Друштвени дом у Разбоју Љевчанском стављен под кров
1. јуна, 2020.
Одобрена 92 пластеника за кориснике из Српца у вриједности од 230 хиљада KМ
2. јуна, 2020.

Заказана 29. сједница Скупштине општине Србац за уторак 9. јун

Предсједник Скупштине општине Србац, Мирко Стојић, заказао је 29. сједницу локалног парламента која ће бити одржана у уторак 9. јуна са почетком у 10 часова.

На сједници је предложен дневни ред од 35 тачака, међу којима и информација о предузимању мјера у вези епидемиолошке ситуације на подручју општине Србац.

Ту су и извјештаји о раду за 2019. годину јавних предузећа, установа и других организација, као и програми рада за ову годину, затим извјештаји о реализацији Програма рада Скупштине општине у прошлој години, те извјештаји о раду начелника општине и Општинске управе.

Одборници ће разматрати и извјештај о извршењу буџета и плана капиталних инвестиција за прошлу годину, извјештај о раду инспекцијских органа и комуналне полиције као и извјештај о стању управног рјешавања у Општинској управи.

На дневном реду ће се наћи и приједлог плана капиталних инвестиција за ову годину, програм обезбјеђења и кориштења новчаних средстава за подстицај развоја пољопривреде и програм додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном вирусом корона на подручју општине Србац.

Разматраће се и приједлог одлуке о ослобађању плаћања закупнине пословним субјектима којима је ограничен или забрањен рад због пандемије изазване новим вирусом.

Међу предложеним тачкама је и одлука о приступању изради Стратегије развоја општине Србац од 2021. до 2030. године, приједлог одлуке о краткорочном задужењу општине Србац, приједлог одлуке о одобравању исплате средстава Заједници етажних власника у улици Моме Видовића бр.30 Србац у сврху санације штете од пожара и приједлог одлуке о фонду стамбених јединица социјалног становања општине Србац.

Ту је и низ других извјештаја, информација и одлука, као и одговори на одборничка питања и одборничка питања.

Дневни ред 29. сједнице Скупштине општине Србац:

1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 28. сједнице Скупштине општине Србац,

2. Разматрање и усвајање Информације о предузимању мјера у вези епидемиолошке ситуације изазване вирусом корона (COVID -19) на подручју општине Србац,

3. Разматрање и усвајање Извјештајa о раду за 2019. годину јавног предузећа, јавних установа и других организација:

а) Јавног предузећа „Радио Србац“ Србац
б) Јавне установе Центар за културу и спорт Србац
в) Јавне установе Народна библиотека Србац
г) Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Србац
д) Јавне установе Центар за социјални рад Србац
ђ) Јавне здравствене установе „Дом здравља Србац“ Србац
е) Јавне установе Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Србац
ж) Јавне установе Туристичка организација општине Србац
з) Борачке организације општине Србац
и) Општинске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила
Pепублике Cрпске, Србац
ј) Удружења ратних војних инвалида општине Србац
к) Савеза удружења бораца народноослободилачког рата
л) Удружења родитеља и дјеце са посебним потребама „Извор“ Србац
љ) Удружења грађана Ц.Е.З.А.Р. Србац
м) Омладинског савјета Србац
н) Општинске организације слијепих и слабовидих Србац
њ) Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ Србац
о) Информација о раду и финансијском пословању Општинске организације Црвеног крста
Србац за 2019. годину,

4. Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији Програма рада Скупштине општине за 2019. годину,

5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Начелника општине и Општинске управе општине Србац за 2019. годину,

6. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршењу Буџета општине Србац за 2019. годину,

7. Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција општине Србац за 2019. годину,

8. Разматрање и усвајање Извјештајa о раду инспекцијских органа и комуналне полиције за 2019. годину,

9. Разматрање и усвајање Извјештаја о стању управног рјешавања у Општинској управи општине Србац за 2019. годину,

10. Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији Програма зимског одржавања улица и локалних путева у 2019/2020. години на подручју општине Србац,

11. Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији Програма комуналног уређења мјеста Српца за 2019. годину,

12. Разматрање и усвајање Извјештаја о стању припремљености система противградне превентиве на подручју општине Србац за противградну сезону 2020. године,

13. Разматрање и усвајање Информације о стању шума и шумског земљишта у грађанској својини за 2019. годину на подручју општине Србац,

14. Разматрање и усвајање Информације о плановима шумско-узгојних радова и искориштавање шума у приватној својини за 2020. годину на подручју општине Србац,

15. Разматрање и усвајање Информације о раду и пословању Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника Бањалука за подручје општине Србац за 2019. годину,

16. Разматрање и усвајање Информације о пословању Јавног предузећа „ДЕП-ОТ“ Регионална депонија Бањалука за 2019. годину,

17. Разматрање и усвајање Информације о раду Полицијске станице Србац за прво тромјесечје 2020. године,

18. Разматрање и усвајање Информације о реализацији уговорених услуга утврђивања времена и узрока смрти за лица умрла ван здравствене установе на подручју општине Србац за 2019. годину,

19. Разматрање и усвајање Информације о реализацији Програма систематске дератизације и дезинсекције на подручју општине Србац за 2019. годину,

20. Разматрање и усвајање Информације о стању породице са акцентом на склопљене бракове младих брачних парова у општини Србац за 2019. годину,

21. Разматрање и усвајање Програма рада за 2020. годину јавног предузећа, јавних установа и других организација:

а) Јавног предузећа „Радио Србац“ Србац
б) Јавне установе Центар за културу и спорт Србац
в) Јавне установе Народна библиотека Србац
г) Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Србац
д) Јавне установе Центар за социјални рад Србац
ђ) Јавне здравствене установе „Дом здравља Србац“ Србац
е) Јавне установе Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Србац
ж) Јавне установе Туристичка организација општине Србац
з) Борачке организације општине Србац
и) Општинске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих
цивила Pепублике Cрпске, Србац
ј) Удружења ратних војних инвалида општине Србац
к) Савеза удружења бораца народноослободилачког рата
л) Удружења родитеља и дјеце са посебним потребама „Извор“ Србац
љ) Удружења грађана Ц.Е.З.А.Р. Србац
м) Омладинског савјета Србац
н) Општинске организације слијепих и слабовидих Србац
њ) Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ Србац
о) Општинске организације Црвеног крста Србац за 2020. годину

22. Приједлог Плана капиталних инвестиција за 2020. годину,

23. Приједлог Програма обезбјеђења и кориштења новчаних средстава за подстицање развоја пољопривреде за 2020. годину,

24. Приједлог Програма додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном вирусом корона (COVID -19) на подручју општине Србац,

25. Приједлог Одлуке о ослобађању плаћања закупнине пословним субјектима којима је ограничен или забрањен рад усљед пандемије изазване вирусом корона,

26. Приједлог Одлуке о умањењу економске цијене услуга Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Србац,

27. Приједлог Одлуке о приступању изради Стратегије развоја општине Србац за период од 2021. до 2030. године,

28. Приједлог Одлуке о краткорочном кредитном задужењу општине Србац,

29. Приједлог Одлуке о прихватању средстава Републичке управе цивилне заштите,

30. Приједлог Одлуке о одобравању исплате средстава Заједници етажних власника у улици Моме Видовића број 30. Србац у сврху санације штете од пожара,

31. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама,

32. Приједлог Одлуке о фонду стамбених јединица социјалног становања општине Србац,

33. Приједлог Одлуке о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног становања општине Србац,

34. Приједлог Одлуке о поступку субвенционисања закупнине за стамбене јединице социјалног становања општине Србац и

35. Одборничка питања и одговори на одборничка питања.

 

Comments are closed.