Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавни позив

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за објекат за зимску службу и надстрешницу

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за објекат за зимску службу и надстрешницу

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности обавјештава јавност да је по захтјеву инвеститора „КОЗАРА ПУТЕВИ“ д.о.о. Бања Лука, покренут поступак издавања еколошке дозволе за објекат за зимску службу и надстрешнице са намјеном за гаражирање механизације зимске службе и складиштење посипног материјала, на земљишту означеном као к.ч. број: 53/10, 55/1, 56/1 и 57/1 К.О. Ситнеши.

Садржај објекта чине двије надстрешнице са намјеном гаражирања механизације и складиштење посипног материјала, објекат зимске службе, ограда, манипулативни плато и зелена површина.

Уз захтјев су приложени Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе, број: 4691-10/23 од октобра 2023. године („Превента“ д.о.о. Угљевик) са прилозима:

  1. Локацијски услови број: 05-364-17/22 издати 29.09.2023. године од Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац;

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију у просторијама Општинске управе општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова у периоду од 27.02.2024. године до 27.03.2024. године.

Нацрт регулационог плана дијела простора у Видовданској улици од 5. марта на јавном увиду

Нацрт регулационог плана дијела простора у Видовданској улици од 5. марта на јавном увиду

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности обавјештава јавност да ће нацрт „Регулационог плана дијела простора у улици Видовданска у Српцу”, бити изложен на јавни увид.

Нацртом реуглационог плана обухваћен је простор смјештен у југозападном дијелу општине Србац, удаљен око један километар од центра Српца, у Видовданској улици који се везује на Магистрални пут MI-102 Нова Топола – Србац и биће изложен на јавни увид у просторијама Општинске управе Србац – шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова и просторијама „Роутинг“ д.о.о., Бања Лука, улица I Крајишког корпуса број 16, од 8 до 16 часова у периоду од 05.03.2024. године до 05.04.2024. године.

Нацрт регулационог плана биће објављен и на интернет страници Општине Србац – www.srbac-rs.com.

За вријеме трајања јавног увида, све до 05.04.2024. године свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрт, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрт бити изложен или доставити у форми дописа Општинској управи Србац – Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне дјелатности.

Јавни позиви у склопу пројекта ЕУ за запошљавање

Јавни позиви у склопу пројекта ЕУ за запошљавање

У оквиру пројекта EU4Employment (ЕУзаЗапошљавање) који финансирају Европска унија и Шведска, а реализује Међународна организација рада (МОР) у Босни и Херцеговини (БиХ) расписано је пет јавних позива за запошљавање.

Позиве упућује МОР који спроводи програм подршке, врши уговарање и надгледа процес кориштења додијељених бесповратних финансијских средстава (грантова).

Један од позива односи се на достављање пројектних приједлога за активацију и запошљавање младих жена и мушкараца од 15 до 29 година

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања неактивних и незапослених младих жена и мушкараца.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 1) је 1,25 милиона УСД и расподијелиће се на најмање 5 пројектних приједлога. Износи грант средстава се крећу од 200.000 УСД минимално до 250.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Објављен је и позив за достављање пројектних приједлога за активацију и запошљавање жена из руралних средина од 15 до 64 године.

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања неактивних и незапослених жена из руралних средина.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 2) је 540 хиљада УСД и расподијелиће се на најмање три пројектна приједлога. Износи грант средстава се крећу од 140.000 УСД минимално до 180.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Објављен је и позив за достављање пројектних приједлога за активацију и запошљавање особа са инвалидитетом од 15 до 64 године на отвореном тржишту рада.

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања неактивних и незапослених особа са инвалидитетом на отвореном тржишту рада.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 3) је 360 хиљада УСД и расподијелиће се на најмање два пројектна приједлога. Износи грант средстава се крећу од 140.000 УСД минимално до 180.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Објављен је и позив за достављање пројектних приједлога за активацију и запошљавање Рома од 15 до 64 године.

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања неактивних и незапослених Рома.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 4) је 360 хиљада УСД и расподијелиће се на најмање два пројектна приједлога. Износи грант средстава се крећу од 140.000 УСД минимално до 180.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Објављен је и позив за достављање пројектних приједлога за укључивање дугорочно незапослених жена и мушкараца од 15 до 64 године на тржиште рада.

