Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Остала документа

Одлуку о поништавању поступка јавне набавке услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2023. године-Лот бр. 4 - Израда обиљежја за потребе општинске управе општине Србац (заставе и друга обиљежја са услугом штампања на текстилу)
погледај
Одлуку о додјели уговора о набавци робе - образаца за потребе матичних канцеларија за период до 31.12.2023. године
погледај
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде Регулационог плана - Спортски центар у мјесту ``Кладари``
погледај
Одлуку о додјели уговора о набавци и монтажи опреме за гријање и хлађење у Спортској дворани ``9. јануар`` у Српцу
погледај
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга зимског одржавања градских улица и локалних путева
погледај
Одлуку о додјели уговора о обављању консултантских услуга у вези успостављања система финансијског управљања и контрола ( ФУК )
погледај
Одлуку о додјели уговора о набавци услуга ``Изнајмљивања озвучења, расвјете, бине и техничке подршке за потребе славских свечаности``
погледај
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга организације и реализације концерта извођача ``Амадеус бенд``
погледај
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга ``Осигурања имовине-објеката у власништву општине Србац за период од септембра 2023. године до септембра 2024. године``
погледај
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга одржавања и санације јавне расвјете
погледај
Одлуку о додјели уговора о набавци робе ( и услуга ) - набавка и превоз огревног дрвета за потребе општине Србац за грејну сезону 2023/2024. године
погледај
Одлуку о измјенама и допунама Плана јавних набавки општине Србац за период до 31.12.2023. године
погледај
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова уређења индустријске зоне ``Црнаја`` - изградња секундарне саобраћајнице,
погледај
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова санације објекта изграђеног на к.ч. 435/3, К.О. Срђевићи
погледај
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова ``Санације и модернизације локалних путева и улица на подручју општине Србац`` Лот бр. 2 - Санација и модернизација локалних путева у МЗ Србац,
погледај
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова ``Санације и модернизације локалних путева и улица на подручју општине Србац`` Лот бр. 1 - Модернизација локалних путева у МЗ Пријебљези,
погледај
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга ремонта ватрогасног возила ``ИВЕКО 1``
погледај
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова вањског уређења око новог објекта дјечијег вртића у Српцу
погледај
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова - завршетка радова на објекту ФК ``Полет`` Ситнеши
погледај
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке радова - завршетка радова на објекту ФК ``Полет`` Ситнеши
погледај
Одлуку о набавци банкарских услуга одобравања краткорочног кредитног задужења и изузећу од примјене Закона о јавним набавкама
погледај
Одлуку о додјели уговора о испорукама робе за унапређење безбједности саобраћаја у зони Основне школе у мјесту Кукуље и Разбој Љевчански, те прелаза пута преко канала Осорна у мјесту Гламочани
погледај
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова ремонта мокрог чвора - фаза II (просторије ТВЈ Србац)
погледај
Одлуку о додјели уговора о обављању геодетских услуга
погледај
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке радова санације објекта изграђеног на к.ч.435/3, К.О. Срђевићи
погледај
Одлуку о додјели уговора о набавци робе - специјализованог возила за одвоз отпада (половног возила)
погледај
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга рехабилитације хоризонталне сигнализације на подручју општине Србац
погледај
Одлуку о додјели уговора о испорукама робе - ситног инвентара за потребе општинске управе
погледај
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова санације локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац
погледај
Одлуку о додјели уговора о набавци и одржавању компјутерског програма за рачуноводствене потребе
погледај
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга текућег одржавања материјално техничких средстава
погледај
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова крпања ударних рупа и санације коловоза и банкина
погледај
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова уклањања архитектонских баријера у градском језгру
погледај
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова санације банкина на локалној путној инфраструктури на подручју општине Србац
погледај
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга одржавања и доградње софтвера DOCUNOVA и FINOVA
преузми
Одлуку о додјели Оквирног споразума за обављање услуга спровођења превентивне дератизације ( прпљетне и јесење ) на територији општзине Србац за 2023/2024 годину,
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга спровођења систематске превентивне дезинсекције - сузбијања комараца,
преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци робе - опреме за потребе општинске управе-паркомата за потребе наплате паркинга- комуналне таксе,
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању послова одржавања и сервисирања рачунарске опреме за потребе општинске управе за период до 31.12.2023. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга редовног одржавања - сервисирања аутомобили општинске управе за период до 31.12.2023. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци горива за потребе општине Србац за период до 31.12.2023. године , Лот бр. 1,
преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци горива за потребе општине Србац за период до 31.12.2023. године , Лот бр. 2.
преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци робе - саобраћајних знакова
преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке банкарских услуга ( услуга платног промета ) за потребе општине Србац - Лот бр. 2
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга комуналног уређења града Српца за период до 31.12.2023. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању банкарских услуга - Лот бр. 1
преузми
Одлуку о додјели уговора о испорукама робе- канцеларијског материјала за потребе општинске управе за период до 31.12.2023. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци робе- артикала за потребе чајне кухиње за период до 31.12.2023. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о испорукама робе - вијенаца и цвијећа за потребе обиљежавања датума од значаја за борачке категорије
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга контроле паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2023. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга комуналног уређења града Српца за период до 31.12.2023. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга противградне заштите за подручје општине Србац у 2023. години
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју општине Србац за период до 31.12.2023. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова реконструкције водопривредних објеката на подручју општине Србац
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга процесинга података путем информационог система за контролу и наплату паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2023. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде измјене дијела Регулационог плана простора између Улица ``11. новембра`` , ``Моме Видовића`` , ``Данка Митрова`` , ``Саве Вујановића Жуће`` и ``Савске улице`` у Српцу
преузми
Одлуку о додјели уговора о испорукама робе ( опреме ) за изградњу јавне расвјете на подручју општине Србац - фаза II
преузми
Одлуку о набавци робе - ватрогасних справа, цијеви, арматура и опреме за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац
Преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке радова ``Реконструкције постојећег објекта у власништву општине Србац у сврху обезбјеђења простора за галерију и депо слика (I фаза)``
Преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци робе - службених униформи за службенике општинске управе (за Комуналну полицију општине Србац)
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова изградње спремишта за опрему ватрогасног савеза и ватрогасне уређаје Србац - фаза II
Преузми
Одлука о додјели уговора за прикључак на зграду Дјечијег вртића извођачу АД Водовод
погледај
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова изградње Друштвеног дома у Мјесној заједници Разбој Љевчански- завршна фаза
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга зимског одржавања градских улица и локалних путева на подручју општине Србац за период од закључивања уговора до 15.04.2023. године (сезона 2022/2023)
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова санације-пресвлачења Улице ``Алексе Шантића`` у Српцу
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова санације и модернизације дијела Златиборске улице у Српцу
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга одржавања мрежног уређаја Fortinet
Преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци софтвера-безбједоносног програма (једногодишње лиценце) за 69 радних станица општинске управе
Преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке израде обиљежја за потребе општинске управе општине Србац (заставе и друга обиљежја са услугом штампања на текстилу)
Преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке услуга ремонта МТС-а - навалног ватрогасног возила ``Iveko 1``
Преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци робе- једноструког пуњача за електрична возила (набавка и монтажа)
Преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке уклањања архитектонских баријера у градском језгру
Преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци робе - контејнера (металних контејнера са пластичним поклопцем)
Преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке радова изградње Друштвеног дома у Мјесној заједници Разбој Љевчански- завршна фаза
Преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке радова изградње спремишта за опрему ватрогасног савеза и ватрогасне уређаје - фаза II
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2022. године
Преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга „ Превоза учесника обиљежавања Дана сјећања Српчана на возућком ратишту „
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга измјене и допуне Плана заштите од пожара
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга медијског праћења и информисања о активностима општине Србац за период до 31.12.2022. године
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова проширења система водоснабдјевања на територији општине Србац - изградња водоводне мреже у МЗ Илићани,
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова изградње спремишта за опрему ватрогасног савеза и ватрогасне уређаје Србац- фаза II,
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга осигурања имовине-објеката у власништву општине Србац за период од септембра 2022. године до септембра 2023. године
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга осигурања радника општинске управе за период од септембра 2022. године до септембра 2023. године
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде Зонинг плана Спортско-рекреативне зоне на ушћу ријеке Врбас у Саву
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова рехабилитације локалне путне инфраструктуре на подручју општине Србац - фаза IV, Лот бр. 2 - Рехабилитација локалног пута у МЗ Ситнеши,
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова рехабилитације локалне путне инфраструктуре на подручју општине Србац - фаза IV, Лот бр. 1 - Модернизација локалних путева у Кукуљама и Разбоју Љ.
Преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке изградње Друштвеног дома у МЗ Разбој Љ. - завршна фаза
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању банкарских услуга одобравања краткорочног кредитног задужења
Преузми
Одлуку о додјели уговора о испоруци робе - средстава за гашење пожара
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова набавке и уградње столарије за сервис и радне просторије ТВЈ Србац - фаза I,
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова ремонта мокрог чвора и измјештања хидранта - фаза I (просторије ТВЈ Србац)
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга редовне контроле видео надзора и противпожарног система у згради општине Србац и новој сали СО-е Србац ( за 2022. годину )
Погледај
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова рехабилитације локалне путне инфраструктуре у општини Србац - фаза III
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова изградње објекта дјечијег вртића у општини Србац - фаза II
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова ``Проширења система водонабдјевања на територији општине Србац - изградња водоводне мреже у МЗ Разбој Љевчански``
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова набавке ( израде ) и постављања сигурносне ограде код Основне школе у МЗ Гламочани
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова рехабилитације дијела локалног пута у насељу Горњи Срђевићи
