Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Двадесет и друга сједница Скупштине општине Србац у уторак, 4. јула

Двадесет и друга сједница Скупштине општине Србац у уторак, 4. јула

Предсједник Скупштине општине Србац, Милош Будић, заказао је за уторак, 4. јула 22. редовну сједницу локалног парламента на којој ће се наћи 23 тачке дневног реда.

Сједница почиње у 10 часова.

Дневни ред:

 1. Извод из записника са 21. сједнице СО Србац,
 2. Извјештај о извршењу Буџета општине Србац за 2022. годину,
 3. Извјештај о раду начелника општине и Општинске управе општине Србац за 2022.годину,
 4. Извјештај о спроведеном Акционом плану мјера за отклањање пропуста и неправилности утврђених у ревизорском извјештају за период 01.01.-31.12.2020.године,
 5. Извјештај о реализацији Плана за измирење неизмирених обавеза Општине Србац пренесених из претходног периода (01.01.-31.12.2022.године),
 6. Извјештај о стању управног рјешавања у Општинској управи општине Србац за 2022. годину,
 7. Информација о раду Полицијске станице Србац за прво тромјесечје 2023. године,
 8. Приједлог Програм обезбјеђења и кориштења новчаних средстава за подстицање развоја пољопривреде за 2023. годину,
 9. Приједлог Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода Општине Србац,
 10. Приједлог Одлуке о рекламирању на подручју општине Србац,
 11. Приједлог Одлуке о краткорочном задужењу општине Србац,
 12. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана спортски центар у мјесту Кладари,
 13. Приједлог Одлуке о замјени земљишта у К.О. Србац Мјесто,
 14. Приједлог Одлуке о приступању продаји неизграђеног грађевинског земљишта у Индустријској зони К.О. Ситнешти, локација 1,
 15. Приједлог Одлуке о приступању продаји неизграђеног грађевинског земљишта у Индустријској зони К.О. Ситнешти, локација 2,
 16. Приједлог Одлуке о приступању продаји неизграђеног грађевинског земљишта у К.О. Разбој Љевчански,
 17. Приједлог Одлуке о давању сагласности за издавање гаранције за задужење ЈУ“ Центар за културу и спорт“ Србац,
 18. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду „Регулационог плана спортски центар у мјесту Кладарима“
 19. Приједлог Рјешења о разрешењу Мирјане Драгосављевић дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за социјални рад Србац,
 20. Приједлог Рјешења о именовању директора Јавне установе Центар за социјални рад Србац,
 21. Приједлог Рјешења о разрешењу Кристине Новаковић дужности вршиоца дужности члана Упраног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Србац,
 22. Приједлог Рјешења о именовању члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Србац,
 23. Одборничка питања и одговори на одборничка питања.