Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Позив фризерима, козметичарима и осталим субјектима за додјелу средстава за санирање посљедица пандемије

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о додјели средстава за санирање посљедица пандемије вируса корона за март 2021. године, која је објављена у Службеном гласнику Републике Српске“, број 39/21.

Према правилима из Уредбе, Министарство привреде и предузетништва спроводи поступак додјеле средстава за пословне субјекте и предузетнике који обављају дјелатност за његу и одржавање тијела, као и услуге фризера и третмана за уљепшавање (фризери и козметичари).

Поред наведених, захтјев за додјелу средстава могу доставити и други пословни субјекти и предузетници, који обављају дјелатност из надлежности овог министарства ако послују у оквиру трговачког центра и ако у периоду од 26.03. до 29.03.2021. године нису имали евидентиран промет путем фискалне касе.

Средства се одобравају за сваког радника који је на дан 31. март 2021. године регистрован у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса НА ПУНО РАДНО ВРИЈЕМЕ.

Према Уредби, појам радник подразумијева сљедећа лица која су на дан 31. март 2021. године регистрована у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса и то:

1) физичко лице које је по основу радног односа, у складу са Законом о раду, запослено код пословног субјекта или предузетника НА ПУНО РАДНО ВРИЈЕМЕ ОД 40 ЧАСОВА СЕДМИЧНО и

2) самосталног предузетника регистрованог у виду ОСНОВНОГ ЗАНИМАЊА, ако је обвезник доприноса.

Износ средстава који се додјељује по раднику представља збир пријављеног пореза и доприноса на лична примања радника за март 2021. године.

Захтјев за додјелу средставa преузима се на интернет страници Министарства привреде и предузетништва ОВДЈЕ а исти се обавезно доставља у писаној форми. Попуњен захтјев се може доставити и у електронској форми с тим да је према Уредби мјеродаван писани захтјев.

С обзиром да се очекује велики број захтјева, а у циљу њихове брже обраде, апелује се да се захтјеви достављају у електронској и писаној форми.

Захтјев је у формату Excel документа и састоји се од два листа:
1) листа „Захтјев“ у који се уписују општи подаци о подносиоцу захтјева и
2) листа „Радници“ у који се уписују подаци о радницима за које се траже средства.

Попуњен захтјев у електронској форми доставља се искључиво у формату Excel документа (не прилагати скенирне захтјеве и др.), и шаље се на адресу електронске поште podrska.mart2021@mpp.vladars.net .

У тексту електронске поруке обавезно навести податке: пословно име и ЈИБ подносиоца захтјева.

Захтјев у писаној форми мора бити потписан од стране овлашћеног лица и овјерен печатом подносиоца захтјева и исти се доставља у затвореној коверти на протокол Министарства или путем поште на адресу:

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Трг Републике Српске 1
78 000 Бања Лука
са назнаком „ДОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ЗА МАРТ 2021. ГОДИНЕ“

Све додатне информације можете добити на бројеве телефона: 051/338-909, 051/338-646 и 051/338-993.

Рок за доставу захтјева за додјелу средставa је 31. мај 2021. године.