Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Тендери

Обавјештење о набавци робе - саобраћајне опреме пута са циљем унапређења безбједности саобраћаја
погледај
Обавјештење о набавци робе - артикала за потребе чајне кухиње општинске управе општине Србац за период до 31.12.2024. године
погледај
Обавјештење о набавци радова санације локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац
погледај
Обавјештење о набавци услуга изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавање принтер/копир/скенер/факс уређаја
погледај
Обавјештење о набавци услуга рехабилитације хоризонталне сигнализације на подручју општине Србац
погледај
Обавјештење о набавци услуга из Анекса II за набавку услуга контроле и наплате паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2024.
погледај
Обавјештење о набавци услуга израде пројектне документације (главног пројекта) за изградњу зграде за младе брачне парове - ламела 2
погледај
Обавјештење о набавци услуга текућег одржавања каналске мреже на подручју општине Србац
погледај
Обавјештење о набавци робе (и услуга) - ``Одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Србац - фаза II``
погледај
Обавјештење о набавци услуга израде идејног пројекта и пројектне документације (главног пројекта) за изградњу зграде за младе брачне парове - ламела 2
погледај
Обавјештење о набавци радова санације објекта Друштвеног дома у МЗ Каоци - пречишћен текст
погледај
Обавјештење о набавци услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2023. године
погледај
Обавјештење о набавци услуга израде Регулационог плана - Спортски центар у мјесту ``Кладари``
погледај
Обавјештење о набавци услуга зимског одржавања градских улица и локалних путева
погледај
Обавјештење о набавци робе ( и радова ) - ``Набавка и монтажа опреме за гријање и хлађење у Спортској дворани ``9.јануар`` у Српцу``
погледај
Обавјештење о набавци услуга ``Организације и реализације концерта извођача ``Амадеус бенд`` дана 14.10.2023.године поводом славских свечаности у Српцу``
погледај
Обавјештење о набавци радова ``Санације објекта Друштвеног дома у МЗ Каоци``
погледај
Обавјештење о набавци радова реконструкције оштећења на локалним путевима на подручју општине Србац
погледај
Обавјештење о набавци и превозу огревног дрвета за потребе општине Србац за грејну сезону 2023/2024. године
погледај
Обавјештење о набавци радова санације и модернизације локалних путева и улица на подручју општине Србац
погледај
Обавјештење о набавци радова ``Санације објекта изграђеног на к.ч. 435/3, К.О. Срђевићи``
погледај
Обавјештење о набавци радова вањског уређења око новог објекта дјечијег вртића у Српцу и изградње фекалне и оборинске канализације у дијелу улице на предметном локалитету
погледај
Обавјештење о набавци радова - завршетак радова на објекту ФК ``Полет`` Ситнеши
погледај
Обавјештење о набавци радова - завршетка радова на објекту ФК ``Полет``
погледај
Обавјештење о набавци енергетске услуге - енергетска обнова јавне расвјете путем ESCO модела
погледај
Обавјештење о набавци геодетских услуга за потребе општинске управе
погледај
Обавјештење о набавци услуга рехабилитације хоризонталне сигнализације на подручју општине Србац
погледај
Обавјештење о набавци радова уређења индустријске зоне `` Црнаја ``
погледај
Обавјештење о набавци радова санације локалних путева са макадамским застором на подручју општине Србац
погледај
Обавјештење о набавци угоститељских услуга
погледај
Обавјештење о набавци радова уклањања архитектонских баријера у градском језгру
погледај
Обавјештење о набавци радова санације објекта изграђеног на к.ч. 435/3, К.О. Срђевићи,
погледај
Обавјештење о набавци радова крпања ударних рупа и санација коловоза и банкина
преузми
Обавјештење о набавци услуга одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Србац
преузми
Обавјештење о набавци услуга спровођења дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2023/2024. годину
преузми
Обавјештење о набавци робе - опреме за потребе општинске управе - паркомата, за потребе наплате паркинга - комуналне таксе,
