Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Буџетско пословање општине Србац стабилно у прошлој години

Буџетско пословање општине Србац стабилно у прошлој години

Буџет општине Србац је у прошлој години био стабилан и поред бројних притисака на његову ликвидност а средства су се трошила у складу са плановима и програмима, нарочито када је ријеч о исплати дугова што је вршено у роковима на основу закључених репрограма и споразума.

Ово је изјавила начелница одјељења за финансије, Зорица Стаменић, током расправе о извјештају о извршењу буџета општине Србац за 2022. годину на јучерашњој 22. сједници Скупштине општине.

Према њеним ријечима, укупно остварена буџетска средства у прошлој години износила су 16,9 милиона KМ или 92 одсто од годишњег плана а буџетска потрошња 17,3 милиона KМ или 94 одсто од плана а мањак средстава у односу на потрошњу у износу од 418.870 KМ услиједио је због неостварења примитака од продаје станова у згради за младе брачне парове, што ће бити остварено у 2023. години.

„Порески приходи су остварени 101 одсто у односу на план и износили су око 7,8 милиона а непорески приходи 98 одсто или 3,9 милиона KМ. Индиректни порези су највећи порески приходи и остварени су у износу од 6,9 милиона KМ а порез на лична примања је други по величини и износио је 615.361 KМ“, рекла је Стаменић.

Она додаје да су текући расходи остварени у износу од 11,5 милиона KМ или 100 одсто од плана а капитални издаци око 4,4 милиона KМ или 98 одсто од плана.

Дугорочне финансијске обавезе општине Србац на дан 31.12.2022. године износиле су 8.244.509 KМ и мање су за око 1,1 милион у односу на прошлу годину.

Бојана Михољчић Шапурић, предсједница Kомисије за буџет и финансије, рекла је да на сједници комисије није било примједби на извршење буџета који је, према њеним ријечима, консолидован, због чега је овај документ једногласно прихваћен.

У расправи су учествовали одборници Данијела Божић Новковић и Мара Цвијановић Делевић које је занимало докле су стигли радови са изградњом галерије слика у некадашњем Дому младих, како ће бити искориштен садашњи објекат Полицијске станице након изградње нове зграде, за које намјене је искориштена набавка стамбеног контејнера у износу од осам хиљада KМ, колико ученика са дефицитарним занимањима из средњошколског центра добија стипендију и друга питања.

Начелница одјељења Зорица Стаменић рекла је да стипендију прима 13 ученика у износу од 100 KМ а средства су обезбијеђена путем ресорног министарства и додала да су ђацима путницима финансирани и трошкови превоза.

„Kада је ријеч о набавци контејнера за становање ради се о особи слабијег имовног стања Смиљи Kнежевић која је одабрана путем јавног конкурса а пројекат је реализован у сарадњи са Центром за социјални рад“, рекла је Стаменић.

Начелник општине Млађан Драгосављевић рекао је да ће изградњу галерије финансирати Влада Републике Српске и додао да је након проведеног тендера прије неколико дана расписан уговор са извођачем радова а почетак се очекује кроз неколико дана.

„Што се тиче зграде полиције, њен власник је Министарство унутрашњих послова и они ће донијети одлуку о даљем кориштењу објекта у смислу његове евентуалне реконструкције или кориштења у друге намјене“, рекао је начелник Драгосављевић.

На јучерашњој сједници усвојен је и извјештај о спроведеном акционом плану мјера за отклањање пропуста и неправилности утврђених у ревизорском извјештају за 2020. годину.

Начелница одјељења за финансије, Зорица Стаменић, рекла је да је Главна служба за ревизију утврдила 13 препорука и донесен је акциони план са циљем да се предузму неопходне радње и мјере на отклањању пропуста и неправилности.

„Већина њих је била техничке природе а свих 13 препорука је отклоњено кроз овај акциони план“, рекла је Стаменић.

Одборници су усвојили и план за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода као и одлуку о краткорочном задужењу општине Србац у износу од 400 хиљада KМ.

Начелница одјељења, Зорица Стаменић, рекла је да се ради о кредитним средствима која се користе за привремено финансирање дефицита произашлог из готовинског тока и финансирање пренесених обавеза у мјесецима када приливи не буду довољни за отплату мјесечних рата по споразумима и репрограмима.

„Ради се о револвинг кредиту који се занавља сваке године на период од 12 мјесеци и користи се само у случају превазилажења тренутног дефицита уколико то нисмо у могућнмости учинити из редовних средстава“, рекла је Стаменић.

На јучерашњој скупштини усвојена је и одлука о давању сагласности за издавање гаранције за задужење Центру за културу и спорт у износу од 100 хиљада KМ за финансирање набавке опреме и извођење радова на машинским инсталацијама у спортској дворани, систему за гријање и хлађење. Отплата главнице и камате на период до 7 година вршиће се из редовних средстава предузећа предвиђених буџетом општине Србац.

Одборници су јуче расправљали и по подстицајима за развој пољопривреде о чему више можете прочитати ОВДЈЕ а било је ријечи и о планираној хуманитарној акцији за изградњу куће седмочланој породици Јареб из Доњих Kладара о чему више можете прочитати ОВДЈЕ.

О осталим тачкама са 22. редовне сједнице информисаћемо вас у наредним извјештајима на нашој страници.