Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Инвестиције

Страни инвеститори

На подручју општине Србац послује више предузећа основаних страним капиталом. Поред њих, неколико домаћих предузећа за стратешке партнере имају предузећа из Италије и Њемачке (сектор дрвопрераде, прераде пластике и индустрија текстила). Неки од примјера страних инвеститора су:

„Клаоница ППС“ Повелич-Србац је дио прехрамбеног концерна Перутнина Птуј из Словеније чија је основна дјелатност перадарство. Главни циљ овог концерна је да до краја 2013. године постане најзначајнији произвођач перадарског меса и производа од меса перади у средњој и југоисточној Европи. „Клаоница ППС“ д.о.о. Србац запошљава преко 220 радника и представља најмодернији погон за прераду перадарског меса у регији. Она откупљује 60-70 % укупне годишње производње утовљених пилића са подручја србачке општине.

„ЕНСА БХ“ Србац-Пријебљези представља дио групације енергетског сектора Сава д.д. Крањ из Словеније. Ово предузеће се бави прерадом дрвног отпада у финални производ пелет и брикет за индустрију, топлане и домаћинства. Своје производе извозе у Аустрију, Словенију и Италију.

„ФарСтар ОГИС Медицал“ Србац је предузеће које се бави производњом медицинских производа од нетканог текстила за једнократну употребу (хируршке капе, хируршке и зубарске маске). „ФарСтар ОГИС Медицал“ д.о.о. Србац послује у склопу породице фирми „ФарСтар Медицал“из Хамбурга.

„Sistem Ecologica“ д.о.о. Србац је предузеће које се бави производњом еколошког горива биодизела из обновљивих извора енергије. Ово предузеће припада корпорацији Better Energy Solutions Today (B.E.S.T. Inc.) из Сједињених Америчких Држава.

Године 2011. у Повеличу је отворен производни погон „Маверик“ који се бави производњом свих врста брашна и сточне хране. Нови погон ће у будућности откупљивати све тржне вишкове пшенице од пољопривредника из србачке и сусједних општина. Посједује најсавременију опрему и стандард ИСО 9001.

Могућности за инвестирање

Једна од највећих развојних шанси ове општине је производња здраве хране. Земљиште је још увијек очувано од загађења, а површине су уређене и идеалне за интензивну ратарску производњу. Подручје Лијевче поља је савршено за производњу поврћа, наравно уз примјену савремених достигнућа у овој области (пластеници и др). Пашњаци на брдовитим предјелима општине обилују травом што пружа одличне услове за развој сточарства. Такође, постоје добри услови и за воћарску производњу. Наравно, пилеће месо из србачких живинарника својим квалитетом се одавно наметнуло потрошачима, али потребна су додатна инвестирања у виши степен прераде овог меса што је сигурно могућност за профитабилан посао.

Када се говори о дрвној индустрији, примарна прерада је тренутно основни вид обраде дрвета. Међутим, с обзиром на традицију и доступну радну снагу улагање у сектор финалне обраде дрвета би сигурно дало резултате и показало се као добра инвестиција. (WоодМеталТецхницалСцхоол – WМТС) у којој ће се едуковати кадрови за потребе дрвног и металног сектора (9 профила – ЦНЦ програмери и оператери и др.).

С обзиром на дугогодишњу традицију и обучену радну снагу, могућност за инвестирање представља сектор текстилне индустрије. На подручју општине Србац тренутно послује више предузећа из ове области која запошљавају већи број радника. Сва предузећа су заинтересована за пословна партнерства и заједничка улагања. Поред тога, подаци Бироа за запошљавање Србац говоре о постојању великог броја незапослених лица различите стручне спреме из ове области.

На обронцима планине Мотајице, истраживањима су потврђена богата налазишта каолинизираног гранита која омогућују вишедеценијску експлоатацију. Поред њега, сирова руда садржи и значајне количине фелдспата, берила, лискуна и кварца. Тренутно се врши само ископ и продаја сирове руде, међутим, као изузетна шанса за даљи развој се види у покретању погона за сепарацију и производњу нових производа на бази рудно-минералних сировина (индустрија боја, фасадних система, керамике, изолационих материјала и др.).