преузми
Обавјештење о набавци радова реконструкције постојећег објекта у власништву општине Србац у сврху обезбјеђења простора за галерију и депо слика (I фаза)
преузми
Обавјештење о набавци, саобраћајни знаци
преузми
Обавјештење о набавци банкарских услуга ( услуга платног промета ) за потребе општине Србац за период до 31.12.2023. године
преузми
Обавјештење о набавци робе - горива за потребе општине Србац за период до 31.12.2023. године
преузми
Обавјештење о набавци услуга изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавање принтер/копир/скенер/факс уређаја
преузми
Обавјештење о набавци робе - артикала за потребе чајне кухиње општинске управе за период до 31.12.2023. године
преузми
Обавјештење о набавци услуга из Анекса II ( пречишћен текст ) -услуга контроле и наплате паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2023. године
преузми
Информацију о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци за набавку услуга комуналног уређења града Српца за период до 31.12.2023. године
преузми
Информацију о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци за набавку услуга противградне заштите за подручје општине Србац у 2023. години
преузми
Обавјештење о набавци услуга контроле и наплате паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2023. године
преузми
Обавјештење о набавци радова реконструкције водопривредних објеката на подручју општине Србац
Преузми
Обавјештење о набавци робе - опреме за изградњу јавне расвјете на подручју општине Србац - фаза II
Преузми
Обавјештење о набавци радова реконструкције постојећег објекта у власништву општине Србац у сврху обезбјеђења простора за галерију и депо слика (I фаза)
Преузми
Обавјештење о набавци радова изградње прикључка новог објекта дјечијег вртића на водоводну мрежу са свим пратећим радовима
Преузми
Обавјештење о набавци услуга зимског одржавања градских улица и локалних путева,
Преузми
Обавјештење о набавци радова изградње Друштвеног дома у Мјесној заједници Разбој Љевчански - завршна фаза
Преузми
Обавјештење о набавци радова санације путне мреже на територији општине Србац
Преузми
Обавјештење о набавци радова реконструкције постојећег објекта у власништву општине Србац у сврху обезбјеђења простора за галерију и депо слика ( I фаза )
Преузми
Обавјештење о набавци робе - контејнера (металних контејнера са пластичним поклопцем)
Преузми
Обавјештење о набавци радова изградње Друштвеног дома у Мјесној заједници Разбој Љевчански - завршна фаза,
Преузми
Обавјештење о набавци услуга одржавања и санације јавне расвјете
Преузми
Обавјештење о набавци радова ``Уградње лифта за потребе ЈУ`` Народна библиотека Србац``
Преузми
Обавјештење о набавци услуга текућег одржавања каналске мреже на подручју општине Србац за период до 31.12.2022. године
Преузми
Обавјештење о набавци радова проширења система водоснабдјевања на територији општине Србац - изградња водоводне мреже у МЗ Илићани
Преузми
Обавјештење о набавци радова рехабилитације локалне путне инфраструктуре на подручју општине Србац - фаза III
Преузми
Обавјештење о набавци радова изградње дјечијег вртића у општини Србац - фаза II
Преузми
javne.nabavke@srbac-rs.com Прилозипет 3. јун 13:11 (пре 2 дана) коме ја Обавјештење о набавци робе - огревног дрвета за грејну сезону 2022/2023 године
Преузми
Обавјештење о набавци радова изградње водоводне мреже у МЗ Разбој Љевчански
Преузми
Обавјештење о набавци услуга одржавања хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју општине Србац
Преузми
Обавјештење о набавци радова рехабилитације локалне путне инфраструтуре у општини Србац - фаза II,
Преузми
Обавјештење о набавци радова изградње Друштвеног дома у Мјесној заједници Срђевићи - фаза I,
Преузми
Обавјештење о набавци радова реконструкције објеката друштвених домова на подручју општине Србац
Преузми
Обавјештење о набавци услуга превоза и резања огревног дрвета
Преузми
Обавјештење о набавци услуга штампања за потребе општинске управе
Преузми
