Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Привредни ресурси

Окосницу привредног развоја општине Србац чини пољопривреда а најзаступљеније производње су: сточарска (живинарство, свињогојство, говедарство), повртларство (на отвореном и у заштићеним просторима), ратарство са фокусом на производњу житарица (кукуруз и стрна жита), воћарство (савремена плантажна производња јабучастог воћа и нешто јагодичастог али у екстензивном систему гајења) и производња рибе у топловодним рибњацима (шаран, амур, толстолобик).

Највећи обим производње (преко 200 фарми за тов пилића/бројлера) и приход се остварују од живинарске производње. Производња и прерада пилећег меса је грана индустрије по којој је општина Србац позната, не само у БиХ, већ у цијелом региону.

Ова производња уједно веже и производњу сточне хране. Највећи дио ратарске производње се валоризује кроз сточарску производњу, док је повртларска производња готово искључиво концентрисана у равничарском дијелу општине, тј. Лијевче пољу и фокусирана на производе за потрошњу у свјежем стању, са нешто мало сировинске базе за индустријску прераду. ПодручјеЛијевче поља има идеалне услове за интензивну пољопривредну производњу (квалитетно земљиште, лако доступна површинска и подземна вода одличног квалитета за наводњавање). На дијелу општине који се одликује брежуљкастим теренима постоје идеални услови за плантажну производњу воћа.

Традиционално развијене индустрије на подручју општине су текстилна индустрија, индустрија стиропора, те дрвна индустрија(највећи проценат извоза на подручју општине) и рударство-експлоатација руда и минерала (каолински гранити – рудник каолина на Мотајици-површински коп), ријечног шљунка и пијеска из Саве и Врбаса.