Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Саобраћај

Саобраћајну мрежу чине саобраћајнице које су подијељене на магистралне, регионалне, локалне и некатегорисане путне правце.

На подручју општине Србац, дужина некатегорисаних путева износи 324,61 км (69,98 %), локалних 80,05 км (17,25%), регионалних 21,20 км (4,58%) и магистралних 38,00 км (8,19 %). Од укупне дужине путева на подручју општине Србац која износи 463,86 км асфалтирано је 225,12 км или 48,53 %. Важно је напоменути да је урађена реконструкција магистралног пута Нова Топола – Дервента М14.1. и реконструкција регионалног пута Србац – Прњавор Р-474.

Модернизованим локалним путем (каналом) Србац је повезан и са општином Лакташи.

Жељезнички саобраћај на подручју општине Србац не постоји, већ се овај вид саобраћаја може користити у комбинацији са друмским саобраћајем користећи пругу у Бањалуци и Окучанима (Република Хрватска).На подручју општине нема изграђене ниједне луке на ријеци Сави. . Аеродром у Маховљанима удаљен је 30 км од Српца, па се у комбинацији са друмским саобраћајем може користити и овај вид саобраћаја и транспорта. На подручју општине се налази и један хелиодром, као и писта за пољопривредну авијацију у Повеличу која тренутно није у функцији.

ПТТ саобраћај

Пружањем телекомуникационих услуга на подручју општине Србац се бави Телеком Српске а.д. Бањалука („М-Тел“ – Терминални центар Србац). Овај оператер поред редовног одржавања, ради и на пословима развоја односно проширења телекомуникационих капацитета.На подручју општине Србац регистровано је око 5650 фиксних прикључака. Процјене говоре да постоји око 21.000 корисника мобилне мреже.

На подручју општине Србац послује и предузеће за поштански саобраћај „Поште Српске“ које квалитетно и брзо обавља поштанске услуге.