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова рехабилитације локалних путева на подручју општине Србац
Преузми
Одлуку о додјели уговора о испорукама огревног дрвета за грејну сезону 2022/2023. године
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању послова одржавања и сервисирања рачунарске опреме
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова рехабилитације путева и улица на подручју општине Србац - град и приградска насеља,
Преузми
Одлуку о додјели уговора о испорукама робе - артикала за потребе текућег одржавања - хигијену просторија зграде општинске управе
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга одржавања хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју општине Србац
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова реконструкције објекта Друштвеног дома у МЗ Лепеница (реконструкција крова),
Преузми
Одлуку о додјели уговора о испоруци робе - резервних дијелова за одржавање материјално техничких средстава Територијалне ватрогасне јединице Србац
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова реконструкције дијела објекта Друштвеног дома у МЗ Ножичко
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга одржавања спомен обиљежја на подручју општине Србац
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга штампања ``Србачких новина``
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде и штампања рекламног материјала
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга штампања интерних образаца, доставница и осталих образаца
Преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке робе - огревног дрвета
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга превоза и резања огревног дрвета за грејну сезону 2022/2023. године
Преузми
Одлуку о додјели уговора о испорукама робе - ситног инвентара за потребе општинске управе за период до 31.12.2022. године
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова реконструкције оштећења на локалним путевима са макадамским коловозним застором - ``Жупа 1``,
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова реконструкције оштећења на локалним путевима са макадамским коловозним застором ``Жупа 2``,
Преузми
Одлуку о отказивању поступка јавне набавке радова- санације дијела објекта Друштвеног дома у Ножичком за потребе Мјесног уреда Ножичко,
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова реконструкције оштећења на локалним путевима са макадамским коловозним застором ``Лијевче``
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова крпања ударних рупа и санације коловоза и банкина на локалној путној мрежи
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању геодетских услуга
Преузми
Одлуку о додјели уговора обављања услуга Комуналног уређења града Српца за период до 31.12.2022. године
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга редовног одржавања аутомобила општинске управе
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде Локалног плана управљања отпадом (консултантске услуге)
Преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци опреме за потребе општинске управе - SWITCH уређаја
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова санације локалних путева и улица на територији општине Србац
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању фотографских услуга за потребе ажурирања информативног паноа
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова набавке (израде) и постављања аутобуских стајалишта на подручју општине Србац
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга одржавања и санације јавне расвјете
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова изградње стамбене зграде за младе брачне парове
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању консултантских услуга
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде пројектне документације ( главног пројекта ) за изградњу кружне раскрснице на укрштању магистралног пута Нова Топола-Србац-Дервента и регионалног пута Србац-Прњавор-Теслић
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу додатних ( вишка и непредвиђених ) радова по Уговору бр. 02-404-144/21
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга контроле и наплате паркинг простора
Преузми
Одлуку о испорукама канцеларијског материјала за потребе општинске управе за период до 31.12.2022. године
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга ``Изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање``
Преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке радова уградње лифта за потребе ЈУ ``Народна библиотека Србац``
Преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга процесинга података путем информационог система за контролу и наплату паркинг простора на подручју мјеста Србац
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова реконструкције и модернизације дијела локалног пута у МЗ Кукуље
Преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци робе - артикала за потребе чајне кухиње за период до 31.12.2022. године објавити у дијелу Јавне набавке,
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова реконструкције и модернизације паркинг простора код Ватрогасног дома,
Преузми
Обавјештење о набавци радова уградње лифта за потребе ЈУ “Народна библиотека Србац” у циљу реализације пројекта “Култура без баријера”,
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова реконструкције и модернизације локалног пута у МЗ Срђевићи (у правцу границе са општином Прњавор)
Преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова реконструкције и модернизације локалног пута у МЗ Ситнеши (пут према цркви)
преузми
Реконструкције и модернизације локалног пута у МЗ Ситнеши (пут према цркви)
преузми
Реконструкције и модернизације дијела локалног пута у насељу Дворине
преузми
Реконструкције и модернизације локалног пута у Влакници
преузми
Реконструкције и модернизације дијела локалног пута Гламочани-Бајинци
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Изградње стамбене зграде за младе брачне парове у Српцу”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова реновирања централног спомен обиљежја у Српцу погинулим борцима из одбрамбено-отаџбинског рата ( I фаза)
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова изградње спомен обиљежја погинулим борцима из одбрамбено-отаџбинског рата у Мјесној заједници Кобаш
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга – ремонта надградње навалног ватрогасног возила
преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке “Извођење додатних (вишка и непредвиђених) радова по Уговору бр. 02-404-144/21”,
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању додатних услуга по Уговору бр. 02-404-145/21 о обављању услуга “Одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2021. године”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде урбанистичко-техничких услова за изградњу Друштвеног дома у Мјесној заједници Срђевић
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде главног пројекта за изградњу Друштвеног дома у Мјесној заједници Срђевићи
преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке „Изградња стамбене зграде за младе брачне парове у Српцу
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова „ Реконструкције и модернизације дијела паркинг простора између „Словенске зграде“ и Првомајске улице у Српцу – фаза II
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању додатних услуга по Уговору бр. 02-404-37/21