Циљ позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активације, обуке и запошљавања дугорочно незапослених особа.

Укупни износ подршке који је на располагању у оквиру овог позива (ЛОТ 5) је 1 милион УСД и расподијелиће се на најмање четири пројектна приједлога. Износи грант средстава се крећу од 200.000 УСД минимално до 250.000 УСД максимално, без додатног суфинансирања из властитих средстава у оквиру овог програма.

Више информација можете пронаћи ОВДЈЕ.

Пројекат ЕУзаЗапошљавање је усмјерен ка побољшању социјално-економске ситуације и животних увјета тешко запошљивих особа у БиХ.

Одржан Форум грађана МЗ Ћукали- насеље Илићани на тему „Изградња примарне и секундарне водоводне мреже у насељу Илићани“

Одржан Форум грађана МЗ Ћукали- насеље Илићани на тему „Изградња примарне и секундарне водоводне мреже у насељу Илићани“

На форуму грађана који је одржан 05.09.2022. године у Илићанима утврђени су приоритни пројекти за 2022. годину. Одлучено је да је приоритет изградња примарне и секундарне водоводне мреже којом би се водом снабдјела домаћинства у насељу Илићани. На састанку је било присутно 48 учесника а поред предсједника Савјета МЗ Ћукали Драгише Кнежевића састанку су присуствовали и Начелник општине Србац Млађан Драгосављевић, Начелник одјељења за инспекцијске послове Ненад Билановић, као и представници КП „ Водовод“ Србац. Пројекат који обухвата постављање 5,5 км главног цјевовода и око 11 км разводне мреже ће бити реализован уз подршку Владе Републике Српске, Општине Србац и средствима грађана.

Асфалтирано 620 метара пута у Доњој Лепеници

Асфалтирано 620 метара пута у Доњој Лепеници

Крајем мјесеца септембра 2022. године завршена је акција коју су покренули грађани Доње Лепенице са циљем асфалтирања пута према мјесном гробљу у Доњој Лепеници. Како је рекао предсједник Савјета МЗ Доња Лепеница Срећко Татић са акцијом прикупљања добровољних прилога грађана започето је 18.07.2022. године и до 16.9.2022. године прикупљено је укупно 63.739,00 КМ. Наведени износ је утрошен за изградњу асфалтног пута према Татића гробљу у дужини од 620 метара ( ширина 2,80 м) и ископ путних канала у захвату наведеног пута.Такође дио поменутих средстава је утрошен за припрему за асфалтирање за нових 380 метара пута, а у плану је крчење око пута у укупној дужини цца 1000 метара као и шљунчење паркинга поред Татића гробља.

Савјет мјесне заједнице Пријебљези покренуо хуманитарну акцију за помоћ Драгану Митровићу из Пријебљега

Савјет мјесне заједнице Пријебљези покренуо хуманитарну акцију за помоћ Драгану Митровићу из Пријебљега

Савјет мјесне заједнице Пријебљези је покренуо хуманитарну акцију за прикупљање средстава за ублажавање посљедица пожара у коме су у домаћинству Драгана Митровића из Пријебљега 02.10.2022. године изгорјели помоћни објекти са свим стварима у њима

Предсједник Савјета МЗ Бранко Јефтић је успио обезбједити одређене количине даске и летве, финансијску помоћ је пружила и Општина Србац, а материјалну помоћ је пружила и Борачка организација општине Србац.

Савјет мјесне заједнице Србац покренуо хуманитарну акцију за помоћ Предрагу Пејићу из Српца

Савјет мјесне заједнице Србац покренуо хуманитарну акцију за помоћ Предрагу Пејићу из Српца

Савјет мјесне заједнице Србац покренуо хуманитарну акцију за помоћ Предрагу Пејићу из Српца коме је 30.01.2023.године у пожару изгорјело комплетно приземље породичне куће у Српцу са свим уређајима, опремом, одјећом и обућом.

Позиву се одазвао велики број грађана мјесне заједнице Србац као и других мјесних заједница , предузећа, као и Општина Србац и органи републичке управе