Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Огласи и обавјештења

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за објекат за зимску службу и надстрешницу

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за објекат за зимску службу и надстрешницу

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности обавјештава јавност да је по захтјеву инвеститора „КОЗАРА ПУТЕВИ“ д.о.о. Бања Лука, покренут поступак издавања еколошке дозволе за објекат за зимску службу и надстрешнице са намјеном за гаражирање механизације зимске службе и складиштење посипног материјала, на земљишту означеном као к.ч. број: 53/10, 55/1, 56/1 и 57/1 К.О. Ситнеши.

Садржај објекта чине двије надстрешнице са намјеном гаражирања механизације и складиштење посипног материјала, објекат зимске службе, ограда, манипулативни плато и зелена површина.

Уз захтјев су приложени Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе, број: 4691-10/23 од октобра 2023. године („Превента“ д.о.о. Угљевик) са прилозима:

  1. Локацијски услови број: 05-364-17/22 издати 29.09.2023. године од Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац;

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију у просторијама Општинске управе општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова у периоду од 27.02.2024. године до 27.03.2024. године.

Нацрт регулационог плана дијела простора у Видовданској улици од 5. марта на јавном увиду

Нацрт регулационог плана дијела простора у Видовданској улици од 5. марта на јавном увиду

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности обавјештава јавност да ће нацрт „Регулационог плана дијела простора у улици Видовданска у Српцу”, бити изложен на јавни увид.

Нацртом реуглационог плана обухваћен је простор смјештен у југозападном дијелу општине Србац, удаљен око један километар од центра Српца, у Видовданској улици који се везује на Магистрални пут MI-102 Нова Топола – Србац и биће изложен на јавни увид у просторијама Општинске управе Србац – шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова и просторијама „Роутинг“ д.о.о., Бања Лука, улица I Крајишког корпуса број 16, од 8 до 16 часова у периоду од 05.03.2024. године до 05.04.2024. године.

Нацрт регулационог плана биће објављен и на интернет страници Општине Србац – www.srbac-rs.com.

За вријеме трајања јавног увида, све до 05.04.2024. године свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрт, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрт бити изложен или доставити у форми дописа Општинској управи Србац – Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне дјелатности.

Јавни позиви у склопу пројекта ЕУ за запошљавање

Јавни позиви у склопу пројекта ЕУ за запошљавање

У оквиру пројекта EU4Employment (ЕУзаЗапошљавање) који финансирају Европска унија и Шведска, а реализује Међународна организација рада (МОР) у Босни и Херцеговини (БиХ) расписано је пет јавних позива за запошљавање.

Позиве упућује МОР који спроводи програм подршке, врши уговарање и надгледа процес кориштења додијељених бесповратних финансијских средстава (грантова).

Један од позива односи се на достављање пројектних приједлога за активацију и запошљавање младих жена и мушкараца од 15 до 29 година

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања неактивних и незапослених младих жена и мушкараца.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 1) је 1,25 милиона УСД и расподијелиће се на најмање 5 пројектних приједлога. Износи грант средстава се крећу од 200.000 УСД минимално до 250.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Објављен је и позив за достављање пројектних приједлога за активацију и запошљавање жена из руралних средина од 15 до 64 године.

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања неактивних и незапослених жена из руралних средина.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 2) је 540 хиљада УСД и расподијелиће се на најмање три пројектна приједлога. Износи грант средстава се крећу од 140.000 УСД минимално до 180.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Објављен је и позив за достављање пројектних приједлога за активацију и запошљавање особа са инвалидитетом од 15 до 64 године на отвореном тржишту рада.

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања неактивних и незапослених особа са инвалидитетом на отвореном тржишту рада.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 3) је 360 хиљада УСД и расподијелиће се на најмање два пројектна приједлога. Износи грант средстава се крећу од 140.000 УСД минимално до 180.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Објављен је и позив за достављање пројектних приједлога за активацију и запошљавање Рома од 15 до 64 године.

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања неактивних и незапослених Рома.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 4) је 360 хиљада УСД и расподијелиће се на најмање два пројектна приједлога. Износи грант средстава се крећу од 140.000 УСД минимално до 180.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Објављен је и позив за достављање пројектних приједлога за укључивање дугорочно незапослених жена и мушкараца од 15 до 64 године на тржиште рада.

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања дугорочно незапослених особа.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 5) је 1 милион УСД и расподијелиће се на најмање четири пројектна приједлога. Износи грант средстава се крећу од 200.000 УСД минимално до 250.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Пројекат ЕУзаЗапошљавање је усмјерен ка побољшању социјално-економске ситуације и животних увјета тешко запошљивих особа у БиХ.