Обавјештење о набавци радова ``Крпања ударних рупа и санације коловоза и банкина``
Преузми
Обавјештење о набавци радова ``Реконструкције оштећења на локалним путевима са макадамским коловозним застором``
Преузми
Обавјештење о набавци геодетских услуга
Преузми
Обавјештење о набавци робе - огревног дрвета за потребе општине Србац за грејну сезону 2022/2023. године
Преузми
Обавјештење о набавци радова ``Санације локалних путева и улица на територији општине Србац``
Преузми
Информацију о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци услуга ``Комуналног уређења града Српца за период до 31.12.2022. године``
Преузми
Информацију о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци радова - додатних радова по Уговору о извођењу радова ``Изградње објекта дјечијег вртића - фаза I``
Преузми
Обавјештење о набавци услуга одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2022. године
Преузми
Обавјештење о набавци робе – артикала за потребе кухиње ЈУ Дјечији вртић ” Наша радост ” Србац за период до 31.12.2022. године
преузми
Обавјештење о набавци радова “Рехабилитације локалне путне инфраструктуре у општини Србац”
преузми
Обавјештење о набавци радова “Изградње стамбене зграде за младе брачне парове у Српцу”
преузми
Информацију о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци
преузми
Обавјештење о набавци радова – грађевинских радова на спомен обиљежјима на подручју општине Србац
преузми
Обавјештење о набавци услуга “Израде урбанистичко-техничких услова и пројектне документације (главног пројекта) за изградњу Друштвеног дома у Мјесној заједници Срђевићи”
преузми
Обавјештење о набавци радова ” Реконструкције и модернизације дијела паркинг простора између “Словенске зграде ” и Првомајске улице у Српцу – фаза II “
преузми
Информацију о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци бр. 02-404-197-1/21 од 19.11.2021. године
преузми
Информацију о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци бр. 02-404-201-1/21 од 18.11.2021. године
преузми
Обавјештење о набавци радова “Изградње стамбене зграде за младе брачне парове у Српцу”
преузми
Обавјештење о набавци радова “Санације ограда оштећених приликом реконструкције и модернизације локалног пута Црнаја-Мартинац”
преузми
Обавјештење о набавци радова на објектима на подручју општине Србац
преузми
Информацију о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци
преузми
Обавјештење о набавци услуга одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2021. године
преузми
Обавјештење о набавци робе – заштитне ватрогасне опреме за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац
преузми
Обавјештење о набавци банкарских услуга одобравања краткорочног кредитног задужења општине Србац
преузми
Позив за достављање понуда за набавку угоститељских услуга за период до 31.12.2021. године
преузми
Обавјештење о набавци геодетских услуга за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године
преузми
Обавјештење о набавци услуга превоза и резања огревног дрвета за потребе општинске управе за грејну сезону 2021/2022. године
преузми
Обавјештење о набавци робе -огревног дрвета за потребе општине Србац за грејну сезону 2021/2022. године
преузми
Исправку за Обавјештење о набавци радова “Изградња објекта дјечијег вртића у општини Србац – фаза I”
преузми
Обавјештење о набавци робе – горива за потребе општинске управе општине Србац за 2021/2022. годину
Преузми
Обавјештење о набавци радова “Реконструкције и модернизације паркинг простора између “Словенске зграде” и Првомајске улице у Српцу”
Преузми
Обавјештење о набавци радова “Изградње објекта дјечијег вртића у општини Србац – фаза I”
Преузми
Захтјев за достављање понуда за набавку услуга припреме и доставе хране за раднике ЈУ “Центар за културу и спорт”
Преузми
Обавјештење о набавци услуга спровођења дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2021/2022. годину
Преузми
Информацију о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци
Преузми
