Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Објављен јавни позив за запошљавање и економску подршку инвалида

Објављен јавни позив за запошљавање и економску подршку инвалида

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Приједор реализују Пројекат запошљавања инвалида у Републици Српској чија је укупна вриједност 290.000 КМ, а који се финансира из средстава Фонда.

Инвалид је, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида, лице са најмање 40% инвалидности, лице са најмање 70% тјелесног оштећења и лице са лаком и умјереном менталном ретардацијом.

Пројектом се финансира запошљавање код послодавца на неодређени временски период и економска подршка, за укупно 92 инвалида, кроз сљедеће компоненте:

КОМПОНЕНТА 1: Запошљавање код послодаваца за 40 инвалида, у износу од 4.000 КМ по једном лицу, што укупно износи 160.000 КМ.

КОМПОНЕНТА 2: Економска подршка за 52 инвалида у износу од 2.500 КМ по једном лицу, што укупно износи 130.000 КМ.

Пројекат предвиђа финансирање запошљавања код послодаваца и економску подршку инвалидима и њиховим породицама путем републичких инвалидских организација према утврђеним приоритетима и критеријумима.

С обзиром да је послодавац обавезан запослити инвалида на неодређено вријеме, Фонд ће вршити праћење и контролу пројекта у периоду од најмање 24 мјесеца од дана потписивања уговора.

Права и услови учешћа на јавном позиву, начин подношења захтјева и потребна документација могу се прочитати у тексту јавног позива ОВДЈЕ.

Пријава за кориштење средстава се подноси уз прописане обрасце који се могу добити у Фонду или преузети на интернет страници Фонда www.fondinvrs.org.

Јавни позив je објављен 29. децембра а отворен је 60 дана.

Додатне информације у вези овог позива могу се добити на телефон канцеларије Фонда: 052/240-951.

BosnianCroatianEnglishFrenchGermanItalianRussianSerbianSpanish