Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Здравство и соц. заштита

Систем здравствене заштите на подручју општине чине јавне здравствене установе: Дом здравља и Апотека Србац, те здравствени предузетници: приватне медицинске и стоматолошке ординације и приватне апотеке. Носилац секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите је Општа болница Градишка.

Дом здравља Србац пружа приману здравствену заштиту становништва, а у свом саставу има више специјалистичких служби. У овој здравственој установи ради 20 љекара и 42 медицинске сестре, а ту је и 12 тимова породичне медицине. Здравствене услуге у оквиру ове установе, пружају и теренске амбуланте у Кукуљама, Разбоју, Ножичком, Ситнешима и Кобашу.

Опремљеност Дома здравља задовољава стандарде медицинских установа овог нивоа. Захваљујући у првом реду донацијама Владе Јапана и неких међународних организација, ријешени су бројни техничко-технолошки проблеми из ранијег периода, тако да је медицинском особљу на располагању савремена и функционална медицинска опрема.

На повољнију здравствену заштиту становништа утичу и приватне здравствене установе: четири здравствене амбуланте, четири стоматолошке амбуланте и три приватне апотеке.

Социјална заштита

Социјалну заштиту у општини организује Центар за социјални рад који проводи читав низ активности, као што су обезбјеђење сталних и једнократних новчаних помоћи, здравствено осигурање, смјештај у установе и породице социјално незбринутих лица, брига о малољетницима, старим лицима без породичног старања итд.

Посебно је изражен проблем збрињавања дјеце без родитељског старања и лица ометених у психофизичком развоју.

Иако су проблеми у овој области бројни и разноврсни, у посљедње вријеме, захваљујући првенсвено напорима општине, уочљиви су одређени помаци.