Обавјештење о набавци услуга штампања за потребе општине Србац за период до 31.12.2021. године
Преузми
Обавјештење о набавци услуга “Израде урбанистичко-техничких услова и пројектне документације (главног пројекта) за изградњу зграде за младе брачне парове”
Преузми
Обавјештење о набавци робе – садног материјала за пољопривредне произвођаче
Преузми
Обавјештење о набавци радова “Санација локалних путева са макадамским коловозним застором”
Преузми
“Израде и санације подужних цјевастих пропуста на локалном путу Црнаја – Мартинац”
Преузми
Обавјештење о набавци робе – артикала за потребе чајне кухиње општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године
Преузми
Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке услуга “Услуге контроле и наплате паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2021. године”
Преузми
Обавјештење о набавци услуга “Изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавање принтер/копир/скенер/факс уређаја са инсталирањем софтвера за мониторинг за период до 31.12.2021. године”
Преузми
Обавјештење о набавци занатских радова на изградњи Друштвеног дома у Мјесној заједници Кукуље
Преузми
Обавјештење о набавци радова “Санације банкина на путевима у мјесним заједницама на територији општине Србац”
Преузми
Обавјештење о набавци радова “Изградње јавне расвјете на територији општине Србац”
Преузми
Обавјештење о набавци радова “Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац”
Преузми
“Реконструкције потисног дистрибутивног цјевовода од изворишта “Пријебљези” до насеља Повелич и изградње водоводне мреже у МЗ Ћукали”
Преузми
Обавјештење о набавци радова “Рехабилитације локалне путне инфраструктуре у општини Србац – фаза II”
Преузми
Обавјештење о набавци услуга “Зимског одржавања градских улица и локалних путева на подручју општине Србац за период од 15.11.2020. године до 15.04.2021. године”
Преузми
Обавјештење о набавци радова ” Модернизације и санације пута у МЗ Каоци – ново гробље”
Преузми
Обавјештење о набавци робе-пластеника и пратеће опреме за наводњавање
Преузми
Обавјештење о набавци радова модернизације и санације паркиралишта на подручју општине Србац
Преузми
“Рехабилитацији локалне путне инфраструтуре у општини Србац”
Преузми
Обавјештење о набавци банкарских услуга одобравања краткорочног кредитног задужења општине Србац
Преузми
Обавјештење о набавци радова-израде и санације цјевастих пропуста на подручју општине Србац за 2020. годину
Преузми
Обавјештење о набавци радова “Санацији локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац”
Преузми
Обавјештење о набавци услуга превоза и резања огревног дрвета за потребе општинске управе општине Србац за грејну сезону 2020/2021. године
Преузми
Обавјештење о набавци услуга “Одржавања јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2020. године”
Преузми
Обавјештење о набавци огревног дрвета за потребе општине Србац за грејну сезону 2020/2021. године
Преузми
Позив за достављање понуда за набавку угоститељских услуга – послуживање хране и пића (код више угоститеља са подручја општине Србац)
Преузми
Обавјештење о набавци услуга текућег одржавања каналске мреже на подручју општине Србац за период до 31.12.2020. године
Преузми
Обавјештење о набавци геодетских услуга за потребе општинске управе до 31.12.2020. године
Преузми
Обавјештење о набавци радова “Крпања ударних рупа и санацији коловоза и банкина”
Преузми
Информацију о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци
Преузми
Обавјештење о набавци робе – горива за потребе општинске управе
Преузми
“Санације јавне расвјете на градским улицама у Српцу”
Преузми
Захтјев за достављање понуда за припрему и доставу хране за 8 радника ЈУ “Центар за културу и спорт” Србац
Преузми
Обавјешење о набавци робе- клипног компресора и 6 (шест) композитних боца за изолационе апарате, за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац
Преузми
Обавјештење о набавци услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године
Преузми
Обавјештење о набавци услуга “Изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање”
