Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Двадесет и трећа сједница Скупштине општине Србац у четвртак, 31. августа

Двадесет и трећа сједница Скупштине општине Србац у четвртак, 31. августа

Предсједник Скупштине општине Србац, Милош Будић, заказао је за четвртак, 31. августа 23. редовну сједницу локалног парламента на којој ће се наћи 27 тачака дневног реда.

Сједница почиње у 10 часова.

Дневни ред:

 1. Извод из записника са 22.сједнице СО-е Србац,
 2. Информација о стању у области борачко-инвалидске заштите за 2022.годину,
 3. Информација о проведеном закупу пашњака у својини општине Србац путем прибављања писаних понуда у 2023.години,
 4. Информација о привредним кретањима и запослености на подручју општине Србац за 2022.годину,
 5. Извјештај о реализацији Програма зимског одржавања улица и локалних путева у 2022/2023.години на подручју општине Србац,
 6. Извјештај о успјеху и владању ученика на крају школске 2022/2023.године,
 7. Извјештај о упису ученика у прве разреде основних и средњих школа у школској 2023/2024.години,
 8. Извјештај о раду у органима Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Србац за 2022.годину,
 9. Извјештај о раду у органима Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Србац за 2022.годину,
 10. Приједлог Програма зимског одржавања улица и локалних путева на подручју општине Србац за зиму 2023/2024.године,
 11. Приједлог Одлуке о додјели јавних признања општине Србац за 2023.годину,
 12. Приједлог Одлуке о приступању реализацији пројекта „Набавка и монтажа опреме за гријање и хлађење у Спорстској дворани 9.Јануар у Српцу“,
 13. Приједлог Одлуке о давању сагласности Јавној установи Дјечији вртић „Наша радост“ Србац за упис већег броја дјеце у радној 2023/2024.години,
 14. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о продаји стамбене јединице (стана) у изградњи у згради за младе брачне парове у Српцу Јелени Симић и Владимиру Симићу из Српца,
 15. Приједлог Одлуке о продаји стамбене јединице (стана) у изградњи у згради за младе брачне парове у Српцу Александри Ђерман из Српца,
 16. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана дијела К.О. Расавац, општина Србац, за изградњу соларне електране,
 17. Приједлог Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана проширење Индустријске зоне у Ситнешима,
 18. Приједлог Одлуке о доношењу измјене дијела „Регулационог плана простора између улица 11.Новембра, Моме Видовића, Данка Митрова, Саве Вујановића Жуће и Савске у Српцу“
 19. Приједлог Одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у Индустријској зони К.О.Ситнеши, локација 1
 20. Приједлог Одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у Индустријској зони К.О.Ситнеши, локација 2
 21. Приједлог Одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у К.О. Разбој Љевчански Бабић Ранку из Бањалуке,
 22. Приједлог Одлуке о приступању продаји неизграђеног грађевинског земљишта у К.О. Србац Мјесто,
 23. Приједлог Одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у својини Општине Србац у К.О. Расавац путем обликовања грађевинске честице,
 24. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Регулационог плана дијела К.О. Расавац, општина Србац, за изградњу соларне електране,
 25. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду измјене дијела Регулационог плана проширење Индустријске зоне Ситнеши,
 26. Закључак о исправци грешке у Рјешењу о додјели неизграђеног грађевинског земљишта државне својине на трајно кориштења ради грађења уз накнаду на локалитету улица Савска Радомир Петру,
 27. Одборничка питања и одговори на одборничка питања.