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Зимског одржавања градских улица и локалних путева на подручју општине Србац”
преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци софтвера-безбједоносног програма за 69. радних станица општинске управе,
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Санације ограда оштећених приликом реконструкције и модернизације локалног пута Црнаја-Мартинац”
преузми
Одлуку о додјели уговора о испоруци робе – надзорних камера за видеонадзор јавних површина
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга медијског праћења рада општинске управе
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова санације дијела објекта Друштвеног дома у Ножичком за потребе Мјесног уреда Ножичко
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова на објектима на подручју општине Србац – Лот бр. 2- Изградња пливајуће плоче за изградњу привременог објекта за потребе пословне зграде у Улици “11. новембра” у Српцу,
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова изградње водоводног прикључка за локацију новог Дјечијег вртића у Српцу
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Изградње Друштвеног дома (Дома културе) у Мјесној заједници Разбој Љевчански – фаза II”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Постављања конструкције помоћног објекта спремишта за ватрогасну опрему и ватрогасни сервис”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Измуљивања путних јарака на локалном путу кроз насеље Расавац”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Модернизације паркинг простора на локацији Занатски центар Србац- фаза II”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Осигурања имовине-објеката у власништву општине Србац за период од септембра 2021. године до септембра 2022. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци робе – материјала за спремиште за опрему ватрогасног сервиса и ватрогасне уређаје за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу додатних (вишка и непредвиђених) радова по Уговору о извођењу радова “Реконструкције потосног дистрибутивног цјевовода од изворишта Пријебљези до насеља Повелич и израдње водоводне мреже у МЗ Ћукали”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Осигурања 83 радника општинске управе за период од септембра 2021. године до септембра 2022. године”
преузми
Одлуку о додјели уговора о испоруци робе-опреме за потребе општинске управе – УПС уређаја,
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Крпања ударних рупа и санације коловоза и банкина на локалној путној мрежи и у улицама на подручју општине Србац”,
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Редовне контроле видео надзора и противпожарног система у згради општине Србац и новој сали СО-е Србац (за 2021. годину)”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Текућег одржавања каналске мреже на подручју општине Србац за период до 31.12.2021. године
преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке робе-једнократних заштитних маски
преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке банкарских услуга
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Израде урбанистичко-техничких услова и пројектне документације (пројекта изведеног стања) за легализацију станова за смјештај избјеглих и расељених лица у Улици “Моме Видовића у Српцу
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању банкарских услуга одобравања краткорочног кредитног задужења општине Србац
преузми
Одлуку о додјели уговора о испорукама робе – материјала за текуће поправке и одржавање објеката општинске управе за период до 31.12.2021. годину
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању геодетских услуга за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године
преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке робе – заштитне ватрогасне опреме,
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању банкарских услуга ( услуга платног промета ) за потребе општинске управе за период до 31.12.2021. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Изградње објекта дјечијег вртића у општини Србац – фаза I”,
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању послова “Одржавања и сервисирања рачунарске опреме за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године”,
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Одржавања спомен обиљежја на подручју општине Србац за период до 31.12.2021. године”,
преузми
Одлуку о додјели уговора о испорукама робе “Огревног дрвета ( тврди лишћар I и II класе ) за потребе општине Србац за грејну сезону 2021/2022. године”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Превоза и реазања огревног дрвета за потребе општинске управе за грејну сезону 2021/2022. године”,
преузми
Одлуку о додјели Оквирног споразума о набавкама робе – горива за потребе општинске управе општине Србац за 2021/2022. годину
преузми
Одлуку о додјели Оквирног споразума о набавкама робе – горива за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац за 2021/2022. годину
преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци услуга (и робе) – штампања доставних књига и осталих образаца за потребе општинске управе општине Србац и испоруке осталог канцеларијског материјала за период до 31.12.2021. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Реконструкције и модернизације паркинг простора између “Словенске зграде” и Првомајске улице у Српцу “
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Вршења надзора над обављањем услуга спровођења систематске превентивне дезинсекције-сузбијања комараца на територији општине Србац за 2021. годину”,
преузми
Одлуку о додјели Оквирног споразума за обављање услуга “Спровођења систематске превентивне дератизације ( прољетне и јесење ) на територији општине Србац за 2021/2022. годину”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде званичне интернет странице општине Србац са главним доменом и интернет странице ” Invest in ” са субдоменом
преузми
Одлуку о додјели Оквирног споразума за обављање услуга “Спровођења систематске превентивне дезинсекције – сузбијања комараца на територији општине Србац за 2021/2022. годину”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Уређење канцеларијских простора у згради општинске управе”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Вршења надзора над обављањем услуга спровођења систематске превентивне дератизације (прољетне и јесење) на територији општине Србац за 2021. годину”
преузми
Одлуку о додјели Оквирног споразума за обављање услуга “Спровођења систематске превентивне дератизације ( прољетне и јесење ) на територији општине Србац за 2021/2022. годину”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга штампања “Србачких новина” за период до 31.12.2021. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Комуналног уређења града Српца за период до 31.12.2021. године”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде урбанистичко-техничких услова и стручног мишљења за изградњу зграде за младе брачне парове
преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци робе – садног материјала за пољопривредне произвођаче, Лот бр. 2
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године , Лот бр. 2
преузми
Одлуку о додјели уговора о испоруци робе – резервних дијелова за одржавање материјално техничких средстава Територијалне ватрогасне јединице Србац за период до 31.12.2021. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци робе-садног материјала за пољопривредне произвођаче – Лот бр. 1.