Преузми
“Реконструкције водоводне мреже у центру града и објекту Дома културе у Српцу”
Преузми
Обавјештење о набавци радова “Реконструкције трибина на терену за мале спортове у Српцу”,
Преузми
Обавјештење о набавци робе “Артикала за потребе чајне кухиње општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године”
Преузми
Позив за достављање понуда за обављање услуга контроле и наплате паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2020. године
Преузми
Обавјештење о набавци клипног компресора и композитних боца за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац
Преузми
Обавјештење о набавци робе – клипног компресора и шест композитних боца за изолационе апарате , за потребе Територијалне ватрогасне јединице Срба
Преузми
Обавјештење о набавци услуга “Штампања “Монографије Српца
Преузми
Обавјештење о набавци услуга “Зимског одржавања градских улица и локалних путева на подручју општине Србац за период од 15.11.2019. године до 15.04.2020. године”
Преузми
Обавјештење о набавци радова ” Изградње Друштвеног дома у МЗ Разбој Љевчански”
Преузми
Обавјештење о набавци радова “Изградње Друштвеног дома у МЗ Разбој Љевчански”
Преузми
Обавјештење о набавци радова “Реализације пројекта – Безбједно до вртића ” – Изградња принудног успоривача брзине
Преузми
Информацију о преговарачком поступку за хитне интервенције извођења радова на подручју општине Србац – санација локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац (Санација штета од олујног невремена)
Преузми
Информацију о преговарачком поступку за хитне интервенције извођења радова на подручју општине Србац- санација кровова на објекту Ватрогасног дома у Српцу, ЈУ “Дом здравља” у Српцу и ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” у Разбој Љ. (Санација штета од олујног невремена)
Преузми
Информацију о преговарачком поступку за хитне интервенције извођења радова на подручју општине Србац- санација пропуста на локалним путевима на подручју општине Србац (Санација штета од олујног невремена)
Преузми
Обавјештење о набавци радова “Занатских радова у објекту Центра за социјални рад општине Србац и спомен соби палим борцима ВРС”
Преузми
Обавјештење о набавци геодетских услуга
Преузми
Обавјештење о набавци робе – огревног дрвета ( тврди лишћар I и II класе ) за потребе општине Србац за грејну сезону 2019/2020 године
Преузми
Обавјештење о набавци услуга превоза и резања огревног дрвета за потребе општинске управе општине Србац за грејну сезону 2019/2020 године
Преузми
Обавјештење о набавци банкарских услуга одобравања краткорочног кредитног задужења општине Србац
Преузми
Обавјештење о набавци услуга “Одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2019. године”
Преузми
Обавјештење о набавци робе- уређаја за извлачење паре, дима и гасова из затвореног простора
Преузми
Обавјештење о набавци услуга ” Услуга спровођења дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2019. годину “
Преузми
Позив за достављање понуда за услуге кетеринга за ЈУ ” Центар за културу и спорт ” Срба
Преузми
Обавјештење о набавци радова шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац
Преузми
Обавјештење о набавци горива за период до 31.12.2019. године
Преузми
Позив за достављање понуда за набавку услуга “Услуге контроле и наплате паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2019. године”
Преузми
Обавјештење о набавци услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године
Преузми
Информацију о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци за набавку услуга “Комуналног уређења града Српца за период до 31.12.2019. године”
Преузми
Информацију о преговарачком поступку без објављивања Обавјештења о набавци
Преузми
Обавјештење о набавци радова ” Крпања ударних рупа и санације коловоза и банкина на локалној путној мрежи и у улицама на подручју општине Србац за период до 31.12.2019. године ” бр. 987-7-2-8-3-10/19
Преузми
Обавјештење о набавци услуга ” Обиљежавања хоризонталне саобраћајне сигнализације на територији општине Србац за 2019. годину ” бр. 987-7-2-8-3-10/19
