искорјењивање болести и то забрану организовања сајмова, изложби и других окупљања животиња, продаје хране животињског поријекла и хране за животиње ван пословног простора, као и рад сточних пијаца те ангажовање органа надлежног за унутрашње послове у циљу пружања помоћи Министарству у примјени и спровођењу мјера за спречавање ширења, сузбијање и искорјењивање болести.

Обзиром на наведено, како је лабораторијском анализом утврђено присуство генома вируса афричке куге свиња, а у складу са чланом 48. Закона о ветеринарству у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 75/17), у циљу заштите здравља животиња, од нарочито опасних заразних болести, неопходно је било одредити мјере за сузбијање и искорјењивање афричке куге свиња у Републици Српској.

Наведене мјере остају на снази 30 дана уз редовно праћење епизоотиолошке ситуације.