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Текућег одржавања материјално техничких средстава и опреме- возила Територијалне ватрогасне јединице Србац за период до 31.12.2021. године”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године , Лот бр. 1 – Штампање интерних образаца, доставница и осталих образаца
преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци робе (и услуга) “Набавка пластеника и пратеће опреме за наводњавање у циљу реализације пројекта “Развој пластеничке производње на подручју општине Србац (II фаза) (са услугама монтаже исте)
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Санације локалних путева са макадамским коловозним застором” Лот бр.1,
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Санације локалних путева са макадамским коловозним застором” Лот бр.2,
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Текућег одржавања материјално техничких средстава и опреме- возила Територијалне ватрогасне јединице Србац за период до 31.12.2021. године”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Санације локалних путева са макадамским коловозним застором” Лот бр.3,
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Израде и санације подужних цјевастих пропуста на локалном путу Црнаја – Мартинац”
преузми
Одлуку о додјели уговора о испорукама робе “Артикала за потребе текућег одржавања – хигијену просторија зграда општинске управе за период до 31.12.2021. године”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Израде обиљежја за потребе општинске управе општине Србац (заставе и друга обиљежја са услугом штампања на текстилу)” за период до 31.12.2021. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Одржавања и доградње софтвера DOCUNOVA и FINOVA , системско одржавање сервера, подршка и контрола рада цјелокупног система за период до 31.12.2021. године”
преузми
Одлуку о додјели уговора о испорукама робе – галона воде за пиће за просторије општинске управе за период до 31.12.2021. године,
преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци робе – артикала за потребе чајне кухиње општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга контроле и наплате паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2021. године,
преузми
https://drive.google.com/file/d/1CK8A8dXWx6Wn2mMYfhxqYW-8HAPSVXjp/view
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга процесинга података путем информационог система за контролу и наплату паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2021. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Израда идејног рјешења за изградњу зграде за младе брачне парове
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Санације банкина на путевима у мјесним заједницама на територији општине Србац “
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Занатски радови на изградњи Друштвеног дома у мјесној заједници Кукуље”
преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке услуга “Редовне контроле видео надзора и противпожарног система у згради општине Србац и новој сали СО-е Србац (за 2020. годину)”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Изградње јавне расвјете на територији општине Срба”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Реконструкције зграда – Санација Друштвеног дома у МЗ Пријебљези”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођању радова “Реконструкције потисног дистрибутивног цјевовода од изворишта “Пријебљези” до насеља Повелич и изградње водоводне мреже у МЗ Ћукали”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором” Лијевче
преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке радова “Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором “Жупа”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Санације и модернизације приступнпг пута пословно стамбеној згради ПС 12 у Српцу”,
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Санације и модернизације локалног пута у МЗ Разбој Жупски, засеок Кабловац”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Модернизације паркинг простора на локацији “Занатски центар” Србац”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Изградње тротоара у Улици “Моме Видовића” у Српцу”
преузми
Одлуку о набавци софтвера – безбједоносног програма
преузми
Одлуку о набавци робе за потребе провођења епидемиолошких мјера на бирачким мјестима на подручју општине Србац
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Санације и модернизације Улице “Слобода” у Српцу”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Санације и модернизације локалног пута у МЗ Разбој Љевчански – према граници општине”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Санације и модернизације Улице “Мотајички пут” у МЗ Кобаш”
преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци робе ( и услуга ) “Набавка пластеника и пратеће опреме за наводњавање у циљу реализације пројекта ” Развој пластеничке производње на подручју општине Србац” ( са услугама монтаже исте )”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Модернизације и санације пута у МЗ Каоци – ново гробље”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Зимског одржавања градских улица и локалних путева на подручју општине Србац за период од 15.11.2020. године до 15.04.2021. године (сезона 2020/2021)”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Израде главног пројекта за извођење радова ” Реконструкције објекта Омладинског дома у Српцу”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга осигурања имовине – објеката у власништву општине Србац за период од септембра 2020. године до септембра 2021. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга осигурања 83 радника општинске управе општине Србац за период од септембра 2020. године до септембра 2021. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Модернизације и санације паркиралишта у МЗ Гламочани – код капеле”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Модернизације и санације паркиралишта у МЗ Кукуље – код Друштвеног дома”
преузми
Одлуку о додјели уговора о испоруци робе-мржног уређаја за потребе приступа систему Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Рехабилитације локалне путне инфраструктуре у општини Србац, Лот бр. 1
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Рехабилитације локалне путне инфраструктуре у општини Србац, Лот бр. 2
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Рехабилитације локалне путне инфраструктуре у општини Србац, Лот бр. 3
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Рехабилитације локалне путне инфраструктуре у општини Србац, Лот бр. 4
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Медијског праћења рада општинске управе”
преузми
“Израде и санације цјевастих пропуста на подручју општине Србац за 2020. годину”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању банкарских услуга одобравања краткорочног кредитног задужења,
преузми
Одлуку о додјели уговора о испорукама робе – материјала за текуће поправке и одржавање објеката општинске управе објавити у дијелу Јавне набавке
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Одржавања спомен обиљежја на подручју општине Србац за период до 31.12.2020. године”,
преузми
Одлуку о додјели уговора о испоруци робе – преносног рачунара са оперативним системом (за тонско снимање сједница Скупштине општине)
преузми
Одлукуо поништавању поступка јавне набавке услуга “Ремонт и атест плинске инсталације на возилу Територијалне ватрогасне јединице Србац-Лада Нива”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова санације локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац за период до 31.12.2020. године, Лот бр. 3,
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова санације локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац за период до 31.12.2020. године, Лот бр. 2
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова санације локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац за период до 31.12.2020. године, Лот бр. 1
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Превоза и резања огревног дрвета за потребе општинске управе општине Србац за грејну сезону 2020/2021. г.2.