Преузми
Обавјешење о набавци робе – мобилних уређаја за наплату паркирања
Преузми
Обавјештење о набавци робе – аутомобила- моторног возила (половног возила) за потребе општинске управе општине Србац
Преузми
Обавјештење о набавци услуга “Изнајмљивањe мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавања принтер / копир/ скенер/ факс уређаја са инсталирањем софтвера за мониторинг за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године”
Преузми
Обавјештење о набавци робе – артикала за потребе чајне кухиње за период до 31.12.2019. године
Преузми
Позив за достављање понуда за набавку услуга – угоститељских услуга -послуживања хране и пића (код више угоститеља са подручја општине Србац)
Преузми
Обавјештење о набавци радова “Уређење спортских терена у МЗ Бајинци – прекривање трибина на стадиону у Бајинцима”
преузми
Обавјештење о набавци робе “Специјализованог возила за одвоз комуналног отпада (половног возила)”
преузми
Информацију о преговарачком поступку
преузми
Обавјештење о набавци робе и радова “Набавка опреме и изградња система надзора јавних површина општине Србац”
преузми
Обавјештење о набавци радова “Шљунчење локалних путева са макадамским коловозним застором – II фаза”
преузми
Обавјештење о набавци радова “Санације локалних путева у МЗ Кукуље”
преузми
Обавјештење о набавци радова “Санације локалног пута и изградње паркинга у Каоцима”
преузми
Обавјештење о набавци радова “Санације локалног пута у Смајинцима”
преузми
Обавјештење о набавци услуга “Зимског одржавања градских улица и локалних путева на подручју општине Србац”
преузми
Обавјештење о набавци радова “Санације оштећења локалног макадамског пута у Селишту и санација оштећења на локалном путу у Новој Веси”
преузми
Обавјештење о набавци радова “Реализације пројекта уређења ужег градског језгра”
преузми
Обавјештење о набавци робе – уређаја за извлачење паре, дима и гасова из затвореног простора
преузми
Обавјештење о набавци радова “Реконструкције путева, водопривредних објеката и улица”
преузми
Обавјештење о набавци радова “Изградње локалне путне инфраструктуре – фаза II”
преузми
Обавјештење о набавци услуга превоза и резања огревног дрвета за потребе општинске управе општине Србац за грејну сезону 2018/2019 годин
преузми
Обавјештење о набавци робе – огревног дрвета за потребе општине Србац за грејну сезону 2018/2019 годин
преузми
Обавјештење о набавци радова “Санације зграде ЈУ” Центар за социјални рад “Србац”
преузми
Обавјештење о набавци услуга одржавања и проширења јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2018. године
преузми
Обавјештење о набавци радова “Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац”
преузми
Обавјештење о набавци банкарских услуга одобравања краткорочног кредитног задужења општине Србац
преузми
Обавјештење о набавци радова “Набавке (израде) и постављања аутобуских стајалишта
преузми
Обавјештење о набавци робе “Артикала за потребе чајне кухиње општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године
преузми
Обавјештење о набавци услуга ” Обиљежавања хоризонталне сигнализације на територији општине Србац”
преузми
Обавјештење о набавци услуга дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2018. годину бр. 987-7-2-20-3-18/18
преузми
Обавјештење о набавци услуга дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2018. годину бр. 987-7-2-20-3-18/18
преузми
Обавјештење о набавци услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године
преузми
Обавјештење о набавци робе – униформи за раднике Територијалне ватрогасне јединице Србац бр. 987-7-1-16-3-15/18
преузми
Припреме и доставе хране за 87 радника општинске управе општине Србац – кетеринг
преузми
Информацију о преговарачком поступку без објављивања Обавјештења о набавци
преузми
Горива за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године
преузми
Изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавање принтер/копир/скенер/факс уређаја … за период до 31.12.2018. године