За изградњу производних, услужних и других објеката, а у циљу повећања запослености и развоја општине, општина Србац је обезбиједила грађевинско земљиште у пословно-индустријским зонама „Црнаја“ и „Ситнеши“. У пословно-индустријској зони „Ситнеши“, која је смјештена уз регионални пут Србац-Прњавор, предвиђено је 58 парцела површине од 600 до 27 хиљада квадратних метара за изградњу индустријских објеката. Пословно-индустријска зона у Црнаји је удаљена 0,5 километараод магистралног пута НоваТопола – Србац – Дервентаи представља уређено грађевинско земљиште са реконструисаном модерном саобраћајницом, те квалитетном инфраструктуром (електро, водоводном и телекомуникационом мрежом). Овдје је за подизање индустријских објеката предвиђена 31 парцела површине од 600 до 40 хиљада квадратних метара.

Поред ове двије зоне, у Српцу се налази и броwнфиелд зона Итрис (објекат некадашњег предузећа Итрис), у којој постоји слободни производни простор (преко 2000 м2) и која располаже са свом инфраструктуром неопходном за покретање разних пословних активности. Поред тога, кров овог објекта је идеалан за инсталацију соларне електране.Ову зону тренутно користи 8 предузећа.

С обзиром да се на подручју општине Србац налазе бројни објекти за производњу и прераду пилећег меса јавља се проблем неконтролисаног одлагања и бацања отпада органског поријекла. У вези с тим, инвестирање у изградњу постројења за производњу биогаса у којем би се прерађивао отпад органског поријекла (отпад са фарми, отпад из клаоница, отпад из прехрамбене индустрије и др.) ријешило би питање уклањања овог отпада, а истовремено добијени биогас би се могао искористити на више начина који би инвеститору осигурали профит: за гријање, за добијање електричне енергије, за гориво за превозна средства, итд.

Изузетан туристички потенцијал општине Србац је мочварно подручје Бардача. Секретаријат Рамсарске конвенције са сједиштем у Швајцарској, објавио је 02. 02. 2007. године да је природни резерват Бардача проглашен Рамсарским мјестом. Тиме је ово мочварно подручје уврштено на свјетску листу мочварних подручја од међународног значаја.

Широке могућности за развојсеоског, еко, ловног и риболовног, излетничког и спортско-рекреативног туризма нуде природне љепоте руралних подручја општине Србац, а нарочито подручјеоко планине Мотајице.

Подстицаји за инвеститоре

У намјери привлачења инвеститора Скупштина општине Србац је усвојила подстицајне мјере за куповину земљишта у пословно-индустријским зонама „Црнаја“ и „Ситнеши“.Мјере се огледају у смањењу цијене земљишта, која се у овим зонама по тржишним цијенама креће око 6 КМ/м², умањује се за 90 %, тако да се исто сада нуди у поступку јавне лицитације по почетној од 0,60 КМ/м².Поред ове стимулативне мјере, општина Србац нуди умањење једнократне ренте која у наведеним индустријским зонама износи 12 КМ/м2, умањује се за 66 % и износи 4,0 КМ/м² новоизграђеног објекта већег од 1000 м² у основи.Обавеза инвеститора који купи наведено земљиште је да у року од двије године изгради објекат и пусти га у употребу, као и да новоизграђени објекат мора да заузима минимално 20 % укупне површине парцеле.

Сваке године се из Буџета општине Србац издвајају и додјељују одређена средства за подстицање развоја пољопривреде и за подстицање запошљавања на подручју општине.

Вријеме и процедуре потребне за регистрацију предузећа

Привредник предузеће региструје у најближем регистрационом суду (у случају општине Србац он се налази у Бањалуци). Све појединости око регистрације предузећа су у надлежности овог суда. У вези са овим, у Српцу дјелује локална агенција за развој малих и средњих предузећа – АПИС која пружа логистичку помоћ привредницима приликом покретања пословних активности.

Када је у питању занатско-предузетничка дјелатност, регистрација у општинској административној служби траје 3-5 дана. Предузетник треба да поднесе захтјев са потребном документацијом у административну службу општине Србац. Након обраде захтјева (уколико су испуњене све законске одредбе) предузетник се обавјештава и уручује му се одобрење за рад.

BosnianCroatianEnglishFrenchGermanItalianRussianSerbianSpanish