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Одржавања јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2020. године”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга обиљежљвања хоризонталне саобраћајне сигнализације на територији општине Србац за 2020. годину
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга текућег одржавања каналске мреже на подручју општине Србац за период до 31.12.2020. године,
преузми
“Огревног дрвета за грејну сезону 2020/2021. године”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Одржавања рачунарске опреме за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о испоруци робе – пећи за централно гријање зграде у којој се налази сједиште ТВЈ Србац,
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова реализације пројекта “Сигурно до средње школе”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању фотографских услуга за потребе ажурирања информативног паноа
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању геодетских услуга за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде пројектне документације за изгрдњу дјечијег вртића у Српцу
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга вршења надзора над дезинсекцијом
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга спровођења систематске превентивне дератизације ( прољетне и јесење ) на територији општине Србац за 2020. годину
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга спровођења систематске превентивне дезинсекције – сузбијања комараца на територији општине Србац за 2020. годину,
преузми
Одлуку о додјели уговора о испорукама робе-горива за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац,
преузми
Одлуку о додјели уговора о испорукама робе-горива за потребе општинске управе
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Штампања доставних књига и осталих образаца за потребе општинске управе за период до 31.12.2020. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци робе- клипног компресора и 6 ( шест ) композитних боца за изолационе апарате
преузми
Одлуку о додјели уговора о испоруци робе- резервних дијелова за одржавање материјално техничких средстава – возила Територијалне ватрогасне јединице Србац за период до 31.12.2020. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Комуналног уређења града Српца за период до 31.12.2020. године”
преузми
Одлуку о додјели уговора о испорукама робе “Ситног инвентара за потребе општинске управе за период до 31.12.2020. године”,
преузми
Одлуку о набавци склопивих кревета са мадрацима за потребе организовања карантина
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде идејног пројекта , стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за изградњу дјечијег вртића у Српцу,
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга штампања “Србачких новина” за период до 31.12.2020. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде и штампања рекламног материјала за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга штампања интерних образаца, доставница и осталих образаца за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Санације попречног пропуста и изградње два АБ шахта у Кобашу”
преузми
Одлуку о додјели уговора обављању услуга одржавања и доградње софтвера DOCUNOVA и FINOVA
преузми
Одлуку о додјели уговора о испорукама робе – канцеларијског материјала за потребе општинске управе за период до 31.12.2020. године,
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде и штампања рекламног материјала за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавање принтер/копир/скенер/факс уређаја са исталирањем софтвера за мониторинг у општинској управи општине Србац за период до 31.12.2020. године”,
преузми
Одлуку о додјели уговора о испорукама робе – галона воде за пиће за просторије општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Реконструкције водоводне мреже у центру града и објекту Дома културе у Српцу”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Реконструкције трибина на терену за мале спортове у Српцу”,
преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци робе-артикала за потребе чајне кухиње општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Модернизације јавне расвјете на дијелу Улице “Моме Видовића”
преузми
Одлуку о набавци услуга противградне заштите у 2020. години
преузми
Одлуку о додјели уговора о испорукама робе “Артикала за потребе текућег одржавања – хигијену просторија зграда општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године”,
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга контроле и наплате паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2020. године,
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга процесинга података путем информационог система за контролу и наплату паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2020. године
преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке робе ” Набавка клипног компресора и 6 ( шест ) композитних боца за изолационе апарате, за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац”
преузми
Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Рехабилитације локалног пута у Дугом пољу”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Израде просторно планске и пројектне документације – израда главног пројекта за извођење радова изградње паркинг простора између “Словенске зграде” и “Првомајске улице” у Српцу
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Модернизације јавне расвјете на Тргу Прве србачке лаке бригаде”
преузми
Набавка и постављање вертикалне саобраћајне сигнализације на локалном путу Црнаја – Ножичко-Мартинац – Шешковци,
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова-изградње двије септичке јаме
преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке робе “Набавке клипног компресора и 6 (шест) композитних боца за изолационе апарате за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Одржавања спомен обиљежја на подручју општине Србац за период до 31.12. 2019. године”,
преузми
Одлуку о додјели Уговора о набавци софтвера – безбједоносног програма ( једногодишње лиценце ) за 69. радних станица општинске управе општине Србац,
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга Штампања “Монографије Српца”,
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Изградње Друштвеног дома у МЗ Разбој Љевчански”,
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године, Лот бр. 2 – Штампање “Србачких новина” за период до 31.12.2019. године
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Осигурања имовине-објеката у власништву општине Србац за период од септембра 2019. године до септембра 2020. године” објавити у дијелу Јавне набавке
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Осигурања 82 радника општинске управе општине Србац за период од септембра 2019. године до септембра 2020. године
преузми
Одлуку о додјели Уговора о испоруци робе- ватрогасних справа, арматура и опреме и средстава за гашење за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац,
преузми
Обавјештење о поништавању поступка јавне набавке радова “Изградње Друштвеног дома у МЗ Разбој Љевчански”,
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Реализације пројекта “Безбједно до вртића” – Изградња принудног успоривача брзине”
преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке радова “Изградње Друштвеног дома у МЗ Разбој Љевчански”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова– хитних интервенција извођења радова на подручју општине Србац – санације локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац ( санација штета од олујног невремена ), Лот бр. 1 – Санација локалних путева са макадамским коловозним застором насеља: Село Србац, Каоци, Влакница, Брусник, Кобаш, Нова Вес, Сеферовци, Корови, Ситнеши
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова– хитних интервенција извођења радова на подручју општине Србац – санације локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац ( санација штета од олујног невремена ), Лот бр. 3 – Санација локалних путева са макадамским коловозним застором насеља: Горњи и Доњи Срђевићи, Доња и Горња Лепеница
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова– хитних интервенција извођења радова на подручју општине Србац – санације локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац ( санација штета од олујног невремена ), Лот бр. 2 – Санација локалних путева са макадамским коловозним застором насеља: Ножичко, Мартинац, Селиште, Брезовљани, Ћукали, Илићани и Жупски Разбој,
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова – хитних интервенција извођења радова на подручју општине Србац – санације крова на објекту Ватрогасног дома у Српцу, санација крова на објекту ЈУ “Дом здравља “Србац и санација крова на објекту Централне школе ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић” Разбој Љ.” ( санација Штета од олујног невремена)
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга – хитних интервенција чишћења и уређења јавних површина (санација Штета од олујног невремена)
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова – хитних интервенција извођења радова на подручју општине Србац – Санације крова на објекту централне школе ЈУ Основна школа “Јован Јовановић Змај ” Србац ( санација Штета од олујног невремена)
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова – хитних интервенција извођења радова на подручју општине Србац – санације пропуста на локалним путевима на подручју општине Србац (санација штета од олујног невремена)
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова – хитних интервенција извођења радова на подручју општине Србац-санације крова на објекту централне школе ЈУ Основна школа “Јован Јовановић Змај “Србац (санација штета од олујног невремена)
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Редовне контроле видео надзора и противпожарног система у згради општине Србац и новој сали СО-е Србац ( за 2019. годину )”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова – занатских радова у објекту Центра за социјални рад општине Србац и спомен соби палим борцима ВРС
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Набавка ( израда ) и постављање аутобуских стајалишта на подручју општине Србац”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању геодетских услуга за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године.