преузми
Обавјештење о набавци робе – артикала за потребе чајне кухиње општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године
преузми
Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором
преузми
Позив за достављање понуда за набавку услуга “Израде Шумскопривредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Србац у укупној површини од 3.252,62 ha ( за период од 10 година )”
преузми
Обавјештење о набавци робе – пелета за гријање просторија Дјечијег вртића ” Наша радост ” Србац и Удружења дјеце и родитеља са посебним потребама ” Извор ” Србац за грејну сезону 2017/2018 године
преузми
Обавјештење о набавци радова “Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором”
преузми
Информацију о преговарачком поступку
преузми
Обавјештење о набавци робе – саобраћајних знакова
преузми
Обавјештење о набавци услуга ” Зимско одржавање градских улица и локалних путева на подручју општине Србац за сезону 2017/2018 (за период од 15.11.2017. године до 15.04.2018. године),
преузми
Обавјештење о набавци радова “Реконструкције путева и водопривредних објеката на подручју општине Србац”
преузми
Обавјештење о набавци услуга “Припреме и доставе хране за 87 радника општинске управе општине Србац кетеринг”
преузми
Obavještenje o nabavci radova “Sanacije jedne kuće/stambene jedinice socijalno ugrožene romske porodice u opštini Srbac ( dodatni radovi )”
preuzmi
Obavještenje o nabavci usluga “Zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih puteva na području opštine Srbac”
preuzmi
Obavještenje o nabavci usluga “Izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova “Izgradnje glavnog cjevovoda za Kukulje”
preuzmi
Obavještenje o nabavci radova “Sanaciji jedne kuće/stambene jedinice socijalno ugrožene romske porodice u opštini Srbac (dodatni radovi)”
preuzmi
Obavještenje o nabavci radova “Malčiranja šiblja oko putne infrastrukture Osovica – Bardača – Bajinci – Nožičko – Martinac”
preuzmi
Informaciju o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci
preuzmi
Obavještenje o nabavci robe “Građevinskog materijala za potrebe rekonstrukcije seoskog doma u Sitnešima i sportskog objekta u Prijebljezima”
preuzmi
Obavještenje o nabavci radova “Rekonstrukcije puteva, vodoprivrednih objekata i ulica na području opštine Srbac”
preuzmi
Obavještenje o nabavci radova “Kopanje kanala i odvoz zemljišta na putu Nožičko-Ilićani u dužini od 9000 m”
preuzmi
Obavještenje (novo) o nabavci robe “Navalnog vatrogasnog vozila sa pratećom opremom”
preuzmi
Ispravak obavještenja o nabavci robe “Navalnog vatrogasnog vozila sa pratećom opremom”
preuzmi
Obavještenje o nabavci radova “Krčenja i izmuljivanja kanala Donje polje – Rekava”
preuzmi
Obavještenje o nabavci robe “Navalnog vatrogasnog vozila sa pratećom opremom za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Srbac”
preuzmi
Obavještenje o nabavci radova “Izgradnje parka (druga faza) – betonski radovi”
preuzmi
Obavještenje o nabavci robe “Goriva za potrebe opštinske uprave opštine Srbac”
preuzmi
ObavjObavještenje o nabavci robe ” Navalnog vatrogasnog vozila sa pratećom opremom za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Srbac “eštenje o nabavci radova “Održavanja nekategorisane putne mreže sa makadamskim kolovoznim zastorom”
preuzmi
Obavještenje o nabavci radova “Krpanja udarnih rupa na području opštine Srbac u III i IV kvartalu 2016. godine”
preuzmi
Obavještenje o nabavci robe “Šljunka za potrebe realizacije Sporazuma o međusobnim obavezama na sanaciji putnih pravaca u opštini Srbac (za 2016. godinu)”
preuzmi
Obavještenje o nabavci goriva za potrebe realizacije Sporazuma o međusobnim obavezama na sanaciji putnih pravaca u opštini Srbac (za 2016. godinu)
preuzmi
Obavještenje o nabavci radova “Rehabilitacija Omladinske ulice”
preuzmi
Obavještenje o nabavci radova “Krpanja udarnih rupa i sanaciji kolovoza i bankina na lokalnoj putnoj mreži i ulicama na području opštini Srbac (za peripd do 30. 06. 2016. godine)”
preuzmi
