Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Пољопривреда

Општина Србац је изразито пољопривредно подручје, са дугом традицијом пољопривредне производње. Од укупне површине од 45.250 хектара, обрадиве површине заузимају око 22.000 ха или 49 % територије, од чега је највише ораничних, око 16.760 ха, 4.091 под пашњацима, 650 ха се води под рибњацима, воћњака је 572 ха уз око 1155 ха старих и зараслих воћњака који нису у експлоатацији. У оквиру биљне производње највише је заступљен узгој житарица на око 67% површина, индустријско и крмно биље на 25%, те поврће на око 8% површине.

Под шумом је укупно око 16.000 ха уз неких 500 ха зараслих воћњака које се по шумском етату воде као шуме.
По приносима наши произвођачи су негдје у средини са просјечним приносима пшенице око 4 тоне по хектару, кукуруза од 4т/ха у сушним до 7т/ха у влажнијим годинама, соја даје приносе око 2т/ха, а остале културе су заступљене на мањим површинама.

У задње вријеме примјетна је тенденција интензивирања ратарске производње кроз инсталирање система за наводњавање. До сада је наводњавано воће и поврће, а сада је то примјетно и у ратарству набављањем тифона. Последњих година се показало да је да је производња без наводњавања врло ризична са упитним билансом. Тако су претходних година због великих суша приноси кукуруза на појединим брдовитим теренима били око 1т/ха, па чак и испод. Истовремено приноси на наводњаваним површинама достизали 8-10т/ха зависно од осталих агротехничких мјера. С обзиром на високу цијену инпута у ратарској производњи и добре цијене готовог производа (кукуруза, пшенице, соје) очигледно је да је улагање у системе за наводњавање исплатива инвестиција.

Од сточарства на подручју општине највише је заступљено живинарство.
Укупан број активних фарми за тов бројлера је око 145 капацитета од 2.000 до 30.000 комада у турнусу са укупним капацитетом 1.950.000 бројлера у једном турнусу или око 11.700.000 утовљених бројлера годишње, тј. 23.400 тона пилећег меса.. Фарми кока носиља има 17 са капацитетом од 30.000 кока носиља тешке и око 38.000 комада лаког линијског хибрида.
Живинарство се са овим ставља на прво мјесто што се тиче сточарске производње на нашој општини.
Капацитети за расплодне крмаче су за око 950 комада, а товни капацитет за укупно 8200 комада.
Капацитети за музна грла су око 420 комада, а товних јунади 4.000 комада.
Капацитети за држање оваца су 750 комада.
Живинарски капацитети су попуњени преко 95%, објекти расплодних свиња 55%, а свега 20% за товне свиње, док су капацитети товних јунади попуњени са око 40%.

У воћарству имамо одличне географске предиспозиције за подизање вишегодишњих засада и актуелни тренд иде у том смјеру. За сада можемо рећи да на подручју општине имамо око 120 ха интензивних засада воћа, а у плану је да се кроз програм подстицања вишегодишњих засада увећа ова површина. У том циљу општина ће нарочито подржати већину програма везаних за воћарство на подручју Новог Мартинца, Расавца и Срђевића гдје су некад били веома квалитетни воћњаци. Осим класичних воћних врста (јабука, крушка, шљива) све је веће интересовање за подизање засада бобичастог воћа (боровница, аронија, малина и купина) и језгричавог воћа (љешњак и орах).

Повртарство је веома заступљено на подручју наше општине. Највеће површине на отвореном под поврћем су у Љевчанском дијелу општине са око 850 ха под поврћем. Заступљене су све значајније повртарске врсте, а производња је интензивна уз постизање добрих приноса високог квалитета. Највећи проблем је пласман готових производа. У том смјеру ће општина Србац радити у наредном периоду да би се организовала лакша продаја, а и наплата повртарских производа.
Узгој поврћа и цвијећа у затвореном простору има све већу експанзију и претпоставка је да на подручју општине има има укупно око 75 ха под пластеницима са тенденцијом раста.

Осим поменутих главних грана пољопривреде, могу се споменути и неке мање заступљене производње као што је узгој љековитог и ароматчног биља, пчеларство те у малој мјери рибогојство.