преузми
Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе – огревног дрвета за потребе општине Србац за грејну сезону 2019/2020. године,
преузми
Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе – горива за потребе Територијалне ватрогасне јединице општине Србац за период до 31.12.2019. године
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Реконструкције путева, водопривредних објеката и улица на подручју општине Срба”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Превоза и резања огревног дрвета за потребе општинске управе општине Србац за грејну сезону 2019/2020 године”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању банкарских услуга одобравања краткорочног кредитног задужења општине Србац
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2019. године”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Вршења надзора над обављањем услуга спровођења систематске превентивне дератизације (прољетне и јесење) на територији општине Србац за 2019. годину”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Вршења надзора над обављањем услуга спровођења систематске превентивне дезинсекције- сузбијања комараца на територији општине Србац за 2019. годину”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Спровођења систематске превентивне дезинсекције – сузбијања комараца на територији општине Србац за 2019. годину”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Спровођења систематске превентивне дератизације (прољетне и јесење) на територији општине Србац за 2019. годину “
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Одржавања рачунарске опреме за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о набавци робе – уређаја за извлачење паре, дима и гасова из затвореног простора , одимљавање простора и стварање лаке пјене за гашење за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац,
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац” Лот бр. 2
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац” Лот бр. 1
преузми
Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе “Канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова ” Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац ” Лот бр. 3
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга контроле и наплате паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2019. године
преузми
Одлуку о поништавању поступка јавне набавке робе – горива за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац
преузми
Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе – горива за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Израде и штампања рекламног материјала за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Штампања интерних образаца, доставница и осталих образаца за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Штампања доставних књига, књига за овјеру потписа и осталих образаца”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Одржавања и доградње софтвера DOCUNOVA и FINOVA”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Обиљежавања хоризонталне саобраћајне сигнализације на територији општине Србац за 2019. годину”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Редовног одржавања – сервисирања аутомобила општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова ” Санације крова на Мјесном уреду у Ћукалима”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Крпања ударних рупа и санације коловоза и банкина на локалној путној мрежи и у улицама на подручју општине Србац за период до 31.12.2019. године
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању додатних услуга по Уговору бр. 02-404-179/18 о обављању услуга “Зимског одржавања градских улица и локалних путева на подручју општине Србац за сезону 2018/2019”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Одржавања и надоградње интернет странице општинске управе општине Србац , за период до 31.12.2019. године
преузми
Одлуку о додјели Уговора о набавци робе “Мобилних уређаја за наплату паркирања возила”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Реконструкције зграда-набавке и уградње столарије на објекту Мјесног уреда у Гламочанима”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Израде пројектне документације за санацију и уређење дивље депоније у Српцу”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању фотографских услуга за потребе ажурирања информативног паноа – огласне табле на локацији ” Центар-Србац
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга ” Изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавање принтер/копир/скенер/ факс уређаја са инсталирањем софтвера за мониторинг у општинској управи општине Србац за период до 31.12.2019. године”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Текућег одржавања материјално техничких средстава и опреме Територијалне ватрогасне јединице Србац за период до 31.12.2019. године”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о набавци робе – моторног возила ( половног возила ) за потребе општинске управе општине Србац
преузми
Одлуку о додјели Уговора о набавци робе – артикала за потребе чајне кухиње општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју општине Србац за период до 31. 12. 2019. године
преузми
Обавјештење о додјели Уговора о набавци специјализованог возила за одвоз комуналног отпада (половног возила
преузми
Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе – ситног инвентара за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године
преузми
Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе – артикала за потребе текућег одржаванја – хигијену, зграда општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе и радова “Набавка опреме и изградња система надзора јавних површина општине Србац”
преузми
Обавјештење о додјели Уговора о извођењу додатних – вишка и непредвиђених радова по Уговору бр. 02-404-121/18 о извођењу радова “Реконструкције и модернизације Сарајевске улице – фаза II”
преузми
Обавјештење о додјели Уговора о извођењу радова “Санације локалних путева у МЗ Кукуље”
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова “Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором- II фаза”
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова “Уређења спортских терена у МЗ Кобаш – санација школског игралишта”
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова “Санација локалног пута и изградња паркинга у Каоцима”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о набавци робе – специјализованог возила за одвоз комуналног отпада (половног возила)
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Уређења спортских терена у МЗ Бајинци – прекривање трибина на стадиону у Бајинцима”,
преузми
Одлуку о додјели уговора о набавци опреме за надзор јавних површина општине Србац
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу додатних – вишка и непредвиђених радова по Уговору бр.02-404-121/18