Obavještenje o nabavci radova “Izgradnje mosta na rijeci Osovici u Gornjim Korovima
preuzmi
Obavještenje o nabavci radova “Izgradnje parka u Srpcu (izgradnje staza za rekreativno trčanje, šetnju i druge aktivnosti)”
preuzmi
Obavještenje o nabavci usluga “Zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih puteva na području opštine Srbac za period od 15. 11. 2015. do 15. 04. 2016. godine”
preuzmi
Obavještenje o nabavci radova “Prekrivanja Društvenog doma u Starom Martincu”
preuzmi
Obavještenje o nabavci radova “Izgradnje dijela distributivnog i dijela sekundarnog cjevovoda za snabdjevanje vodom – Župski Razboj ( razvodna mreža i kućni priključci, grana 2B )
preuzmi
Obavještenje o nabavci radova “Čišćenja kanala i pravljenje propusta na Brzaji i ušća sa Krnjadom u Bajincima”
preuzmi
Obavještenje o nabavci usluga “Smještaja i ishrane pripadnika Oružanih snaga BiH po Sporazumu o međusobnim obavezama na sanaciji putnih pravaca u opštini Srbac”
preuzmi
Obavještenje o nabavci usluga “Čišćenja i izmuljivanja kanala Mali i Veliki Krnjad”
preuzmi
Obavještenje o nabavci robe “Goriva, ulja i maziva po Sporazumu o međusobnim obavezama na sanaciji putnih pravaca u opštini Srbac (zaključenim dana 28.08.2015. godine između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i opštine Srbac, u opštini Srbac protokolisan pod brojem 02-022-51/15)”
preuzmi
Obavještenje o nabavci radova ” Asvaltiranja lokalnog puta u Gornjim Srđevićima prema fabrici vode ( I faza )”
preuzmi
Obavještenje o nabavci radova “Realizaciji projekta ” Stambenog zbrinjavanja Roma u Bosni i Hercegovini u 2014. ( i 2013. ) godini”
preuzmi
Obavještenje o nabavci za postupak javne nabavke radova “Izgradnje vodovoda u Ćukalima – distributivni cjevovod”
preuzmi
Obavještenje o nabavci za postupak javne nabavke robe “Kancelarijskog materijala za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 31. 12. 2015. godine”
preuzmi
Obavještenje o nabavci za postupak javne nabavke radova “Izgradnje dijela distributivnog i dijela sekundarnog cjevovoda za snabdjevanje vodom – Župski Razboj (razvodna mreža i kućni priključci, grana 2B)
preuzmi
Obavještenje o nabavci radova “Sanaciji lokalnog puta Glamočani-Bajinci-Novi Gaj”
preuzmi
Obavještenje o nabavci radova ” Asvaltiranja lokalnog puta u Kaocima (Donji Kaoci, zaseok Potočani)”
preuzmi
Obavještenje o nabavci za postupak javne nabavke usluga “Košenja kanala Berek”
preuzmi
Obavještenje o nabavci radova “Sanacije školskog igrališta u Osnovnoj školi u Sitnešima”
preuzmi
Obavjestenje o nabavci artikala za tekuće održavanje zgrada opštinske uprave;
preuzmi
Obavještenje o nabavci artikala za potrebe čajne kuhinje opštinske uprave opštine Srbac za period do 31.12.2015. godine;
preuzmi
Obavještenje o nabavci usluga “Održavanja javne rasvjete na području opštine Srbac za period do 31.12.2015. godine”
preuzmi
Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke robe – nagrada za maturante Školskog centra ” Petar Kočić ” Srbac – knjige;
preuzmi
Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke radova “Nabavke i razastiranja šljunka po putevima na području opštine Srbac i uređenja kanala u Dvorinama i Trnjačanima”
preuzmi
Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova ” Mašinsko izmuljivanje putnih jaraka i sanacija poprečnog propusta – Selo Srbac;
preuzmi
Obavještenje o nabavci za postupak javne nabavke usluga- Krčenje i košenje prostora – Uređenje korita kanala Krnjak i Berek;
preuzmi
Obavjestenje o nabavci za postupak javne nabavke usluga – iznajmljivanja mrežnih multifunkcionalnih uređaja i održavanja printer/kopir/faks uređaja;
preuzmi
Obavještenje o nabavci za postupak javne nabavke usluga – Sprovođenje dezinsekcije- suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Srbac za 2015. godin;
preuzmi
Obavještenje o nabavci za postupak javne nabavke radova ” Nabavke i razastiranja šljunka po putevima na području opštine Srbac i uređenje kanala u Dvorinama i Trnjačanima ( kanal Makva ) “
preuzmi
Obavještenje o nabavci
preuzmi