Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Флора и фауна

Повољан географски положај, рељеф, клима и посебно богатство вода омогућили су да се на србачком подручју развије и егзистира разноврстан живи свијет. Читав овај крај одликује се изузетним богатством флоре и фауне, што представља значајан природни ресурс општине.

Планина Мотајица, брежуљкасти и равничарски предјели, обрасли су шумом. Доминантне врсте су храст, буква, граб, липа и цер. У нижим предјелима поред ријечних токова честе врсте су топола, врба, јошика, јасен, багрем и друге, те храст лужњак. По шумама и пољима сусрећемо разне врсте шумских воћака као што су лијеска, дријен, глог, зова, шипак, купина… те дивље трешње, јабуке и крушке . Цијело подручје одликује се богатством љековитог биља. Шумовити предјели богати су разним врстама јестивих гљива (вргањ, буковача, храстовача, лисичарка, рујница, сунчаница…), али и гљива отровница. Од посебног значаја је богатство трава што погодује развоју сточарства.

Од копнених врста животињског свијета најбројније су дивље свиње, срнећа дивљач, лисица и јеж. Овај крај одликовао се изузетним богатством дивљег зеца, али је, углавном због неконтролисане употребе хемијских заштитних средстава у пољопривреди ова дивљач сведена на ријеткост. Вукови су готово истријебљени. Присутно је неколико врста змија и жаба. Захваљујући изворима хране и погодним условима за гнијежђењеразвио се богат и разноврстан птичији свијет.

Обиље вода на србачком подручју омогућава живот разних врста, углавном шаранске рибе (циприниди). Узгајалишта на рибњацима Бардача насељавају доминантне врсте: шаран, амур и толстолобик, и рјеђе сом, штука и смуђ. У ријекама, језеру Стублаја, ободним каналима и старачама, поред ових заступљене су: плотица, клен, јез, мрена, скобаљ, лињак, бабушка, буцов, деверика и друге врсте.

Занимљиво је да су на овом подручју ловљени врло велики примјерци сома. Тако археолог и етнограф Вејсил Ћурчић наводи да је на ушћу Матуре у Саву уловљен сом од 200 кг што је важило за непревазиђен рекорд у јужнословенским земљама. А године 1963. у Сави код Херцегова стола, риболовац Михаило Микулин Рус уловио је сома од 105 кг.

Водотоци и водене површине везали су за себе и друге животињске врсте као што су корњаче, змије, видре и др.