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Изградње инфраструктуре за надзор јавних површина општине Србац”
преузми
Одлуку о дођели Уговора о извођењу радова “Санације локалних путева у МЗ Kукуље”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Санације локалног пута и изградње паркинга у Каоцима”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором – II фаза”
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга “Зимског одржавња градских улица и локалних путева на подручју општине Србац за сезону 2018/2019”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Уређења спортских терена у МЗ Кобаш- санација школског игралишта”
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе – софтвера-безбједоносног програма (обнова лиценци ) за 69 радних станица општинске управе општине Србац
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе – пећи на чврсто гориво за потребе општинске управе општине Србац
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе за потребе санације система за гријање ( са услугама инсталације ) у згради општинске управе општине Србац
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Санације локалног пута у Смајинцима”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Санације локалног пута у Смајинцима”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о набавци робе – софтвера – безбједоносног програма за 69 радних станица општинске управе објавити у дијелу Јавне набавке
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Зимског одржавања градских улица и локалних путева на подручју општине Србац за сезону 2018/2019
преузми
Одлуку о додјели Уговора о набавци робе за потребе санације система за гријање ( са услугама инсталације ) у згради општинске управе општине Србац
преузми
Одлуку о додјели Уговора о набавци робе – пећи на чврсто гориво за потребе општинске управе општине Србац
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова “Санације оштећења локалног макадамског пута у Селишту и санације оштећења на локалном путу у Новој Веси”
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова “Реализације пројекта уређења ужег градског језгра”
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга “Спровођења превентивне јесење дератизације на територији општине Србац за 2018. годину”
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга “Редовне контроле видео надзора и противпожарног система у згради општине Србац и новој сали СО-е Србац (за 2018. годину)
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга “Медијског праћења рада општинске управе”
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе – ватрогасних справа- кружне акумулаторске тестере за лим
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе – ватрогасних арматура и опреме
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Санације оштећења локалног макадамског пута у Селишту и санације оштећења на локалном путу у Новој Веси”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Спровођења превентивне јесење дератизације на територији општине Србац за 2018. годину”
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга “Осигурање 82 радника општинске управе општине Србац за период од септембра 2018. године до септембра 2019. године”
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга “Осигурање имовине – објеката у власништву општине Србац за период од септембра 2018. године до септембра 2019. године”
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова “Реконструкција путева, водопривредних објеката и улица”
преузми
Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Редовне контроле видео надзора и противпожарног система”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Реализације пројекта уређења ужег градског језгра ” , Лот бр.2 – Изградња јавне расвјете у Улици ” Петра Кочића ” у Српцу и на паркинг простору,
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Реализације пројекта уређења ужег градског језгра ” , Лот бр.1 – Изградња тротоара у Улици ” Петра Кочића ” у Српцу,
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе – огравног дрвета за потребе општине Србац
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова “Реконструкције путева, водопривредних објеката и улица”
преузми
Обавјештење о додјели Уговора о извођењу радова ” Санације зграде ЈУ “Центар за социјални рад Србац”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга медијског праћења рада општинске управе
преузми
Одлуку о додјели Уговора о набавци ватрогасних арматура и опреме
преузми
Одлуку о додјели Уговора о набавци ватрогасних справа – кружне акумулаторске тестере за лим
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Осигурања 82 радника општинске управе општине Србац за период од септембра 2018. године до септембра 2019. године”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга ” Осигурања имовине – објеката у власништву општине Србац за период од септембра 2018. године до септембра 2019. године,
преузми
Обавјештење о додјели уговора о извођењу радова “Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац – фаза II”,
преузми
Обавјештење о додјели Уговора о извођењу радова ” Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац ” Лот бр. 1, Лот бр. 2 и Лот бр. 3
преузми
Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга стручног надзора над извођењем радова “Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац – фаза II”,
преузми
Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе “Артикала за потребе чајне кухиње за период од 15.07.2018. године до 31.12.2018. године”
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга одржавања рачунарске опреме,
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе “Артикала за потребе чајне кухиње општинске управе”
преузми
Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга “Превоза и резања огревног дрвета за потребе општине Србац”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе “Огревног дрвета ( тврди лишћар I и II класе ) за потребе општине Србац за грејну сезону 2018/2019 године”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођљњу радова “Реконструкције путева, водопривредних објеката и улица” Лот бр. 2 – Крчење и измуљивање канала ” Брњавица
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођљњу радова “Реконструкције путева, водопривредних објеката и улица ” Лот бр. 1 – Крчење и измуљивање одводног канала у МЗ “Бардача”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац – фаза II ” Лот бр. 3 – Изградња моста на ријеци “Ини” у Ситнешима”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац – фаза II ” Лот бр. 2
преузми
Реконструкција и модернизација Улице ” Вука Караџића ” у дужини од 450 m”
преузми
Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац – фаза II “Лот бр. 1
преузми
Санација локалног пута Ситнеши – Горњи Срђевићи у дужини од 8.500 m”
преузми